Purchasing Managers Index

Hver måned utarbeides PMI (Purchasing Managers Index) i mer enn 40 land. Den måler vareflyten i bedriftene og består av fem delindekser: ordreinngang, produksjon, sysselsetting, leveringstid og lager av innkjøpte varer. Verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst. Verdier under 50 kan være et uttrykk for nedgang.

Norsk PMI utarbeides av NIMA – Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk og Danske Bank.

Norsk PMI, sesongjusterte tall. Kilde © NIMA

Utviklingen av norsk PMI fra janaur 2014 til mars 2016. Kilde © NIMA

Norske innkjøpsledere melder om en uventet nedgang i innkjøpssjefsindeksen, norsk PMI.

– PMI for mars falt fra 48,3 til 46,8, noe som tyder på at industriaktivitetene faller mer enn forventet ut fra de siste måneders signaler, uttaler Svein-Egil Hoberg i NIMA - Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk.

 

Overens med faktisk produksjon

Gjennom volatiliteten ser det fortsatt ut til at det sterkeste fallet var i tredje kvartal i fjor, og at fallet i de to etterfølgende kvartalene har vært noe mindre. Dette henger også bra sammen med tallene for den faktiske industriproduksjonen i samme periode.

– Det som påvirket PMI-indeksen i mars mest er det kraftige fallet i sysselsettingen, men også nedgangen i produksjonen, kommenterer Hoberg.

Mens produksjonsindeksen falt fra 50,4 til 47,3, opplevde sysselsettingsindeksen et fall fra 45,7 og helt ned til 41,5 i mars.

– Begge indeksene viser laveste indeksverdi siden august i fjor. Den oppadgående trenden vi har sett siden i fjor har dermed snudd i denne omgang, forklarer Hoberg.

 

Eksportmarkedet trekker ned

Delindeksene for ordre og leverandørers leveringstid er de eneste som peker litt oppover i mars. Med verdier på henholdsvis 49,2 og 49,7 befinner de seg likevel under 50, noe som uttrykker nedgang. 

– Ordreindeksen faller fortsatt, men i et noe saktere tempo enn i februar. Den har vært ustabil de siste månedene, men viser en underliggende positiv trend. Fallet i mars skyldes i hovedsak eksportmarkedet, avslutter Hoberg.

– Ordreindeksen faller fortsatt, men i et noe saktere tempo enn i februar, opplyser Svein-Egil Hoberg. © NIMA

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!