Resultatforbedring:

Gjennom motivasjon og ledelse på lageret

Kan din bedrift bedre resultatene uten å gå veien om de store omorganiseringene og bemanningsreduksjoner? Ja, mener bedriftsrådgiver Per Torvild Aakvaag i AlliansePartner AS. Alt for få norske bedrifter har tatt ut den effekten som ligger i en motivert gruppe ansatte. Mye energi og ressurser forsvinner i dårlig kommunikasjon og konflikter. Ikke minst er dårlige ledere et problem. Temaet ble belyst på konferansen «Effektiv lagerledelse» i oktober.

Å satse bevisst på motivasjon og utviklingsarbeid blant de ansatte er et stort og forsømt område i mange norske bedrifter i dag. Mange er heller ikke flinke nok til å påse at viktig informasjon tilflyter de ansatte.

- Vår erfaring er at slik informasjon er en viktig faktor i grunnlaget for resultatforbedring, sier Aakvaag, som skal være en av talere på konferansen «Effektiv lagerledelse» den 23. og 24. oktober på Felix Konferansesenter i Oslo.

Når ansatte er informert om hvilken situasjon virksomheten er i, og hvordan ledelsen planlegger/ser på fremtiden, vil deres forhold til definerte mål og resultater bli bevisstgjort og de vil kunne oppleve at deres innsats faktisk er avgjørende for egen arbeidsplass. Dette er motivasjonsarbeid i praksis, men det er også her informasjonsarbeidet møter de største utfordringene. Hva bør det informeres om? Hva bør det ikke informeres om, og når bør informasjonen presenteres?

Manglende lederkompetanse

Aakvaag mener også at mange ledere har for liten kompetanse innen områdene intern informasjon, motivasjon og oppfølging av ansatte. Hvis en virksomhet ønsker å bli «bedre» vil det som oftest være en forutsetning at man hever kompetansen til både bedriftsledere og mellomledere innen de nevnte områder.

- Dersom flere ledere var bevisste på hvordan de kan jobbe for at ansatte kan få større forståelse og eierskap for virksomhetens mål, og samtidig forstå hvilken viktig ressurs de faktisk er, ville resultater i form av mindre sykefravær, mindre avvik/svinn, større produksjon og bedre trivsel komme relativt raskt. I et presset arbeidsmarked er det også kamp om de beste og det er mange eksempler på bedrifter som sliter med å rekruttere nye ansatte når ansatte slutter, sier Aakvaag, som mener at de fleste utfordringer ligger i å ta tak i den største ressursen og ofte største kostnadsposten; nemlig de ansatte. Mine erfaringer viser at det ofte er komplisert og vanskelig å jobbe med enkeltmennesker og det oppstår lett misforståelser og konflikter. Det er i slike situasjoner de virkelig gode lederne står frem og tar ansvar og viser resultater. De har forstått at det er et lederansvar å informere, motivere og legge til rette for utvikling av den enkelte ansatte, avslutter han.

------------

EMO gjennomførte effektivitetsbonuser

EMO AS - en landets største leverandører innen kontor- og datarekvisita - slet med rekrutteringen og at nøkkelpersoner sluttet for bedre betalte stillinger i andre bedrifter. For å møte denne utfordringen innførte de effektivitetsbonuser for de ansatte på lageret. Resultatet var redusert sykefravær, 20-30% høyere produksjon, lavere turnover, økt trivsel og bedre resultat på bunnlinjen for bedriften.

- Det var imidlertid ikke uten motstand dette forslaget ble jobbet gjennom organisasjonen, sier logistikkdirektør Roger Lunde (bildet), og legger til at enkelte ansatte var skeptiske og mente dette kunne oppfattes som ledelsens overvåking av de ansatte og at det var en mulighet for at de svakeste ville bli oppsagt. Ledelsen snudde denne problemstillingen og sa at dette ville gi en mulighet til å belønne de beste og følge opp de svakere på en bedre måte. Fagforeningen har hele veien vært positive og bidratt med å utvikle bonussystemet.

Radikal endring i blant de ansatte

Resultatene lot ikke vente på seg, og allerede halvannet år etter oppstarten har de registrert økt produktivitet, lavere sykefravær, lavere turnover og bedre motivasjon og trivsel på lageret hos EMO. Lunde mener å ha registrert en radikal endring i blant de ansatte.

- Før de fikk bonusordningen var det tendenser til at plukkerne på lageret var litt usynlige og skygget unna formannen for å slippe plukklister på slutten av dagen. Nå står de på utenfor kontoret til formannen og praktisk talt river plukklistene ut av hendene på formannen. Utfordringen nå er å sørge for en rettferdig fordeling av oppdragene, sier Lunde, som mener det er flere andre positive effekter av innføringen av bonusordninger i virksomheten.

- Både lederne og de ansatte føler at oppfølgingen av de ansatte har blitt bedre og er tilpasset hver enkelt ansatt. Overtidsarbeid og vikarbruk er også vesentlig redusert.

www.logistikk-ledelse.no© 2002

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!