Numerisk Bruker Forening NBF inviterer til Brukermøte.

Hvor?: Ålesund

Rica Parken Hotel

Når?: 3. og 4. juni 2014

Hovedtema

Norge som industrinasjon

Hvordan møte de fremtidige utfordringer?

Hovedtema for Brukermøte er knyttet til å se litt på dagens situasjon og inn i fremtiden med tanke på de krav, utfordringer, behov og muligheter som norsk produksjonsindustri står overfor og vil møte. Med det setter vi fokus på hva som er og kommer til å bli viktige forutsetninger og trolig avgjørende for industrien og den videre vekst for fortsatt å være konkurransedyktig. Leverandørens time er en viktig post i programmet med presentasjon av aktuelle nyheter for bedriftene. Det legges opp til gruppearbeid og diskusjoner, og tradisjonen tro blir det besøk og omvisning hos ledende industribedrifter i regionen.

Program

Tirsdag 3. juni:

09.45 - 10.00 Åpning v/styreleder Leif Estensen

10.00 - 10.30 Norge som industrinasjon. Produksjon i Norge med globalt marked

Adm.dir Odd Tore Finnøy, Brunvoll AS

10.30 - 11.00 Fornyelse før og nå og fremover

Adm.dir. Per Håvard Kleven, Kongsberg Devotek AS

11.00 - 11.30 Krav til oss som leverandører

Senior kvalitetsingeniør Audun Sæbø, Frank Mohn Flatøy AS

11.30 - 12.30 Lunsj

12.30 - 13.00 Styring på kvalitet, miljø og HMS hos Ekornes AS

Leder for Miljø og Samfunnsansvar Børge Heggen Johansen, Ekornes AS

13.00 - 13.30 HMS i vår industri

VP Operation Stephan Balling, Sperre Industri AS

13.30 - 14.00 Presentasjon av medlemsbedrift

Hvordan vi ser for oss fremtiden i verdikjeden fra

modellering til ferdig produkt

Daglig leder Tor Henning Molstad, Molstad Model & Form AS

14.00 - 14.30 Pause med kaffe/te

14.30 - 16.30 Leverandørens Time

Leverandør 1: Avanserte materialer. Knut Faugli, Sverdrup Steel AS

Leverandør 2: Forebyggende vedlikehold. Jarle Gjøsæther, Kongsberg Terotech AS

Leverandør 3: Kjølevæsker og sentralanlegg. Peter Blenkinsop, Master Chemical Ltd

Leverandør 4: Idea Management. Baard Røsvik, Kongsberg Devotek AS

16.00 - 16.30 Pause med kaffe/te

16.30 - 17.00 Utdannelse, opplæring og rekruttering til industrien

Daglig leder Ruth Astrid Rødal, Opplæringskontoret Tekniske

fag, Sunnmøre

17.00 - 17.30 Den digitale kompetansen. Hvordan utnytte denne?

Professor Kai A. Olsen, Høgskolen i Molde

17.30 - 18.30 Diskusjon i grupper

19.30 Middag og sosialt samvær

Fiskerimuseet/Holmbua og Serveringsteateret

Onsdag 4. juni: Bedriftsbesøk

07.45 Båt avgang Ålesund til Ellingsøy

08.00 - 09.30 Sperre Industri AS

Besøk og omvisning

09.30 Båtavgang kai hos Sperre Industri AS Ellingsøy, med ankomst kai hos Ekornes AS i Sykkulven

10.45 - 12.15 Ekornes AS

Besøk, omvisning og faglige presentasjoner i storsalen

12.20 Båt avgang Ekornes til Ålesund

Lunsj ombord. Buss fra havna til NMK

13.30 - 15.00 NMK - Norsk Maritimt Kompetansesenter og Rolls-Royce Marine Technology and Training Centre

Besøk og omvisning

15.15 Buss avgang NMK til Vigra

15.30 Bussankomst Ålesund lufthavn Vigra

Meld deg på med det samme!

Kontakt: Leif Estensen

Seniorrådgiver/prosjektleder

Tlf: +47 930 58 759 og +47 73 59 30 00

www.sintef.no

Leif.A.Estensen@sintef.no

Fakta:

NBF er et aktivt forum for teknologisk meningsutveksling og kunnskapsformidling innen utvikling og bruk av numerisk styrte og andre styrte maskiner og prosesser. Medlemmene er norske industri-bedrifter, utstyrsleverandører og kunnskapsleverandører.

Les hele saken