NBF er en non-profit forening som drives på idealistisk grunnlag av et styre for tiden på 7 personer. Medlemskontingenten har siden 1990 vært årlig kr. 800 for industrimedlemmer og kr 400 for teknologiorienterte skoler. Deltakelsen på Brukermøtene holdes på et lavkostnivå til gode for NBF sine medlemmer.

For mer informasjon se den nye weben: www.nbf-forum.no

Les hele saken