Purchasing Managers Index

Hver måned utarbeides PMI (Purchasing Managers Index) i mer enn 40 land. Den måler vareflyten i bedriftene og består av fem delindekser: ordreinngang, produksjon, sysselsetting, leveringstid og lager av innkjøpte varer. Verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst. Verdier under 50 kan være et uttrykk for nedgang.

Norsk PMI utarbeides av NIMA – Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk og Danske Bank.

– Det er nå femte måned på rad at delindeksen for produksjon ligger rundt 50, noe som indikerer et stabilt produksjonsnivå i industrien. opplyser Svein-Egil Hoberg. © Bente Bjercke

Norsk PMI, sesongjusterte tall. Kilde © NIMA

PMI falt fra 49,4 i januar til 48,4 i februar.

– Det var i første rekke et fall i ordreindeksen fra 52,3 i januar til 48,1 i februar som trakk ned, mens det kun var mindre endringer i de andre delindeksen. Til tross for en nedgang i ordreindeksen i februar, opplever innkjøpslederne et fortsatt stabilt produksjonsnivå i industrien, kommenterer Svein-Egil Hoberg i NIMA - Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk.

 

SSB bekrefter

Produksjonsindeksen steg marginalt fra 50,0 i januar til 50,8 i februar.

Det er nå femte måned på rad at delindeksen for produksjon ligger rundt 50, noe som indikerer et stabilt produksjonsnivå i industrien. Ordreindeksen har for øvrig vært mer ustabil fra måned til måned, men viser allikevel en svak positiv trend i siste halvår, uttaler Hoberg.

Dette stemmer godt overens med de faktiske ordretall for industrien som er innhentet av Statistisk sentralbyrå (SSB). Disse viser et mindre fall i 4. kvartal i fjor, sammenlignet med tidligere i 2015

 

Fallet avtar

Når det gjelder delindeksen for sysselsetting, opplevde den et moderat fall fra 46,7, til 46,1 i februar. Tallene peker mot et fortsatt fall i industrisysselsettingen, om enn i et saktere tempo enn vi så gjennom store deler av fjoråret.

– Innkjøpslederne erfarer at sysselsettingen i industrien fortsatt er synkende, men at den faller mindre enn man opplevde gjennom fjoråret, forteller Hoberg.

Også for sysselsettingen ser det ut til at trenden snudde i august.

NIMA og Danske Bank publiserer som hver måned ferske PMI-tall basert på innkjøpssjefenes tilbakemeldinger gjør oppmerksom på at målingen for februar er preget av vinterferie og noe lavere svarprosent enn vanlig.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!