Maskigrossisternes Forening arrangerer Den Teknsike Messen 2015 på Exporama, Hellerudsletta.

Maskingrossisternes Forening (MGF) inviterer alle potensielle utstillere til kick-off og salgsstart for Den Tekniske Messen i 2015.

På Exporama-senteret får du informasjon og nyheter om fremdrift frem til messestart i september 2015. Messen avholdes fra og med den 15. til og med den 18. september 2015.

- Det er på Den Tekniske Messen bransjen presenterer prosess- og industrimaskiner, teknisk utstyr og materiell.

Ikke noe annet sted i landet finner du en lignende samling av maskiner, sofistikert utstyr- og mye mye mer, sier Anita Hall, direktør for MGF.

Program

kl. 11:00 Fremmøte og enkel servering

kl. 11:30 Møtestart v/Anita Hall

· Informasjon om messen 2015 og nyheter siden sist

· Presentasjon av nettsider og påmeldingsplattform v/Anita Hall og Gry Ingebretsen

· Presse, media og annonsering v/Leo Nygænen

· Exporama og tekniske leverandører v/Rune Østby Hansen m.fl.

For påmelding klikk her.

For mer informasjon besøk: www.mgf.no

Les hele saken