Sløsing:

Ustruktur i bedriftene skjuler store kostnader

Enhver som jobber i store bedrifter kjenner til ustruktur og sløsing som koster store verdier. Hvorfor rydder man ikke opp? Kanskje det er feilprioritering og manglende fokus?

Svein Erik Nymo

Gjennom arbeidet som rådgiver og konsulent møter man bedrifter som befinner seg på helt ulikt «bevissthetsnivå» på kostnaden av ustruktur. Oppmerksomhet og motivasjon kan være rettet mot salgsmål og omsetning, der selger ofte har nærmest heltestatus. Kostnader og effektivitet i administrative rutiner er mindre viktige, spesielt i bedrifter som har hatt «gode tider under oppveksten».

Ustruktur medfører ikke bare dyrere varer, men også mertid på salg og håndtering, kvalitetsfeil, og misnøye hos kunde. Kort sagt en rekke skjulte og vanskelige kostnader som naturligvis igjen påvirker fremtidig salg.

Virksomheter med ustruktur og skjulte kostnader åpner dørene for nye konkurrenter, enten norske eller utenlandske. Kanskje det er dette presset mange bedrifter har møtt sterkere og sterkere slik at de har tatt tak?

Ok, hva er ustruktur?

Dette går på de fleste felt. Her er noen eksempler du kanskje gjenkjenner:

Javel, hva gjør vi med dette?

Mange er blitt brannslukker i egen organisasjon, og har nesten ikke tid til fremoverrettet handling. Brannene er påsatt, men er det noen som jakter på synderen?

Egentlig bare ett svar på spørsmålet: ta tak! Ikke når du får tid, men nå! Skal du sove på det, bør du virkelig sove godt. Er bedriftens ekstrakostnad på 10 mill.kr. pr. år, kan nattesøvnen fort koste 40.000 kroner - for hver dag du venter!

Hva er det ellers du gjør som er viktigere, dag etter dag?

Vurder bistand og råd fra andre. Engasjer dere i foreninger som tar opp slike problemstillinger, eksempelvis Logma. Mange eksterne rådgivere er eksperter som på kort tid tar tak i akkurat de punktene som skaper problemer, anbefaler løsninger utfra liknende hos andre, og sogar hjelper bedriften til å gjennomføre endringene.

Det er markerte forskjeller mellom Oslo og andre steder i landet, men vi nordmenn vil gjerne klare alt med egne ressurser selv om raskere korrigering hadde gitt langt større lønnsomhet. Også blant de nordiske landene er vi antakelig de minst aggressive på å iverksette lønnsomme endringer raskt.

Logistikk-kalkulator - en helt ny tjeneste på internett

Om du vil beregne konsekvensen for egen bedrift, prøv deg på den ferdig oppsatte internettkalkulatoren på:. Her får du bl.a. frem økonomisk effekt ved forbedret servicegrad og avkastning på tiltak og prosjekt. Resultatene presenteres også i DuPont modellen, slik at du får konsekvenser for resultatgrad og kapitaleffektivitet.www.teknoinform.no/kalkulator.htm

--------

Artikkelforfatter Svein Erik Nymo leder Tekno Inform AS, som har spesialisert seg på strukturering og aktiviteter innen forsyning, logistikk og IT.

mail:   Tel. 22 92 10 94.post@teknoinform.no

www.logistikk-ledelse.no© 2001

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!