HTS Maskinteknikk har travle dager, det går ikke lenge mellom investering og utvidelse av bedriften som satser knallhardt på å være blant de beste leverandører til krevende industrier som eksempelvis medisinsk sektor samt forsvar og oljeindustrien. De mange utvidelsene av verkstedlokaler, lager og administrasjon vitner om en dynamisk bedrift som stadig fornyer seg. Ryddighet gir gevinst I materiallageret møter vi Roy Hansen, formann material og varelager, som viser frem den nyeste investeringen her - Jumbo reolsystem fra nederlandske Thiel for håndtering av stangmaterialer. Systemet til HTS består av fire reoler, hver reol har en kapasitet på maksimalt 48 tonn. - Før vi fikk dette systemet var det mye materiale på gulvet, det tok opp alt for mye plass, dessuten hadde vi mye ubenyttet restmateriale som vi hadde liten oversikt over. Nå har vi full oversikt og kan med enkle håndgrep hente ut ønsket materiale fra reolene, forklarer Hansen. Han viser hvor lett man sveiver kassetten med stangmaterialer ut og dermed gir enkel tilgang til materialene, og hvor lett det er å få ut deler uten å ødelegge ryggen. Man kan løfte delene rett opp, og på denne måten klemmer man ikke fingre ved å måtte stroppe opp stålet som ligger bakerst i kassetten. - Det som gjør systemet interessant er ikke bare at vi får bedre HMS, oversikt og at det blir ryddig, reolene gir oss dessuten betydelig mer kapasitet da de er lite plasskrevende og vi kan lagre i høyden. Vi er godt fornøyd med denne løsningen, sier Hansen. Gevinsten ligger ikke bare i økt kapasitet og tilgjengelighet, men også i økt kvalitet. Sporing viktig! Alle materialer er 100 prosent merket med sertifikat fra produsent. I tillegg følger dokumentasjon også kappet materiale. - Vi har krevende kunder som forlanger sporbarhet i alle ledd, så selv om materialleverandør og produsent stiller med sertifikat foretar vi alltid PMI-målinger (Positiv Material Identifikasjon). Med reolsystemet får vi mye bedre oversikt og kontroll på logistikken enn tidligere. Personlig syns jeg materiallageret forteller hvordan bedriften tenker med hensyn til kvalitet, sporbarhet og etterrettelighet, mener Roy Hansen. For mer informasjon besøk: www.htsm.no eller www.tbmaskin.no
Les hele saken