Opprinnelig gjaldt reglene også alle utenlandske transportører som kjører til og fra eller i transitt gjennom Tyskland.

Nå kommer en delvis kontramelding: De som kjører transitt gjennom Tyskland er fritatt for denne loven. Årsaken er press fra de øvrige EU-landene om at loven strider mot EUs grunnprinsipper.

Fritaket gjelder foreløpig frem til sommeren.

Internasjonal transport ut og inn av Tyskland, samt kabotasjekjøring i Tyskland er fortsatt omfattet av reglene om minstelønn.

Må meldes på forhånd

Alle transportører må melde sine sjåfører inn til tyske myndigheter - via fax og på tysk. Skjema finner du her.

Deretter kan man kjøre i opp til seks måneder.

Det forlanges dokumentasjon på arbeidstid og riktige sjåførlønninger i evt. kontroller.

Nå er neppe norske sjåfører eller transportører i primærmålgruppen ved kontroller. Allikevel er ikke Tyskland kjent for utpreget liberal holdning ved kontroller og bøtesatsene kan fort bli høye.

Derfor anbefales at man har med seg det tyske skjemaet, fax-kvittering, arbeidskontrakt og siste lønnsslipp.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!