Jungheinrich:

Hvorfor eie truckene?

Jungheinrich har vært 32 år i Norge, og ser ingen grunn til å bli selvfornøyde. - Vi skal alltid være på hugget for å bli enda bedre overfor våre kunder. Vi har produkter i spissklasse i verden, og vi har løsninger som skal hjelpe kundene, slik at de kan håndtere sine produkter på den mest økonomisk fornuftige måten. Det er en av grunnene til at vi inviterte til førjulstreff i vårt hovedkontor, sa adm. direktør Klaus Herzog.

Christian Ryg

Herzog, som selv har vært 32 år i Jungheinrich, hvorav de siste 14 i Norge, understreker at konsernet som fortsatt hovedsakelig eies av familiemedlemmer, er verdens 4. største produsent av trucker og sikter én plass opp. I Europa er Jungheinrich nest størst i antall solgte maskiner. Jungheinrich har nå lagt tidligere Lancer Boss og Steinbock helt inn under egen paraply, og sagt opp forhandleravtaler over store deler av verden, slik at de engelskproduserte dieseltruckene i Europa utelukkende skal selges gjennom Jungheinrichs egne selskaper og under eget merkenavn.

I Norge hevdet Herzog at firmaet er det eneste som har riksdekkende service fra egen organisasjon. Til sammen har man 60 mekanikere. En av fordelene med å ha sine egne ansatte over hele landet, er at man kan være sikker på at alle har samme opplæring og utstyrsnivå i bilene.

Ettermarkedssjef Jørn Burmester i Jungheinrich Norge understreket overfor de rundt 250 gjestene som møtte fram i løpet av de to besøksdagene, at informasjonsteknologien blir stadig viktigere for mekanikere og servicefolk ute i felt. Med bærbar pc og oppkobling til base, kan de diagnostisere, finne reservedeler og eventuelt bestille hva som måtte trenges direkte hos kunden.

Firmaet har utvidet sine arealer i Strømsveien, og tatt over en ny hall. Her har man startet sitt eget kompetansesenter, der det skal holdes kurs for kunder i ulike emner. I tillegg har man muligheter for egen kompetanseheving med videreutdanning av medarbeidere på ulike felter. Det blir stadig viktigere å utdype forbindelsene til kundene. Partnerskap skal avløse kunde - selger relasjonen i mange tilfeller. Felles kompetanseheving til felles beste er tanken bak det nye senteret.

I hallen er det satt opp lokaler i to etasjer, med egen kantine og egne konferanserom. I tillegg er det egne områder for truckføreres praktiske opplæring og trening i hallen.

Fagstoff for kunder

I tillegg til en presentasjon av trucker og utstyr, var økonomisjef Ralf Markussen hos Jungheinrich Norge spesielt framme på kundetreffet. Finansiering og leasing ble gjennomgått i to foredrag, og tilhørerne fikk en solid gjennomgang av emner som har mye å si for mange bedrifters lønnsomhet.

Mange bedrifter i Norge har fortsatt en holdning om at det ikke er nødvendig med leasingkontrakter når man har god økonomi i firmaet. Det er en helt forkjær framstilling, i følge Markussen. Kun firmaer med en sunn økonomi blir innvilget leasingkontrakter.

Hensikten med leasing av kapitalvarer er å bringe utgiftene i takt med inntjening, i stedet for å investere nå mot framtidig inntjening. På den måten får man faste oversiktlige utgifter hver måned i en overskuelig framtid. Det blir enklere å budsjettere i leasingperioden, og man unngår økonomisk risiko. Restverdien på kapitalvarene garanteres av leverandøren. Den som har en leasingkontrakt, slipper selv å forvalte anleggsmidler.

Et annet viktig moment ved leasing, er at man lett kan skifte utstyr gjennom perioden, etter en primærperiode som avtales ved kontraktens inngåelse. For den som er ansvarlig for maskinparken kan det være en stor fordel at man slipper større debatter i styre eller administrasjon når man unngår de store investeringene. Det er også mulig med en rimelig forlengelsesleie etter primærperioden, dersom maskinparken fortsatt tilfredsstiller kundens behov.

Ved store fornyelser er det også verdt å merke seg at leasing av maskiner og utstyr ikke belaster lånerammer for firmaet. Sikkerheten ligger i leasingobjektet. De månedlige fakturaene inneholder også renter og avskrivninger, som er fullt ut fradragsberettiget.

Faste kostnader

Hvis man så velger rental i stedet for leasing, får man ytterligere fordeler, mener Jungheinrichs folk. En rentalavtale inkluderer også full service. Dermed er servicekostnader også en kjent størrelse og et fast månedlig beløp, ikke en overraskelse.

Kunden får sikkerhet for at truckparken er operativ og driftsklar, dermed blir det mindre dødtid og avbrudd i driften. I tillegg inngår den pålagte årlige sakkyndige kontrollen i avtalen. At forsikring kan legges inn i månedsleien gjør denne avtaleformen ekstra lett å administrere og gir god oversikt over totale kostnader. I tillegg kan kunden forholde seg til en leverandør av alle tjenester, og være sikret moderne og driftssikkert utstyr. Det motiverer også medarbeiderne til innsats, sa Markussen i sitt foredrag om leasing og rental.

En god leverandør må tilby finansieringsløsninger som er fleksible nok til å tilfredsstille alle kunder. Kort oppsummert finnes det fire alternative løsninger, eller man kan finne spesielle løsninger som opptrer som en kombinasjon av disse, sa Markussen i sitt foredrag om finansiering.

Den fleksible leien baserer seg på 5 års løpetid. Den må omfatte leie av minst 10 trucker og truckene må ha vært leid ut i minimum 24 måneder før utskifting kan foregå. Antallet trucker kan endres dersom varige endringer i behov oppstår. Ved eventuelt redusert behov, må det ikke overstige 20% av flåten. Avtalen omfatter fullservice som har en gjennomsnittspris i fem år.

Det er en avtaleform som tar sikte på å tilfredsstille brukere som i utgangspunktet er usikre på sitt framtidige behov, og nettopp ønsker å stå litt friere.

Avbetaling er en grei avtale som forutsetter 10% forskuddsbetaling, løpetid fra 3 måneder opptil 18 måneder med månedlige avdrag og som ikke krever sikkerhet ved siden av trucken.

Kjøpsleie er en opsjonsavtale, der man leier trucken for en valgfri periode fra 12 måneder og oppover, med mulighet for kjøp av denne trucken etter leietidens slutt. Andel av betalt leie trekkes da fra kjøpesummen. Her står man fritt til å bruke trucken i leietiden, og kjøpe den dersom maskinen har fungert godt og fylt behovet, men uten å forplikte seg ut over leietiden.

Charter har en kort bindingstid, opp til 24 måneder. I tillegg har avtalen kort oppsigelsesfrist, slik at man kan komme raskt ut om behov endrer seg radikalt. Man har også mulighet til å bytte truck i avtaleperioden, og kan velge ulike bindingstid for hver enkelt truck. Dersom det blir aktuelt med lengre leieperiode for en eller flere trucker, vil kunden få prisreduksjon for resten av leietiden for slike avtaler. Den er fleksibel, men noe dyrere enn enkelte av de andre avtaleformene.

www.logistikk-ledelse.no© 2002

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!