- En samlokalisering av virksomhetene i Bergen til Kokstad vil gi effektiv logistikk for post, pakker og gods enten det skal fraktes på vei, bane, fly eller sjø, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge. © Posten Norge

Posten har gjort grundige vurderinger før tomtekjøpet, og anser området ved Flesland som det mest attraktive logistikknutepunktet for fremtiden. Det fremgår av en pressemelding sendt ut tirsdag morgen.

 

Varestrømsanalyse utført av NHO Logistikk og Transport

Posten Norge har lagt vekt på en varestrømsanalyse utført av NHO Logistikk og Transport som viser at markedstyngdepunktet for godsstrømmene er Bergen sentrum og sydvestover. Dette har vært utslagsgivende for lokalisering av nytt post- og logistikksenter på Kokstad. Samtidig ligger den nye tomten nær Rådal, som er ett av de mest aktuelle alternativene som er lagt frem for ny jernbaneterminal i Bergen.

Posten kjøper den 427 mål store tomten av Forsvarsbygg ved Skifte Eiendom. 226 mål er regulert som næringsareal, og Posten vil benytte deler av dette til egen virksomhet. Det øvrige arealet skal videreutvikles i samarbeid med andre aktører.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!