Jensen Møbler:

Satser knallhardt på Just-in-time

2001 ble et turbulent år for Jensen Møbler AS. En rekke utenforliggende årsaker av både forretningsmessig karakter og terroranslaget mot USA, påvirket utviklingen for selskapet. - Den største forandringen fikk vi da Skeidar og Bohus la ned sine sentrallagre. Nå må vi i stedet direktedistribuere til en rekke detaljister, sier adm. direktør Jan Trygve Jensen i Jensen Møbler i Svelvik.

(bildetekst) - Vi ser det som vår oppgave å drive kontinuerlig produktutvikling for å kunne møte dagens og morgen- dagens krav til liggekomfort. Vi skal forene håndverkstradisjoner med moderne vitenskap, sier adm. direktør Jan Trygve Jensen i Jensen Møbler AS.

Trond Schieldrop

Norden er definert som Jensen Møblers hjemmemarked. Selskapet etablerte seg nylig på det engelske og baltiske markedet. På spørsmålet om hvordan konkurransen er i madrassmarkedet, svarer Jensen kort og godt at den er knallhard.

- Vi må hele tiden ha fokus på markeds- og salgsinnsatsen slik at vi på sikt klarer å øke markedsandelene.

Og det har Jensen Møbler ambisjoner om å klare. Møbelprodusenten sysselsetter i dag 130 personer, og hadde i fjor en omsetning på 275 milli-

oner kroner. For inneværende år forventer selskapet en omsetning på 285 millioner. Det tilsvarer en økning på fire prosent. Selskapet er en del av Møller Industri, som karakteriseres som en langsiktig og viktig eier.

- Vi ser det som vår oppgave å drive kontinuerlig produktutvikling for å kunne møte dagens og morgen- dagens krav til liggekomfort. Vi skal forene håndverkstradisjoner med moderne vitenskap, understreker Jensen.

Direktedistribusjon

Møbelbransjen kjennetegnes av tøff kamp om forbrukernes penger, på lik linje med reiselivs- og bilbransjen.

- Vi er ekstremt sårbare for den generelle konjunkturen i samfunnet. I fjor var det usikkerhet i forbindelse med etterspørselen. Vi var vitne til et børskrakk hvor pengene gradvis tørket inn, sier Jensen.

Inntil nylig var sentrallagertankegangen, med store grossist- og kjedelager, det eneste saliggjørende for møbelkjedene. Nå har de to største aktørene - Skeidar og Bohus - revurdert sine oppfatninger, og mener det er for kostbart å drifte møbler gjennom et sentralt lager. Resultatet er at Jensen Møbler nå må ta seg av distribusjonen direkte fra fabrikk til de enkelte møbelutsalgene over hele Norge.

- Bohus har valgt en mellomløsning med regionale lagre der det er stor tetthet av møbelbutikker, sier Jensen, som på mange måter savner den gamle ordningen.

- Den gang forholdt vi oss hovedsakelig til to varemottakere, og hadde en mye enklere logistikk og en bedre varehåndtering og flyt på ferdigvarelageret gjennom effektive distribusjonsrutiner. Så isolert sett er det et tilbakesteg å måtte levere til 100 forhandlere i dag, mot to sentrallagre tidligere. Vi må drive med en effektiv varedistribusjon i de enkelte geografiske områdene av Norge, fortsetter Jensen, som legger til at selskapet benytter seg av både Nor-Cargo og en rekke lokale distributører for å dekke opp etterspørselen i de enkelte distriktene.

- Vi er avhengig av et tett og nært forhold til våre distributører. Målet er en optimal kvalitet på disse tjenestene, og det er etablert en fast distribusjonsstruktur hvor vi sender ut varer hver dag, men ikke mot øvrige land i Norden og England.

Ordre- og serieproduksjon

Jensen Møbler driver en blanding av ordre- og serieproduksjon. A-varer produseres i serier, mens B- og C-varene som representerer mindre volum- og spesialproduksjon, skjer via ordre. Svelvikselskapets lager har en verdi på 30 millioner kroner og en omsetning på 260 millioner. Omløpshastigheten er tett under 10, men Jensen opplyser at ambisjonen er 11. Denne målsetningen skal selskapet oppnå i løpet av relativt kort tid.

Status quo

Aktiv markedsføring defineres som en viktig del av Jensen Møblers strategi. Markedsføring er det vi gjør mot våre kunder, butikkselgere og det vi gjør i egen regi. Vi spør Jensen om han forventer en oppgang i det generelle møbelmarkedet?

- Bransjen har vært inne i en meget bra periode i mange år. Vi kan ikke forvente at markedet kommer til å vokse ytterligere. Det vil holde seg på status quo.

- Kan det være aktuelt å inngå allianser med andre nasjonale/internasjonale møbelprodusenter?

- Ikke nødvendigvis. I utgangspunktet må vi ha en klar fokus på det vi holder på med. Gjennom produktutvikling, markedsføring og salg er det mulig å kunne bli en toneangivende global aktør. Vi er på vei inn i det europeiske markedet, og har allerede en sterk posisjon i Norden.

- Hvordan tror du markedet blir for Jensen Møbler om 2 til 3 år?

- Vi vil oppleve en større grad av globalisering. Som bedrift må vi være villig til å gå inn på nye markeder og satse knallhardt for å få et fotfeste der. Konkurransen er knallhard. Pris, kvalitet og Just-in-time er nøkkelbegreper. Vi må være best på det vi holder på med. Det nytter ikke å sove i timen skal du kapre nye kundegrupper internasjonalt. Men vi har produkter som holder mål hva pris og kvalitet angår, mener Jensen.

- Har Norges posisjon utenfor EU skapt noen problemer for Jensen Møbler?

- Så langt har det ikke vært noen hemsko for oss, men personlig mener jeg at vi som nasjon ikke kan melde oss ut av resten av Europa. På sikt frykter jeg for følgene av vårt nei. Å skape stengsler for et marked vi jobber mot, er en helt feilslått politikk, avslutter han.

www.logistikk-ledelse.no© 2002

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!