LOGMA

LOGMA´s Superseminar

Olav Thon's nye kongresshotell og messeanlegget til Norges Varemesse på Lillestrøm er begge tatt i bruk i disse dager. Hotellet vil huse Superseminaret 31. oktober & 1. november 2002. LOGMA er også medarrangør av Industriens Motemesse - DVH'02 sammen med TESS og TB-ISAL de samme dagene. Det er en messe med fokus på drift, vedlikehold og e-handel der ca. 100 utstillere deltar med sine produkter.

Begge er gratis for medlemmer. Det blir anledning til å besøke messen i pauser eller før og etter seminaret.

LOGMA spurte medlemmene på vårparten hvilke temaer de kunne ønske seg på seminaret. Det kom inn mange svar som styret behandlet på sitt visjonsmøte i sommer. Styret plukket så temaer som best mulig dekket ønskene og/eller hadde nyhetsverdi. Senere har vi funnet frem til sterke innledere/foredragsholdere på temaene. Programmet er ikke 100% ferdig i skrivende stund, men vi tror det endelige programmet vil være verd din tid og gi deg og dine kolleger både impulser, inspirasjon og innsikt til hjelp i hverdagen.

Bedrifter ut av Norge?

Det er alvorlig når norske bedrifter må legge ned produksjonen eller flytte fra landet for å overleve. Bedre blir det ikke når vår egen politikk tar grep som får slike følger. LOGMA ønsker å sette fokus på problemet for om mulig å se hvilke grep bedriftene selv kan ta for ikke å komme i dilemmaet om å flytte eller nedlegge. Vi har sporet opp miljøer som kan mye om både vanskelige arbeidsforhold og rammebetingelser.

Innkjøp i et logistikkperspektiv

Bedriftene kjøper inn komponenter og tjenester fra underleverandører i stadig større utstrekning. Men innkjøpsfunksjonen satt i et helhetlig logistikkperspektiv er mangelfullt. Hva er et godt innkjøp i et logistikkperspektiv? Og hvordan skal vi greie å måle dette?

Ole Holden har ikke alle svarene, men han er svært kvalifisert til å drøfte temaet med oss. Hans bakgrunn fra både innkjøp og logistikk i internasjonale bedrifter tilsier at dette blir interessant.

Kriser og bedriftskultur

Bedriftskulturen er noe en må jobbe lenge og målbevisst med, men det kan være godt å få en oppskrift på noe som har vist seg å være en farbar vei. Aniela G. Gjøs, som ble tildelt LOGMA's Logistikkpris i år, har vist at kommunikasjon og motivasjon er gangbar mynt både ved snuoperasjoner, implementering av IT/ERP systemer og kostnadsreduksjoner. Hun har som logistikkdirektør ved Ringnes fått dokumentert at hennes resept er verd mer enn å lytte til.

Er strategi og kultur verd strevet?

Strategi, ledelse og kultur var det temaet som flest hadde ønsket seg. Vi har derfor oppsøkt en som riktig har seletøyet på i så henseende. Steen Schneider bærer tittelen konserndirektør for Organisasjon & Kultur i HÅG ASA. Denne internasjonale bedriften innen kontormøbler har mye å vise til - og det samme har også Steen Schneider. Her blir det krydret erfaring fra virkeligheten.

Bonus for lagermedarbeidere

Bonuser er ikke et ukjent begrep i næringslivet, men kan ofte være som et tveegget sverd. Innføring av bonussystemer er derfor en erfaring som vi må ta med oss, særlig når effekten blir god. Men logistikkdirektør Roger Lunde i Emo AS vil ikke bare ta for seg suksessfaktorene. Han vil gi oss problemer og fallgruver bedriften erfarte ved innføring av bonus for lagermedarbeidere.

Foreløpig program for LOGMA's Superseminar 31. oktober & 1. november

Programmet begge dager starter kl.10:00 og avslutter kl. 15:30. Lunsj fra kl.12:00 til 13:00

1. Norske bedrifter får tøffere betingelser hvordan da lykkes med industri?

Leder fra Raufoss industriområde. (innleders navn ikke avklart i skrivende stund)

2. Innkjøp og servicegrad, hvordan bedømmer og måler vi dem i et logistikkperspektiv ?

Ole Holden, logistikkdirektør, Tamro Distribution AS

3. Fra krise til IT/ERP og miljø i en snuoperasjon.

Aniela G. Gjøs, logistikkdirektør Ringnes AS (Tildelt Logistikkprisen i 2002)

4. Strategi, ledelse og kultur legger fundamentet i bedriften.

Steen Schneider, konserndirektør for Organisasjon & Kultur i HÅG ASA

5. Effektivitetsbonus for lagermedarbeidere

Roger Lunde, logistikkdirektør, Emo AS

Det vil bli lagt til rette for spørsmål og diskusjon i forbindelse med foredragene.

-----------------

Kandidater til Logistikkprisen

Det er igjen på tide å tenke på kandidater til Logistikkprisen, som er LOGMAs høyeste utmerkelse for bidrag til fremme av logistikken eller oppnådde resultater gjennom MA/logistikk-satsing. Ethvert medlem av LOGMA har rett til å foreslå kandidater og begrunne hvorfor Logistikkprisen skal tildeles. Det må gjøres skriftlig og sendes LOGMAs sekretariat innen utgangen av året.

Prisen kan deles ut til en person, personer, bedrifter, institusjoner eller foreninger som har sitt virke i Norge. Logistikkpriskomiteen vurderer kandidatene på grunnlag av at det er gjort en betydelig innsats på ett eller flere av de følgende områder:

Logistikkprisen har tidligere blitt tildelt

Logistikkpriskomiteen etterlyser forslag til nye kandidater for Logistikkprisen. Du vet sikkert om en eller flere som har gjort seg fortjent til en slik utmerkelse. Ikke vær tilbakeholden med forslag. Kom gjerne med flere forslag, og husk en kort begrunnelse i henhold til kriteriene. Vi er overbevist om at det er mange aktuelle kandidater som bør frem i lyset.

Har du spørsmål så ta kontakt med sekretariatet.

www.logistikk-ledelse.no© 2002

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!