Wittusen & Jensen a.s

Nytt TPL-konsept med basis i moderne logistikk og 100 års erfaring

Det er ikke hver dag man ser nye spennende konsepter innen moderne logistikk. Wittusen & Jensen a.s satser bevisst på å utvikle eksisterende kjernevirksomhet med å tilby kundeorienterte tredjepartslogistikkløsninger til næringslivet. Med fokus på kvalitet, kundeservice og logistisk helhetssyn vil bedriften tilby kunden konkurransedyktige løsninger innen moderne vare- og informasjonsflyt. Konseptet som bedriftens MA-avdeling har utviklet og har ansvar for, skaper nye relasjoner i det tradisjonelle leverandør-kundeforholdet. Med satsing på «responslogistikk» vil kundene kontinuerlig ta del i bedriftens utvikling av nye logistikkløsninger.

bildetekst: Logistikksjef Audun Johnsen (t.v) og prosjektleder MAPS Trond Atle Grøthe, ved nytt miniloadlager hos Wittusen & Jensen a.s.

Wittusen & Jensen a.s har gjennom 100 år utviklet effektive logistikkløsninger. Bedriften er i dag en av landets ledende grossister innen kontor- og datarekvisita til næringslivet. I dag har bedriften som en moderne grossist erkjent at «logistikk» er et av bedriftens kjerneprodukt. Utvikling av kundetilpassede TPL-løsninger er derfor en naturlig utvikling av bedriften og vil være et satsningsområde fremover.

Bedriftens MA-divisjon har utviklet et konsept som tilbyr eksisterende og nye kunder muligheter for gjennomføring av varemottak, lagring, håndtering og distribusjon av varer til hele landet.

Utover disse klassiske TPL-funksjonene kan kundene inngå samarbeidsavtaler som også omfatter innkjøp og/eller andre logistikkaktiviteter. Divisjonen har opprettet et eget profittsenter, MAPS, som er ansvarlig både for inntekter og kostnader knyttet til TPL-konseptet.

Nytt lager og kvalitet i fokus

MA-divisjonen disponerer i dag 25.000 pallplasser, hvorav over halvparten inngår i TPL-konseptet. I sommer tok man i bruk et helt nytt og spesialtilpasset lager på Ausenfjellet ca. 25 km fra Gardermoen. Dette er utformet for pallhåndtering. Divisjonen disponerer i tillegg andre lager med blant annet flere nye heisautomater og et helt nytt miniloadanlegg for kolliplukking.

- Med betydelige investeringer i nye og moderne lagersystemer er vi beredt til å møte våre kunders krav til lagring og håndtering av varene på en effektiv og sikker måte. Vår jobb er først og fremst å skape logistiske resultater på vegne av våre kunder, uttaler MA-sjef Audun Johnsen.

Endringer i tradisjonelle «kunde-leverandør» relasjoner

Ved at MA-divisjonen til Wittusen & Jensen a.s aktivt påtar seg ansvar for lagerhold og distribusjon til andre leverandører av varer, oppstår nye samarbeidsformer.

- Fordelene for kundene er flere. Våre kunder får ta del i vårt vel etablerte og fungerende logistikksystem fra dag en av. I løpet av kort tid har vi etablert løsninger for nye kunder. Erfaringene er svært positive så langt, sier prosjektleder MAPS, Trond Atle Grøthe.

Kundene vektlegger at MAPS representerer en veletablert grossist, som i dag har utviklet et moderne logistikksystem. MAPS er ansvarlige for kundenes vare- og informasjonsflyt og stiller store krav igjen til sine samarbeidspartnere.

Kundene kan med andre ord overlate vareforsyningen til sine kunder i full forvisning om at MAPS utfører logistikktjenestene i henhold avtalte krav og de forventninger samarbeidet er grunnet på.

Responslogistikk et satsingsområde

MAPS arbeider for tiden aktivt med å etablere nye løsninger for full sporbarhet på vareflyten. Likeledes vil man på sikt utvikle løsninger for kundene på internett.

Enkel og målrettet kommunikasjon mellom kunde og MAPS er grunnleggende. Kunden skal få tilbakemelding på tilfredsstillelse av behov i en kontinuerlig prosess, hvor kunden initierer behovet i form av produksjon, lagerhold, lagerdrift og transport. Å gi respons i alle leddene i logistikkjeden fra innkjøp til levering skal gi kunden ønsket leveringspresisjon. For å oppnå dette kreves at den operative vareflyten er harmonisert med den administrative informasjonsflyten. Nøkkel til suksess på dette området er viktigheten og betydningen av kompetanse, motivasjon og engasjement blant medarbeiderne, slik at leddene i kjeden snakker «samme språk».

- Vårt fremtidige mål er en «plug & play»-løsning hvor kundene har full oversikt over vareflyten. Vi vektlegger allerede i dag viktigheten av å kommunisere aktivt med kundene våre. Denne sentrale delen, som er en viktig faktor i vårt konsept, har vi valgt å kalle responslogistikk, sier Grøthe.

Fornøyde og krevende kunder

For en av dagens kunder SLG - Scandinavian Leisure Group - har man i tillegg til lagerhold også utviklet en del spesialfunksjoner. MAPS lagerholder, pakker, ekspederer og distribuerer kataloger og annet materiell for Ving, Saga Solreiser, Bridge og Globetrotter over hele landet. I tillegg har SLG flyttet produksjon av ordrebekreftelser og billetter til samme lokaler.

- I den perioden vi har samarbeidet med MAPS, har de vist både vilje og evne til å tilfredsstille våre krav til leveringsservice. I vår bransje opererer vi med korte tidsfrister og høy leveringspålitelighet. MAPS har vist at de tilfredsstiller våre forventninger på en utmerket måte, sier avdelingsleder Morten Olstad i SLG.

En annen kunde som har valgt MAPS som samarbeidspartner, er Jensen & Co som er en av landets ledende innen dagligvare og storhusholdning.

- MAPS fokusering på kvalitet var avgjørende for vårt valg av samarbeidspartner på TPL, uttaler logistikksjef Tomas Borgen i Jensen & Co.

Aktiv bidragsyter i kundens verdikjede

Daglig leder Tor Magne Ask i ASK Consulting as arbeider med uavhengig rådgivning for næringslivet i moderne logistikk, og har bistått MAPS i utviklingen av konseptet.

- Konseptet som MA-avdelingen hos Wittusen & Jensen a.s satser på er svært spennende. TPL er isolert sett intet nytt konsept. Det er først og fremst transportbedrifter som har så langt har satset på TPL. Det nye er at Wittusen & Jensen a.s som distributør går aktivt inn i dette markedet, sier Ask.

- Slik vi vurderer konseptet, representerer MAPS en mer helhetlig logistisk løsning, hvor forutsetningene for å bidra med lønnsomme løsninger hos kundene er store. Ved aktiv samhandling med et veletablert logistikksystem hos Wittusen & Jensen a.s, vil kunden kunne oppnå store forbedringer. Kunden vil tilføres en komplett løsning hvor logistikk er mye mer enn lager og transport.

Fokus på helhetlig vare- og informasjonsflyt

For kjøpere av logistikktjenester vil konseptet medføre en harmonisert vare- og informasjonsflyt. Spesielt spennende blir det å følge utviklingen med den bevisste høykvalitetsprofil både på fysisk vareflyt og ikke minst informasjonsflyt selskapet har valgt, selvsagt til konkurransedyktige priser.

Utfordringene er store, men i følge Ask innehar MAPS de nødvendige forutsetningene for å lykkes.

- Ut fra et helhetlig logistisk syn vil en rekke kunder kunne realisere betydelige positive effekter ved å benytte seg av konseptet.

- Det unike ved konseptet er at bedrifter over natten kan ta i bruk en komplett veletablert og fungerende logistikkløsning som aktivt fokuserer på en helhetlig vare- og informasjonsflyt, avslutter Tor Magne Ask.

-------

Tor Magne Ask er sivilingeniør (MSc) i Industriell Økonomi fra Tekniska Högskolan i Linköping med spesialisering innen produksjonsplanlegging og -styring, samt MA/transportsystemer. Tekniska Högskolan i Linköping har hatt og har en sentral plass i faglig utvikling av logistikkfaget i Skandinavia.Ask har 18 års erfaring fra næringslivet. 12 år som bedriftsrådgiver innen logistikk for skandinaviske bedrifter, samt vært logistikkdirektør i handelsbedriften Norsk Stål AS i perioden 1993-99. Han er i dag daglig leder i bedriftsrådgivningsselskapet ASK Consulting as. som yter uavhengig bistand innen bedriftsrådgivning og kompetanseutvikling i moderne logistikk. Et av selskapets spesialområder er teknisk/ økonomisk utvikling og effektivisering av handels-, grossist- og distribusjonsbedrifter.

E-post:. Internett:. Tlf. 67 55 91 00tma@askconsulting.nowww.askconsulting.no

www.logistikk-ledelse.no© 2001

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!