Watech AS har kontorer og verksted med tilhørende kai i Hafrsfjord, Stavanger. Verkstedet er komplett med moderne utstyr som CNC-styrt vannskjæringsmaskin og CNC-styrte fresemaskiner. I tillegg anvendes naturligvis DAK/DAP-systemer og 3D-modelleringsverktøy. Bedriften har kunder i offshore/marine industri, landbasert virksomhet og offentlige etater. Typiske produkter bedriften produserer er:

- ROV-Tools

- Oil Tools

- Hydrauliske- og instrumentkoblinger for offshore, maritimt og industrielt bruk

- Høytrykksutstyr

Moderne verksted

Watech AS har nylig utvidet verkstedet sitt med et eget lokale dedikert maskinering, med nytt og moderne utstyr samt ansatte med bred kompetanse som kan hjelpe med både enkle og mer komplekse maskineringstjenester. Bedriften bruker også det siste innen programvareteknologi som gir høy effektivitet og sikkerhet gjennom alle ledd i produksjonen. Avdelingen er utstyrt med to CNC-styrte maskiner, Puma MX 2500LS og Puma 230M. Man har også manuelle maskiner som dreiebenk, fres- og boremaskin. Alt for å tilby de beste resultater for kundene.

For mer informasjon besøk: www.watech.no

Fakta:

Watech AS har som hovedvirksomhet utvikling og salg av tjenester og utstyr innenfor vannskjæring og industriell rengjøring ved bruk av moderne høytrykksteknologi. Watech representerer også kjente leverandører innenfor pumper, dyser og vannskjæringsmaskiner.

Bedriftens tjenester omfatter vannskjæring, maskinering, rådgivning, design av systemer, utvikling, produksjon, produktsalg, service og utleie.

Kvalitetssystemet er i henhold til NS-ISO standard.

Watech AS behersker en rekke ulike bearbeidingsteknikker og fremstår som en totalleverandør innen vannskjæring og maskinering. Foto: Watech AS

Les hele saken