FA-P laster plater på opptil 3050 x 1525 mm. Den håndterer materialtykkelser opp til fire mm fra to vekslebord og har en maksimal kapasitet på 3000 kg.

Automasjonssystemet kan håndtere stansede deler i størrelsen fra 200 x 100 mm og store platestørrelser.

To uavhengige gripearmer styrers automatisk i posisjon for å plukke delene. Sugekoppene aktiveres og følger anvisningene beregnet av LVD offline programvaremodul CADMAN-P.

Små, tett plasserte sugekopper brukes til å plukke små deler, og større sugekopper aktiveres for å plukke større deler eller å laste hele platestørrelser.

Stort stableområde

Et stort stableområde på åtte m² gir plass til åtte paller. En unik laseravstandssensor måler høyden på pallen, og de stablede delene. Etter målingen blir delene jevnt plassert oppå hverandre og danner, i følge LVD, perfekte stabler.

Ingen flere handlinger er nødvendig for å skifte mellom paller i stablesonen. Skjelettene blir raskt evakuert fra maskinen over på en pall, og reduserer dermed avlastningstiden betraktelig.

Plukk og sorter med Touch-A-styring

Basert på jobblisten, og den oppmålte stabelhøyden, plukker og sorterer Touch-A-styringens programvare hver del på sin tildelte pall. En ny jobb kan startes med delvis ferdige paller fra tidligere operasjoner. I tillegg gir Touch-A operatøren muligheten til å endre sorteringen basert på pallens konfigurasjon. Systemet teller og bekrefter hver stabel av deler når jobben er ferdig.

Les mer på www.lvdsn.no

Les hele saken