Interessen har vært enorm, større enn vi turte å håpe på, og viser at prosjektet fyller et tomrom i norsk innovasjonsarbeid. Det er nærmest et sug i markedet, sier Skule Storheill, innovasjonsdirektør og DIP-ansvarlig i Norsk Designråd. © Erlend Sæteren, Norsk Designråd

- Det er gledelig at så mange bedrifter benytter seg av programmet. Design, teknisk kompetanse og markedsforståelse er viktig for nye og lønnsomme innovasjoner, særlig når design kobles inn tidlig i produktutviklingen, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

I et statsbudsjett preget av nøkternhet og innsparinger valgte Regjeringen derfor å videreføre DIP også i 2012. Samtidig er det nå blitt klart hvilke 16 prosjekter som mottar støtte i år.

Sug i markedet

- I løpet av tre år har hele 341 virksomheter fra 70 bransjer søkt om til sammen 154 millioner kroner i innovasjonsstøtte fra DIP. Interessen har vært enorm, større enn vi turte å håpe på, og viser at prosjektet fyller et tomrom i norsk innovasjonsarbeid. Det er nærmest et sug i markedet, sier Skule Storheill, innovasjonsdirektør og DIP-ansvarlig i Norsk Designråd.

Han forteller at DIP-pengene alltid har vært tungen på vektskålen som har ført til at en bedrift velger å starte et innovasjonsprosjekt. De siste tre årene har alt fra olje- og gassektor og maritim næring til teknologiselskaper, utdanningsinstitusjoner og store sykehus mottatt ideutviklingsstøtte fra nyskapingsprosjektet.

Design mot oljelekkasjer

Miljøfokuset er sterkere enn noensinne i oljebransjen. Miljøteknologiselskapet Biota Guard har utviklet et system hvor det benyttes en rekke sensorer til sanntidsovervåkning av miljøet rundt plattformer og andre installasjoner til havs. Biota Guard ønsker å samle og presentere miljødata på en måte som gir oljeselskapene best mulig beslutningsgrunnlag, og nå mottar Tananger-bedriften 420.000 kroner i ideutviklingsstøtte fra DIP.

- Vi merker at oljeselskapene blir stadig mer interessert i å få miljødata inn i operasjonsrommene, slik at leting og produksjonen kan foregå så skånsomt som mulig, sier prosjektleder Geir Strand i Biota Guard.

For at operatørene skal få et optimalt beslutningsverktøy må komplisert miljøinformasjon derfor presenteres på en mest mulig oversiktlig måte - integrert med annen operasjonell informasjon.

Biota Guard er nå i ferd med å velge designbyrå.

- Industridesignere tar utgangspunkt i arbeidssituasjonen til operatøren gjennom brukerscenarier, og hjelper oss med å finne ut hva brukeren faktisk trenger- og ikke trenger - av informasjon, sier Strand.

Stor geografisk spredning

I år var det i alt 80 virksomheter fra hele landet som søkte om totalt 34 millioner kroner - og 16 av disse er utvalgt til å motta til sammen 6,5 millioner kroner i ideutviklingsstøtte. Over tre år har 54 bedrifter fra 14 fylker fått DIP-midler.

Blant årets mottakere finner vi en hel rekke innovative private bedrifter som Ocea, TOPRO og nevnte Biota Guard, i tillegg til velkjente institusjoner som Vinmonopolet og de to universitetssykehusene i Oslo og Akershus.

- Etter prosjektavslutning blir samtlige bedrifter som har mottatt støtte besøkt og intervjuet om prosessen og resultatene, slik at vi skaffer oss et enda bedre utgangspunkt for å spre ny kunnskap om hvordan design kan være en innovasjonsdriver, sier Storheill.

Han trekker fram samarbeidet mellom kompetansemiljøene i Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Norsk Designråd som helt avgjørende for at Designdrevet innovasjon så langt har vært en suksess.

Kontaktpersoner:

Norsk Designråd, FoU- og innovasjonsdirektør Skule Storheill,

mobil 901 03 361

Norsk Designråd, informasjonsdirektør Grete Kobro,

mobil 907 65 971

For mer informasjon besøk: www.norskdesignrad.no

Les hele saken