Programmeringen er utført i Edgecam.

Sakset fra bedriftens hjemmeside: "Tette markedsinngrep kombinert med våre verktøy-, utviklings- og testavdelinger gir en kompetanse som gjør Raufossmiljøet ledende på verdensbasis."

En bedrift som er verdensledende innen kollisjonssikring av biler har et naturlig behov for å bruke den fremste teknologien gjennom hele produksjonsprosessen. Skal sluttresultatet bli kvalitativt og prismessig ledende, stilles de samme strenge krav gjennom hele fremstillingsprosessen. Krav som gjør det nødvendig å utnytte tilgjengelig produksjonsteknologi optimalt.

På strak arm

Prosessteknikker CNC Arnstein Thomassen fra Benteler Aluminium Systems Norway AS i Raufoss fikk en kjent utfordring. Benteler stod overfor et behov for å programmere NC-koder til et nytt produkt som det hastet med å få maskinert i en Deckel Maho DMU 60 eVo med Siemens 840D styring. Ledig kapasitet var ikke tilgjengelig internt.

Hvordan dere løste denne utfordringen?

- Nærmest ved en tilfeldighet fikk vi kjennskap til teknologibedriften Jærtek, og CAM-avdelingen der tok utfordringen på strak arm forteller Thomassen.

Høy kompetanse i Norge

På kort varsel gikk Jærtek inn og tilordnet postprosessor til denne avanserte femakse simultanmaskinen som produserer verktøy til støtfangerproduksjonen. 3D-modell av verktøyene ble sendt over, og selve programmeringen utført i Edgecam. NC-kodene ble verifisert og simulert i VERICUT. Deretter kom Jærtek's CAM-konsulent til Raufoss, leverte programmene, og var behjelpelig under igangkjøringen i maskinen.

- Vi er godt fornøyd med å ha funnet en underleverandør på programmeringssiden som på kort varsel kunne trå til og avhjelpe denne situasjonen. Det å være teknologisk og leveransemessig førende på verdensbasis gjør det innimellom nødvendig å søke samarbeid med eksterne teknologileverandører, og da er det særs positivt at vi finner høyteknologisk kompetanse innen eget land, avslutter Thomassen.

For mer informasjon besøk: http://www.jaertek.no/hjem eller http://www.raufossindustripark.no/pbedrifter/hydro_alstruc.html

Jærtek tilordnet postprosessor til denne avanserte femakse simultanmaskinen som produserer verktøy til støtfangerproduksjonen.

Les hele saken