Kurset skal gi økt kunnskap om sammenhengen mellom arbeidsmiljø og muskel- og skjelettplager, tilrettelegging av arbeidsmiljøet, samt utfordringer som kan oppstå når forskningsbasert kunnskap skal forenes med praktisk ergonomisk bistand til virksomhetene.

I tillegg til formidling av fakta vil kurset legge vekt på å engasjere deltakerne til diskusjoner om ergonomiske problemstillinger og mulige tiltak, basert på utvalgte eksempler (case) og deltakernes egne erfaringer.

Det er en fordel å ha gjennomført Grunnkurs for BHT før man tar dette kurset. Ved fulltegning vil søkere med gjennomført Grunnkurs bli prioritert.

For mer informasjon besøk: www.stami.no

Les hele saken