Både FB Kjeder AS og Bevi Norge AS er datterselskap av det svenske handelsselskapet Addtech AB. Dannelsen av FB Bevi Norge AS vil skape et selskap med mulighet for å tilby totalløsninger innenfor elektromekaniske transmisjoner. Fusjonen vil samle to sterke aktører på hvert sitt fagfelt til å bli en kvalifisert samarbeidspartner og leverandør for morgendagens behov.

FB Bevi Norge AS besitter kompetanse og produkter tilgjengelig både for landbasert‐, marine‐ og offshore industri. Den samlede kunnskap og erfaring i selskapet vil være et betydelig potensial for økt verdiskapning for bedriftens kunder, heter det i en pressemelding fra FB Bevi Norge AS.

 

For mer informasjon besøk: www.fbkjeder.no

 

Les hele saken