Bokomtaler:

Nye bøker om konflikthåndtering og kunnskapsledelse

NKS Forlaget har i høst utgitt to interessante bøker for ledere på alle nivåer. De omtaler henholdsvis hvordan man skal håndtere konflikter, og hvordan kunnskap skapes innad i en organisasjon.

Konflikter kan oppstå på alle arbeidsplasser og i alle organisasjoner. Men må de være så følsomme og vanskelige å håndtere at man helst vil lukke øynene for dem?

Nei, mener forfatteren Kjell Ekstam. Den svenske psykologen og Filosofie licensiat driver selskapet Personalkonsult AB, og er en mye brukt foreleser og konsulent for organisasjoner som trenger hjelp til konflikthåndtering og/eller med utvikling av team og samarbeid mellom grupper, enheter og virksomheter.

Riktig håndtert mener Ekstam konflikter kan utgjøre et grunnlag for utvikling - både for de som er innblandet, og for relasjonen mellom dem.

«Håndbok i konflikthåndtering» hjelper leseren til å gripe fatt i konflikter på en positiv og engasjert måte når de oppstår, og gir deg de verktøyene man trenger for å gjøre det på en måte som er tilfredsstillende for alle parter.

Boken bygger på konkrete, praktiske tilfeller som leseren vil kjenne seg igjen i. Den går grundig gjennom hvordan man griper an både egne og andres konflikter, og den viser hvordan man kan unngå destruktive konflikter og i stedet bygge for samarbeid. Metoden er tatt i bruk som verktøy i mange organisasjoner - ikke minst som en måte å motvirke utbrenthet og utslitthet på.

Ved å lese boken vil utvilsomt mange kunne tilegne seg en konstruktiv måte å forholde seg til konflikter på, og en forbereder sin evne til å håndtere dem. Med den nye innsikten og ferdighetene som opparbeides vil man utvikles som menneske - uansett om man har en lederstilling eller ikke.

Henning Bang, siviløkonom og psykolog, har skrevet forord til boken, og anbefaler den som et godt hjelpemiddel for å løse og forebygge konflikter i organisasjoner.

«Håndbok i konflikthåndtering» Kjell Ekstam, NKS Forlaget 2001 ISBN 82-508-2132-7, kr. 397

Slik skapes kunnskaper aktuell for ledere på alle nivåer og i alle typer virksomheter. Boken passer også som pensumbok i fag som Knowledge Management og strategisk ledelse - både i høyskolesystemet og innenfor videreutdannelse.

Kunnskapsledelse (Knowledge Management) er blitt en viktig retning innenfor all ledelse. I mange organisasjoner er det sterkt fokus på å utvikle systemer for å dele, måle og kontrollere kunnskap. Dette perspektivet tar imidlertid ikke hensyn til at kunnskapen må skapes før den kan deles. Dessuten faller den såkalte tause kunnskapen utenfor informasjonssystemene. Forfatterne av «Slik skapes kunnskap» - med undertittelen «Hvordan frigjøre taus kunnskap og inspirere til nytenking i organisasjoner» - går ett skritt videre, og viser hvordan kunnskap skapes i en organisasjon. De mener at kunnskap egentlig ikke kan ledes. I stedet for å kontrollere og måle, må ledelsen legge til rette for at kunnskap kan oppstå.

Gjennom boken får leseren vite hvordan ledere skal formulere en kunnskapsvisjon, lede samtaler, mobilisere kunnskapsaktivister, skape den riktige konteksten og gjøre den lokale kunnskapen god.

Boken inneholder mange praktiske eksempler fra flere skandinaviske og andre internasjonale bedrifter, blant annet Siemens, Sony, Nokia, Skandia og Narvesen.

«Slik skapes kunnskap» er tildelt den anerkjente fagbokprisen «The Professional and Scholary Publishing Award for business, Management & Accounting» for år 2000 av den amerikanske forleggerforeningen.

«Slik skapes kunnskap» Georg von Krogh, Kazuo Ichijo, Ikujiro Onaka, NKS Forlaget 2001 ISBN-82-508-2115-7, kr. 485

www.logistikk-ledelse.no© 2001

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!