De tusenvis av punkter som avleses under 3D-skanning med måleproben SP25 (industristandard) gir bedre måleresultat og mer effektiv kontroll, hevder leverandør Ing. Yngve Ege AS. Hvert datapunkt kan brukes for å sammenligne måleresultat. En Equator kan utføre samme funksjon som tusenvis av DTI-, LVDT- enheter eller håndholdte instrument.

Kompenserer for varmeeffekter

Den innovative måleteknologien som brukes i Equator bygger på tradisjonell sammenligning av produksjonsdeler som måles mot en referansedel.

Omkalibrering går like raskt som en ordinær måling av en produksjonsdel og systemet kompenserer umiddelbart for alle varmeeffekter og gir dermed samme resultat som om måling ble utført i et temperaturregulert målerom.

"Plug and play"

Det kompakte målesystemet Equator installeres og er klar til bruk på mindre enn 20 minutter. Systemet veier kun 25 kg, og kan måle diameter opp til Ø300. Det krever vanlig 240 V nettspenning og ingen bruk av trykkluft.

Den intuitive programvaren gjør at det er enkelt å bruke målesystemet og det kan gjøres med enkel opplæring. Systemets optimerte dimensjoner gjør Equator lett å plassere og den får plass selv i trange produksjonslokaler.

Kostnadseffektivt

Equators fleksibilitet gjør at den kan brukes til mange forskjellige måleoppgaver, og den gir dermed raskt avkastning på investeringen.

Å erstatte manuelle målinger med et automatisert Equator målesystem kan innebære stor økning i volumet som måles, og reduksjon av deler som må kasseres. Dette til en brøkdel av prisen på fastmonterte, kundetilpassede målesystem. Med Equator målesystem kan man få mangesidig kvalitetskontroll.

For mer informasjon besøk: www.ege.no

Les hele saken