Målet for konseptet er sammen å utvikle et verdensledende og uavhengig konsept for vedlikeholds styring som minimaliserer kundens vedlikeholdskostnader og reduserer nedetid.

 

Nybygget til Karsten Moholt.

Store kundefordeler

- Vi har lenge hatt planer om å etablere oss i Vest-Norge, og med mulighetene for å inngå et tett samarbeid med en allerede veletablert og anerkjent aktør som Karsten Moholt mener jeg at vi sammen kan tilby eksisterende og nye kunder et helt nytt konsept innen totalløsninger for reparasjon og overhalingsarbeider. Vi ser spesielt store fordeler for våre kunder når det gjelder arbeid på fremdrifts- og hjelpemaskinerier på de fleste typer skip og landinstallasjoner, men vi har også andre områder hvor vi helt klart kan dra nytte av hverandres kompetanse, sier Finn Moe, administrerende direktør for Goltens i Norge.

Generator som løftes i verkstedhallen hos Karsten Moholt.

Bedre totalløsninger

Begge selskapene er ledende globale leverandører av engineering, presisjonsvedlikehold samt spesialiserte og komplekse reparasjoner i felt og i verksted.  Reparasjoner og vedlikehold av dieselmotorer er kjernen i Goltens tjenestetilbud. Karsten Moholt har spisskompetanse på elektromotorer, generatorer og transformatorer, noe som gjør dem til en veldig komplementær samarbeidspartner for Goltens.

- Jeg synes det er fantastisk spennende at Karsten Moholt AS får anledning til å jobbe tettere sammen med en så anerkjent og komplementær aktør som Goltens AS, spesielt fordi jeg ser hvor mye bedre totalløsninger vi nå kan tilby våre kunder, sier Linn Cecilie Moholt, administrerende direktør i Karsten Moholt AS.

Oversiktsbilde fra verkstedet hos Karsten Moholt.

Side om side siden 1945

Begge selskapene ble stiftet i 1945 for å møte en økende etterspørsel etter reparasjoner og reservedeler, Uavhengig av hverandre ble selskapene raskt ledende på in-site reparasjoner på henholdsvis dieselmotorer og generatorer, en posisjon begge selskapene har beholdt i snart 70 år.

Etter å ha jobbet sammen år etter år og side om side som uavhengige serviceselskaper, ble det i fellesskap besluttet å forene kreftene for å tilby en bredere totalløsning eksisterende og nye kunder. Det finnes mange fellesnevnere både innen shipping, jernbane, vannkraft og offshorenæringen.

Maskinoperatør Rolf Nordstø i verkstedet hos Goltens.

Kostnadseffektivt totaltilbud

I dag er kostnadsbesparelser og levetidsforlengelse viktige stikkord i den globale maritime og offshore næringen. Dette gjør presisjonsvedlikehold og reparasjon av eksisterende utstyr mer aktuelt enn noen gang. Barrierer som nedlagte fabrikker, mangel på kompetanse og reservedeler må dermed forseres for å kunne gjøre dette på en trygg og kostnadseffektiv måte. Løsningen ligger i Zero offhire-konseptet. Til sammen har Goltens AS og Karsten Moholt AS nesten 140 års samlet kompetanse innen sine fagfelt. Moderne materialteknologi, 3D-skanneutstyr og 3D-printere for alle typer legeringer er også en del av konseptet. Dette gjør «reversed engineering» og produksjon av alle nødvendige deler enkelt, også for de deler som har gått ut av produksjon. Pålitelig tilstandskontroll teknologi sikrer fortsatt trygg drift, samtidig som det reduserer unødvendig vedlikehold for eierne av utstyret.

 

For mer informasjon besøk: www.kmoas.no og www.goltens.no

Les hele saken