- Vi ser at det å ""trimme"" lagerdriften og hele logistikkjeden kan gi betydelige besparelser, forteller Trond Iversen. Foto: Norwegian Logistics

Siden oppstarten i 2000 har Norwegian Logistics hjulpet norske bedrifter med å oppnå besparelser på 10-25 prosent på primært transportdelen av logistikken. Etter å ha gjennomført flere vellykkede oppdrag fokusert på å effektivisere lagerdriften, øker vi nå satsningen på dette særdeles viktige området:

- Vi ser at det å "trimme" lagerdriften og hele logistikkjeden kan gi betydelige besparelser. Derfor ansatte vi en egen rådgiver innen 3PL og warehousing i mars, forteller daglig leder, Trond Iversen.

Outsourcing av lager - en stigende trend

Selv om det kan føles trygt å ha eget lager og det er fint å kunne ta en tur innom å kikke på varene, er det ikke sikkert at det er mest effektivt og lønnsomt å drifte eget lager, forteller logistikkrådgiver Tor M. Watne, og reflekterer videre:

- For 30 år siden hadde firmaer egne lastebiler, men nå har omtrent alle outsourcet transport. Likevel gjøres lagerdriften hos de fleste fremdeles på "gamlemåten". Kun 10 prosent av norske bedrifter outsourcer dette området, sammenlignet med 40-50 prosent på kontinentet. Men også ved å fortsette å drifte eget lager, kan mye gjøres for å forbedre effektiviteten og dermed spare store kostnader, sier Watne.

Best kost-nytte løsning basert på uavhengige råd

- Som logistikkrådgivere er vår rolle å analysere den enkelte bedrifts logistikk, og foreslå tiltak etter hva som gir best kost-nytte. For noen vil det være riktig å drifte lageret selv, mens det for mange andre vil være mest fornuftig å outsource prosessen.

Fra å ha jobbet med fagområdet lagerdrift i mange år, er Watnes oppfatning at mange bedrifter ikke har detaljert oversikt over hva lagerholdet egentlig koster. Her mener han Norwegian Logistics vil kunne avdekke hvilken løsning som gir best kost-nytte:

- Rent praktisk vil vi gjennom benchmarking kunne avgjøre hvorvidt det er mest lønnsomt å drive lageret selv eller å sette det bort. Hvis sistnevnte er tilfelle, finner vi gode outsourcingspartnere på det åpne markedet, og gir så en konkret anbefaling, forteller Watne.

5 strategiske vurderinger rundt lagerdrift

Bedriften bør ha en gjennomtenkt strategi til grunn for lagerløsningen sin. Spørsmål man typisk må avklare er:

 • Er lagerdrift en del av kjernevirksomheten i dag?
 • Skal den være det?
 • Investeringsbehov, kapitalbinding og avkastning på investert kapital
 • Faste versus variable kapasiteter og kostnader
 • Organisasjon, kompetanse og intern ressursbruk

Praktiske og økonomiske vurderinger rundt lagerdrift

 • Lokasjon, størrelse, innredning og automatisering?
 • Eie, leie eller outsource?
 • WMS - datamessig integrasjon
 • Kostnadskontroll og budsjetter
 • Kvalitetsparametere og benchmarking
 • HR-vurderinger inkludert opplæring
 • Warehousing/3PL

Warehousing/3PL tilbys som en tjeneste etter samme avtale- og arbeidsform som det Norwegian Logistics tilbyr innen transport, enten som rådgivning på løpende timer eller på No Cure No Pay basis, med garanterte besparelser i forhold til dagens kostnadsnivå. Forventet besparelse på lagerdriften vil normalt ligge på mellom 10-25 prosent, opplyser selskapet

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!