Når elbilen kan brukes også på langturer, trenger du ikke lenger fossilbilen, sier markedsdirektør Audhild Kvam i Enova.

– Å elektrifisere transportsektoren er et viktig grep på veien mot lavutslippssamfunnet. Dette gir et sammenhengende ladetilbud langs en av de mest trafikkerte strekningene på Vestlandet, samt den viktigste veiforbindelsen mellom Trøndelag og Nord-Norge.

88 hurtigladere på 52 steder

Enova organiserer støtten til ladestasjoner gjennom konkurranser om å bygge ut hele strekninger under ett.

Ladeoperatøren som søker om det laveste tilskuddsbeløpet for en strekning, tildeles støtte.

Enova stiller krav om to hurtiglademuligheter per 52,5 kilometer, og for å innfri dette kravet blir enkelte eksisterende hurtigladestasjoner utvidet. Totalt settes det opp nye hurtigladere på 52 steder.

Denne runden omfatter følgende strekninger:

StrekningNye hurtigladereFordelt på antall stederUtbygger
E39 Stavanger–Bergen63Fortum
E39 Bergen–Ålesund1511Grønn Kontakt
E39 Ålesund–Trondheim127Grønn Kontakt
E6 Trondheim–Mosjøen og E14 Stjørdal–Sverige1812Grønn Kontakt
E6/RV80 Mosjøen–Bodø158Fortum
E6/E8 Fauske–Tromsø2211Grønn Kontakt
Total8852 

 

Grønn Kontakt og Fortum

I denne runden blir strekningene fordelt mellom Grønn Kontakt og Fortum, og de ser fram til å ta fatt på oppgaven.

– De nye laderne vil i stor grad komme på Circle K-stasjoner og Coop-butikker, og kommer i tillegg til vår satsning på de store byene og hovedkorridorene i Sør-Norge. Sammenlagt tar vi sikte på å åpne nærmere 80 nye hurtigladestasjoner i 2016, slik at elbilistene ved utgangen av året kan kjøre fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord uten å kjenne rekkeviddeangsten, sier daglig leder Ole Henrik Hannisdahl i Grønn Kontakt.

– Vi er allerede i gang med ladekorridorer som gjør at man kan kjøre mellom Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand og Stavanger. Med den nye tildelingen ser vi fram til å fullføre strekningen fra Stavanger til Bergen og til å bygge ut ladesteder mellom Mosjøen og Bodø, sier leder Jan Haugen Ihle i Fortum Charge & Drive.

Gjør elbilen mer attraktiv

De nye hurtigladerne blir kompatible med alle typer elbiler, og elbilister kan benytte ladestasjonene uten å ha abonnement hos den enkelte tilbyderen. Enova bidrar med 26 millioner kroner i støtte for å få disse hurtigladerne på plass.

– Vi har tro på at dette nettverket av hurtigladere vil gjøre elbilen mer attraktiv. Det vil igjen øke etterspørselen etter og lønnsomheten for nye hurtigladestasjoner andre steder, sier Kvam i Enova.

Neste utlysingsrunde er allerede i gang, og omfatter en rekke strekninger på rundt 2300 kilometer i Sør-Norge. Alle nye hurtigladerne omfattet av årets utlysinger skal være i drift senest 1. november 2017.

Enova SF investerer årlig 2 til 4 milliarder kroner i energi- og klimatiltak i norsk næringsliv og offentlig sektor.

Fra 1.1. 2015 fikk Enova ansvaret for å redusere klimautslipp i transportsektoren.

Enova eies av olje- og energidepartementet, og finansieringen skjer via tildelte midler fra Energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen. Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 80 medarbeidere.

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!