Rikshospitalet:

Vellykket AGV-test

Transportavdelingen til Rikshospitalet er så godt fornøyd etter utprøving av AGV for interntransport at investeringssøknaden allerede er skrevet.

Testen foregikk med en AGV av typen Transcar som ble stilt til disposisjon av Swisslog Digitron-Munck. Denne er spesialdesignet for sykehusdrift hvor man benytter allerede eksisterende korridorer og heiser. Hovedbruksområdene er transport av gods, mat, tekstiler og i renovasjon.

Testinstallasjonen var for enkelhelts skyld basert på navigasjon via et magnetbånd som var tapet fast på underlaget. Denne teknologien er noe foreldet, og dersom sykehuset går til anskaffelse av systemet vil AGVene benytte laserstyring, og ved hjelp av R/F vil hoveddatamaskinen til enhver tid ha kontroll over posisjonen.

AGVene drives av et vedlikeholdsfritt gelebatteri som ikke avgir gasser under lading. Ladestasjoner kan plasseres sentralt rundt på sykehuset, og AGVene vil automatisk kjøre seg selv på lading i perioder med få transportoppdrag.

Tar heisen selv

AGVene kan frakte containere på opp til 400 kilo. Disse er utstyrt med en transponderbrikke som informerer om hvor den skal transporteres. På vei til rett sykehusavdeling vil som nevnt AGVene navigere seg frem ved hjelp av laser, og underveis orienterer en stemme om at det kommer en automatisk transport slik at personer som ferdes i korridorene kan flytte seg. Når enheten er 1 meter fra et hinder vil den be vedkommende om å flytte seg og når det er 40 cm igjen stanser den helt. I tillegg vil følsomme støtfangere rundt enheten sørge for full stans ved kontakt. Kjørehastigheten er inntil 1,2 meter pr. sekund i de underjordiske gangene og 0,6 meter i sykehuskorridorene.

For å komme seg opp i etasjene, vil AGVen ta heisen på egenhånd. Ved hjelp av et interface vil den få førsteretten til heisen samtidig som det informeres om at ingen personer må gå inn. For å unngå konflikter med medisinske hasteoppdrag, vil kun én heis ved hvert sykehusavsnitt være øremerket til AGV-transport slik at de andre kan dedikeres til andre formål. I tillegg vil helsepersonell ved hjelp av et magnetkort frigi AGV-heisen til pasienttransport. Bortsatt fra på barneavdelingen, vil AGVen kjøre helt inn på den enkelte sykehusavdeling og automatisk sette fra seg containeren på mottakspunktet som er markert av en transponder på størrelse med en bruskork som er festet i taket.

Hvis en AGV møter på et hinder som ikke flytter seg, vil den prøve å kjøre en alternativ forhåndsprogrammert rute. Den sender også en melding til hoveddatamaskinen som videreformidler beskjeden til en personsøker eller mobiltelefon. En liknende melding vil sendes ved en eventuell driftsstans av anlegget. Hver enhet har en innebygget mikroprosessor slik de kan fortsette oppdraget selv om hoveddatamaskinen skulle falle ut.

Det brannsikkerhetsmessige skal være godt ivaretatt ved at enhetene søker til forhåndsdefinerte plasser utenfor rømningsveier ved en eventuell brannalarm. Slik unngår man å sperre eventuelle fluktruter og at man hindrer framrykningen til brannmannskaper.

Logistikkonsulent Sten-Are Henriksen ved Transportavdelingen på Rikshospitalet opplyser til Logistikk & Ledelse at utprøvingen var så positiv at investeringssøknaden allerede er skrevet. Et komplett AGV-anlegg på Rikshospitalet er estimert å koste 10 til 12 millioner kroner, og med en estimert payback på 5 år.

www.logistikk-ledelse.no© 2002

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!