Singapores regering har samarbeidet med industrien og akademiske partnere for å utvikle nye talenter, samt øke kunnskapen og spesialisere dagens arbeidsstyrke. Additive Manufacturing Innovation Centre og Centre for Digital & Precision Engineering ved Nanyang Polytechnic er to slike akademiske partnerskap med Singapore Economic Development Board.

 

Fra A til Å

Gjennom offentlig støtte og finansiering, (kumulativt S$ 128 millioner eller cirka 800 millioner kroner) gjennom nasjonale programmer innen videreutdanning og opplæring samt «Pre-Employment Training»), tilbyr Nanyang Polytechnic såkalt Precision Engineering Mastercraftsman (PeMC) og National Precision Engineering Scholarship programmer for både studenter og fagfolk. Disse programmene involverer hands-on arbeid på Additive Manufacturing Innovation Centre og Centre for Digital & Precision Engineering på tvers av alle trinn i utviklingsprosessen, fra design til produksjon.

Kanskje vi kan skape et tilsvarende vekstmiljø i Norge?

 

 

For mer informasjon besøk: http://www.nyp.edu.sg/seg/specialist-n-joint-technology-centres/additive-manufacturing-innovation-centre

Les hele saken