Bokomtaler:

Spennende bokutgivelser for ledere på alle nivåer

NKS-Forlaget og Gyldendal Akademisk har i høst kommet med flere spennende bokomtaler. Her presenteres "Grunnbok i strategi", "Organisasjonsformer - Kontinuitet eller forandring?", "Prosjektarbeid - Utviklings- og endringskompetanse" og "Bedriftens personalhåndbok - Rett og plikt i arbeidslivet".

Grunnbok i strategi

Grunnbok i strategi er skrevet både som pensumbok i strategi ved BI og andre økonomisk-administrative høyskoler og som en innføring for mellomledere og andre som ønsker å sette seg inn i faget.

Grunnbok i strategi inneholder alle de grunnleggende teoretiske perspektivene og analyseverktøyene innenfor strategifaget. I tillegg viser boken hvordan du kan forholde deg til spesifikke beslutningsproblemer i bedrifter.

Boken inneholder mange eksempler og noen mer omfattende «case». Den er beregnet på studenter i grunnkurs i strategi, samt mellomledere og andre som føler de trenger lettfattelig, men grundig innføring i strategifaget.

- Den fremstiller stoffet på en lettfattelig og god måte. Bokens sterke vekt på forklarende og eksemplifiserende stoff i forhold til fagterminologi er positiv i forhold til målgruppen. Dette gjør boken lettlest, og egnet for et innføringskurs. Boken holder høyt faglig nivå, sier førsteamanuensis Svenn Are Jenssen ved Handelshøgskolen i Bodø.

Forfattere er professorene Bente R. Løwendahl og Fred E. Wenstøp ved BI´s Institutt for Strategi, med bidrag fra Øystein D. Fjeldstad, Ragnhild Kvålshaugen og Randi Lunnan.

Løwendahl, Wenstøp: Grunnbok i strategi NKS-Forlaget ISBN: 82-508-2174-2

---------------------------------------

Organisasjonsformer

Er tradisjonelle organisasjonsformer på vei ut? Er de i ferd med å bli erstattet av nye løsninger basert på grupper eller team, fleksibel spesialisering, kontinuerlig slanking eller prosess- og endringsorienterte opplegg? Er det stabile, trygge og

forutsigbare i ferd med å bli erstattet av det flyktige, utrygge og uforutsigbare?

Med utgangspunkt i denne typen problemstillinger tar denne boken en grundig gjennomgang av organisasjonsformer som i lang tid har dominert i store deler av arbeidslivet. Det blir vist hvordan opplevde problemer gir impulser til nye løsninger. På denne måten vokser det fram et mangfold av organisasjonsformer over tid, men mangfoldet er ikke nødvendigvis større enn at fellestrekk og kontinuitet kan vise seg å være vel så framtredende som differensiering og radikal forandring.

Boken henvender seg til studenter ved høyskoler og universiteter, men er også skrevet med tanke på praktikere, som for eksempel bedriftsledere og tillitsvalgte.

Forfatter Egil J. Skorstad er professor i organisasjon og arbeidslivsfag ved Høgskolen i Østfold, og professor II i samme fagområde ved Institutt for økonomi og teknologiledelse, NTNU.

Egil J. Skorstad: Organisasjonsformer Kontinuitet eller forandring? Gyldendal Akademisk ISBN: 82-05-30362-2

---------------------------------------

Prosjektarbeid

Boken gir en helhetlig innføring i prosjektarbeidets ABC, og viser hva som må til for å kunne lede og delta i prosjekter på en rasjonell måte. Den kom ut første gang i 1984, og har bevist sin aktualitet og praktiske nytteverdi gjennom snart 20 år.

Fremstillingen følger i denne 5. utgaven samme hovedtråd som tidligere, men er forbedret i takt med nye erfaringer og ny innsikt i hva som best fungerer i praksis.

Boken er skrevet for alle som er opptatt av eller direkte engasjert i utviklingsarbeid, og har vist seg å være svært verdifull både for ansatte i privat og offentlig virksomhet, og for studenter ved høyskoler og universiteter.

Forfatter Harald Westhagen er professor og dekanus ved Høgskolen i Vestfold, avdeling for maritim utdanning. Han har mange års erfaring som bedriftsrådgiver, og har også hatt ledende stillinger innen skipsfartsforskning og rederivirksomhet.

Harald Westhagen: Prosjektarbeid Utviklings- og endringskompetanse Gyldendal Akademisk ISBN: 82-05-30539-0

---------------------------------------

Bedriftens personalhåndbok

Bedriftens personalhåndbok er et hjelpemiddel for alle som har behov for å orientere seg i de regler og lovere som gjelder i arbeidsforhold.

Den er først og fremst beregnet på personalfunksjonen i det private næringsliv og på advokater, men også andre som steller med arbeidsrettsspørsmål vil ha nytte av boken. Den er godt egnet som lærebok. 6. utgave er ajourført med hensyn til de lovendringer som har skjedd frem til mai 2002, og tar blant annet for seg ansattes representasjon, ansettelser, arbeidstid, ferie, kollektiv arbeidsrett, oppsigelse og avskjed, overføring av virksomhet, permisjon, permittering, personopplysninger, sykepenger og utbetaling av lønn.

Boken er skrevet av sorenskriver Tor Gjone i Holmestrand og NHO-advokat Erik Chris. Aagaard.

Gjone, Aagaard: Bedriftens personalhåndbok Rett og plikt i arbeidslivet Gyldendal Akademisk ISBN: 82-00-12731-1

www.logistikk-ledelse.no© 2002

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!