- Vi har fått utrolig mange kvalifiserte besøkende. Mye takket være at vi delte stand med EXEL Machines, som virkelig drar kjøpevillige besøkere, uttaler Kristian Vold, seniorkonsulent på DAP hos Jærtek AS.

Økt marked

- Simulering var, ved siden av å demonstrere SolidWorks, det vi hadde fokus på under messen, og årsaken er enkel: Vi opplever stor etterspørsel etter simuleringsløsninger. Når emnene er store og dyre vil man helst simulere hele arbeidsprosessen før man setter i gang. Men, det er også generell økning i markedet og her på messen har vi fått en lang liste med kunder som vil ha pristilbud, melder Kristian Vold.

Les hele saken