Solars nye og automatiserte sentrallager:

14.500 kvadratmeter kundeservice

I mai tok Solar Elektroengros hull på fremtiden med sitt nye 14 500 kvm store sentrallager på Gardermoen. Et automatisert plukke- og transportsystem integrert med lagerautomater har bidratt til en 3-dobling av plukkeffektiviteten - med færre medarbeidere og en feilprosent som nærmer seg 0.

Den 6. mai gikk Solar over natten fra null til full produksjon. Det nye plukke- og transportanlegget - med danske Univeyor som totalleverandør - er 100% strekkodebasert og hvor det plukkes til interne plukkekasser. Det fullautomatiske transportsystemet sammenknytter logistikken - fra varemottak til flere plukkeområder til pakking og forsendelse. Det PC-baserte styresystemet er koblet opp mot Solars lager- og ordrestyringssystem (ERP-system).

Plukkeområdene omfatter et gjennomløpslager for høyfrekvente varer, et område med plukk fra reollager samt flere lagerautomater som alene har nesten 30.000 lokasjoner.

Plukkeområdene er forbundet via transportsystemet, og PC-styringen holder kontroll på hva som skal plukkes fra hvilke områder til de enkelte ordrer. Når siste plukk er foretatt, sender styringen ordrekassen til forsendelsen, hvor ordrene pakkes etter on-screen pakke-info.

Filosofi: Fra tradisjonelt lager til «ordreproduksjon»

Tidligere hadde Solar et tradisjonelt lager, hvor operatørene ut fra plukklist-

er plukket direkte til ordre ved å gå rundt til de forskjellige lagerreolene det skulle plukkes fra. Etter Solars oppkjøp av Siemens Elektroengros ble lageret på alle måter for lite og urasjonelt. Derfor besluttet man å bygge et nytt og moderne sentrallager, hvor den enkle grunnsetning var at store ordremengder skal gjennom på så kort tid som mulig, med minst mulig feilmargin.

Logistikksjef Hans Sandum og innkjøps- og logistikkdirektør Jan Willy Fjellvær forteller at filosofien er at man ikke lengre betrakter sentrallageret som et tradisjonelt lager, men derimot som en ordreproduserende virksomhet! Den enkelte kunde skal ha sin vare så hurtig og sikkert, at det oppleves som en bestilling fra eget lager. Kunden skal oppleve at varen kommer «Just-in-time» i forhold til hans produksjon eller distribusjon. Kunden skal oppleve, at Solar så og si «flytter lageret ut til kunden».

Fremtidssikret logistikk - giret til 100% vekst

Med det nye anlegget har Solar nesten 3-doblet ordrelinjekapasiteten og samtidig høynet kvaliteten.

Sentrallageret er bemannet fra kl. 06.00 til 22.00 med størst virksomhet mellom 10 og 18. Kapasitetene er giret forskjellig for de ulike logistikkområdene. Takket være et fremtidssikret transportanlegg kan den nåværende plukkekapasiteten for hele anlegget med mindre inngrep oppgraderes til det dobbelte. Løsningen er med andre ord giret til vekst.

- Vi har store forventninger til uten problemer å kunne øke volumet vesentlig samtidig med store besparelser», sier Hans Sandum.

Med til å sikre veksten er blant annet den tilgang av kunder som Solar har som mål å få, som følge av den forbedrede kapasitet, leveringssikkerhet og service.

Fra varemottak til innlagring

Varer fra leverandører og returvarer fra kunder innlagres via varemottaket. Operatørene legger varene i kasser. Strekkoden på kassen registreres med en håndscanner koblet til Solars ERP-system, og kassen tildeles automatisk en destinasjon. Transportanlegget bringer deretter etter via info i strekkoden kassen til rette lokasjon i et av lager- og plukkeområdene. Her innlagrer en operatør varen, og den tomme kasse returnerer til varemottaket.

Univeyors transportanlegg fordobler kapasiteten på lagerautomatene

En av hemmelighetene bak den høye plukkekapasiteten på hele systemet, er det integrerte transportanlegget som bl.a. går i inngrep med lagerautomatene. Dette betyr at plukkekapasiteten fra lagerautomatene er fordoblet i forhold til om lagerautomatene var plassert «stand-alone», dvs. uten transportanlegg.

Presis styring og kontroll eliminerer plukkefeil

Styresystemet er designet med henblikk på enkel og feilfri plukning. For eksempel stanser kassene automatisk ut for den lokasjon det skal plukkes fra, slik at operatøren ikke har mulighet for å ta feil. Ved lagerautomatene angis lokasjonen også på en PC-skjerm, og det plukkes papirløst via «pick to light».

Etter endt plukk foretas en 100% kontroll av den ferdige ordren. Den samlede ordren kommer frem på en PC-skjerm, og plukket sjekkes vare for vare. Videre overvåkes og måles frekvensen av feilplukk kontinuerlig, og til tross for større omsetning med færre manntimer er antall feilplukk allerede halvert i forhold til før det nye anlegget. Målsettingen er et maksimalt feilplukk på 0,2%.

Innkjøring på kun 5 uker - full drift over natten

Hans Sandum forteller at anlegget ble innkjørt i løpet av 5 uker.

- Vi lå hele tiden foran tidsplanen, og det oppstod aldri noen vesentlige problemer. Ved de mindre problemene som alltid oppstår i en innkjøringsfase, opplevde vi at montørene fra Univeyor var på plass på under en halv time. Den 6. mai satte vi igang driften - og det foregikk «brutalt» fra null til full produksjon over natten. Også det foregikk uten problemer, så alt i alt har vi vært svært tilfreds med samarbeidet, avslutter Hans Sandum og Jan Willy Fjellvær.

Tilfredse medarbeidere - mer attraktiv arbeidsplass

Den forbedrede logistikken har også en rekke «myke» verdier. Arbeidet er mindre belastende enn før, og medarbeidertilfredsheten vokste markant. Det synes klart at filosofien med «vare til operatør» gir mer ro og overblikk, og medarbeiderne opplever at de er blitt mer effektive og at tingene kun skal gjøres en gang.

Ergonomien har også stått i høysetet. Arbeidsplassene ved plukkestasjoner, pakkebord etc. er forsynt med trinnløst justerbare heve-/senkebord for optimal ergonomi, og arbeidsplassene ble alle godkjent av Arbeidstilsynet før de ble tatt i bruk. Som en følge av de forbedrede arbeidsforholdene, har Solar sogar begynt at få flere uoppfordrede jobbsøknader!

Konsern logistikksamarbeid med store fordeler

Utover Norge, har Solar sentrallagre i Danmark, Sverige, Finland, Tyskland, Nederland, Belgia og Polen. Univeyor har bidratt med tilsvarende systemer i flere av disse landene. Det sikrer at gode ideer og konsepter brukes på nytt og videreutvikles, fallgruver unngås og projektforløpet forenkles. Også på serviceområdet er det et samarbeid, og det arbeides nå på en felleskontrakt med service og hotline som skal dekke Norge, Sverige og Tyskland.

--------------

Solar-konsernet er en av de største el-grossistene i Nord-Europa. Foruten tradisjonelt el-materiell tilbyr Solar materiell innenfor flere spesialområder, blant annet bygg- og industriautomatisering, kommunikasjonsteknikk, sikring/alarm, e-verksmateriell og marine/offshore. Solars primære kundegrupper er el-entreprenører, industri, e-verk og marine/offshore. I tillegg til det nye sentrallageret på Gardermoen, har Solar også opprettet regionslagre i Trondheim og Bergen, som sammen med 18 lokale Drive-in-sentra forsyner kundene på en rask og effektiv måte.

Univeyor er en dansk totalleverandør av integrerte materialhåndterings- og logistikksystemer under kraftig internasjonalisering. Selskapet inngår i den verdensomspendende Columbus McKinnon-gruppen, som med en omsetning på 4 milliarder danske kroner i året er blant de 10 største globale aktører i bransjen. Univeyor - med 210 ansatte og en omsetning på 232 millioner danske kroner - har hovedkontor i Arden på Jylland, samt datterselskaper i England, Sverige og USA.

Lager- og plukkseminar hos Solar i Oslo den 23. januar

Nå kan du selv ta anlegget nærmere i øyesyn. Univeyor inviterer til et gratis halvdagsseminar hos Solar den 23. januar.

Seminaret vil vare fra kl. 13.30 til 16.45, og vil både inneholde presentasjon og visning av anlegget, og hvilke erfaringer Solar Elektroengros har gjort. Univeyor vil også presentere sine alternative løsninger for å oppnå høy plukkeeffektivitet.

Se   for påmelding, fullstendig agenda, veibeskrivelse og annen praktisk informasjon.http://www.univeyor.dk/solar_seminar/hoved_side.htm

www.logistikk-ledelse.no© 2002

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!