Interroll fester grepet i Skandinavia:

Det norske markedet er desidert størst

- Norge er det desidert største markedet innenfor gjennomløpsreoler i Skandinavia, og det er tydelig at norske bedrifter er villige i å investere i avanserte lager- og logistikkløsninger, sier Knud Nørding i Interroll. Ved å ta i bruk gjennomløpsreoler hevder han at plukkhastigheten kan tredobles i forhold til tradisjonelle løsninger.

Trond Schieldrop La Roche Sur Yon

Den sympatiske dansken har et overordnet world wide ansvar for gjennomløpsreoler i det store Interrollkonsernet. I løpet av de tolv årene han har jobbet for selskapet, har Interroll hatt en sterk vekst på det skandinaviske markedet.

- Det skandinaviske markedet er et meget viktig for oss. Siden det er relativt dyrt å bygge nye lager, må man utnytte arealene maksimalt. Når lønnskostnadene dessuten er relativt høye i denne delen av verden, er det ekstra viktig å satse på automatiserte systemer som effektiviserer virksomheten, sier Nørding under vårt besøk på selskapets nye fabrikk i den franske byen La Roche Sur Yon. Han legger til at en av deres viktigste oppgaver er å gå inn i bedriften å vurdere muligheten for forbedringer ved å øke plukkhastigheten og bedre plassutnyttelsen ved bruk av gjennomløpsreoler.

Interroll har en bred kundeportefølje i Skandinavia, med blant annet Mills, Norsk Kjøtt, Norsk Iskrem, Osram og Narvesen som norske fyrtårn.

I følge Nørding er Norge et foregangsland i Skandinavia.

- Norsk industri har vært villig i å investere i ergonomisk riktige lager- og logistikkløsninger, og sammenliknet med svensk og dansk industri ligger dere flere hakk foran. Ser du på dagligvarebransjen og tar for deg plukkhastigheten i et grossistlager, er den i dag på mellom 130 og 160 plukk pr. time pr. mann med tradisjonelle løsninger (lagerreoler). Med våre gjennomløpsreoler kan man øke plukkhastigheten på opp til 400 - 450 plukk i timen. Så i løpet av 2 til 3 år vil investeringene i våre løsninger være nedbetalt.

Økende interesse

Interroll har i dag en markedsandel på verdensbasis på mellom 30 og 60% innenfor sine forretningsområder. På spørsmål om dette er en markedsandel som selskapet forventer vil øke også i fremtiden, svarer Nøding enkelt og greit at det er et krav fra både konsernledelse og styre.

- Som ansvarlig for området gjennomløpsreoler er det derfor min oppgave å påse at så skjer. Og vi registrerer faktisk en økende interesse for bruken av blant flere aktører i markedet.

- Regner du med at Norge forblir i tet hva bruken av gjennomløpsreoler angår?

- Det er jeg overbevist om. Når det er sagt, er skandinavisk industri generelt meget langt fremme i bruk av avanserte lagerløsninger sammenliknet med den øvrige verden.

Interroll satser i stor grad på standardløsninger tilpasset de enkelte lands behov. I Skandinavia er det en meget streng arbeidsmiljølov hvor kravet til bl.a. ergonomi er satt i høysetet.

- Våre gjennomløpsreoler er i så måte meget attraktive fordi varene kommer helt ut til plukkoperatøren i den høyden vedkommende arbeider i, avslutter Nørding.

-----------

Optimistisk konserndirektør

- Vår overordnete strategi er å ha fokus på materialhåndteringsmarkedet, operere innenfor en rekke markedssegmenter og ha en verdensomspennende plattform av løsninger/produkter tilpasset markedets behov, sa konserndirektør Paul Zumbühl i Interroll SBU Dynamic Storage i et eksklusivt intervju med Logistikk & Ledelse på forsommeren.

Trond Schieldrop

På spørsmål om selskapet har klart å leve opp til denne ambisiøse strategien, opplyser Zumbühl at det gjennom de to siste årene er gjort betydelige fremskritt på dette området. Slik sett mener han at selskapet i hvert fall er i ferd med å oppfylle disse målsetningene.

- Målet er å være nummer én eller to innenfor de områdene vi opererer på, og med en markedsandel på mellom 30 og 60% har vi derfor et godt grep om det globale markedet, påpeker Interrollsjefen, som karakteriserer 2002 som et gjennombruddsår for selskapet. Interroll vil i år høyst sannsynlig få en omsetningsvekst på 11%, og ende på ca. 160 millioner euro. I fjor var veksten på drøye 9%.

- Det er en utvikling vi er godt fornøyd med tatt i betraktning den omfattende omstruktureringen selskapet har vært gjennom. Vi har bl.a. etablert en ny fabrikk her i La Roche Sur Yon i Frankrike, intensivert produksjonskapasiteten i Canada og etablert datterselskaper i bl.a. Polen, Japan og Kina.

Så langt i år har selskapet hatt en betydelig vekst i både Asia og i Canada, men i følge Zumbühl er det de østeuropeiske landene som har det største vekstpotensialet.

- Vi etablerte nylig et datterselskap i Polen, som med sine 36 millioner innbyggere har et skrikende behov for avanserte logistikkløsninger. For å komme på høyde med utviklingen i Vesten bygger man opp infrastrukturen fra bunnen av, og supermarkeder, varelagre og flyplasser basert på Interrolls løsninger vokser nå frem som paddehatter, sier Zumbühl, som selvfølgelig er overbevist om at nettopp Interrolls løsninger gir brukerne kosteffektive logistikkløsninger som er med på å øke omsetningen og bedre resultatet.

- Store multinasjonale selskaper som nå etablerer seg i Øst-Europa har brukt våre systemer i en årrekke og vet hva de oppnår på bunnlinjen, sier han.

På spørsmål om hvordan han ser på det skandinaviske markedet, trekker han frem Norge som et foregangsland på gjennomløpsreoler, med Sverige og Danmark hakk i hel.

- Takket være et dyktig salgskorps har vi en markedsandel på over 60% på gjennomløpsreoler i Skandinavia. Men vi forventer ytterligere vekst på dette området.

Produksjonen lagt til Frankrike

- Hvorfor har dere flyttet produksjonen fra Tyskland og hit til til La Roche sur Yon i Frankrike?

- Det var umulig å operere med to identiske produksjonssteder, som bare ville resultert i dobbel bemanning og produksjonsutstyr. Derfor var det både en økonomisk og organisatorisk uaktuell løsning. Med én stor produksjonsenhet i Europa og i tillegg en strømlinjeformet organisasjon har vi lagt grunnlaget for ytterligere lønnsomhet, mener Zumbühl.

Internasjonal kundeportefølje

Interroll har flere store internasjonale kunder som blant annet Coca-Cola, Nestlé og Siemens i sin portefølje.

- Store multinasjonale selskaper jager kosteffektive logistikkløsninger, og vi vurderes som en foretrukket partner i så måte. Vi er et multinasjonalt selskap med et verdensomspennende salgs- og distribusjonsapparat med solid finansiell tyngde i ryggen. Det faktum at vi er børsnotert gjør at våre kunder anser oss som en seriøs leverandør, sier Zumbühl.

Delegering av ansvar

En svært viktig del av Zumbühls arbeid i Interroll er å knytte til seg det beste av ledere og medarbeidere. Delegering av ansvar har høy prioritet.

- Det hele må baseres på en god forretningsstrategi. Å være representert på mer enn 25 steder world wide, krever solid kunnskap om lokale forhold. Å jobbe med tyskere, amerikanere, franskmenn, kinesere, japanere, spanjoler m.m. fordrer dyp kulturell, historisk og ikke minst politisk innsikt. Det nytter ikke å tre ens egne oppfatninger over på andre. Da vil du mislykkes med dine forsett.

Når vi avslutningsvis spør Zumbühl hvilke råd han vil gi til selskaper som ønsker å optimalisere sin logistikkflyt, svarer han at det først og fremst kreves en gjennomarbeidet strategi.

- Man kan ikke gå til anskaffelse av avanserte logistikkløsninger før man kjenner til sparepotensialet. Vi engasjerer oss i forprosjektet og gjennomfører en kostnadsanalyse som viser hvor mye den enkelte bedrift kan spare på å gå til anskaffelse av våre teknologiske løsninger. I løpet av 2 til 3 år vil de fleste ha nedbetalt investeringene i våre løsninger, og for våre kunder er dette god butikk, avslutter han.

-----------

Global løsningsleverandør av materialhåndteringsapplikasjoner

Interroll utvikler, produserer og distribuerer komponenter og subsystemer for logistikkinstallasjoner. Selskapet ble etablert i 1959 og har hovedkontor i Sveits. Interroll har egne kontorer i over 20 land, og er representert med agenter i en rekke flere. For å styrke servicen overfor sine kunder, ble virksomheten restrukturert i et komponentsegment representert gjennom forretningsområdene Drives & Rollers og Bulk Handling. Det andre er subsystemer representert gjennom Dynamic Storage og Automation.

Drives & Rollers fokuserer på komponenter for enhetshåndtering. Det inkluderer alt fra Interroll Belt Drives (trommelmotorer) med en diameter fra 81 til 216 mm, 24 VDC-motorer (Driverolls) for soneinndelte transportbånd eller transportrullebaner, transportruller og komponenter til forskjellige applikasjoner.

Bulk Handling utvikler og produserer store beltetrekk, belteruller og drivstasjoner for transport av bulkgods som kull, salt og sand. Trommelmotorene, som har en diameter på opp mot 800 mm og yter mot 177 hk, er spesialkonstruert for transportbånd med hastigheter opp mot 4,5 m/s. Disse komponentene benyttes for applikasjoner i gruver, konstruksjonsområder, landbruks- og resirkuleringsindustri.

Dynamic Storage leverer avanserte løsninger og subsystemer for dynamisk lagring og distribusjon av en rekke produkter. Alle strømlinjeformede lagringssystemer er skreddersøm tilpasset den enkelte brukers behov. Nøkkelelementer som plassutnyttelse, hurtighet, volum, m.m. er nøye analysert av et nøkkelteam i forretningsenheten for å tilby kundene raske, enkle og kosteffektive distribusjonssystemer med rask nedbetalingstid.

Automation tilbyr to forskjellige subsystemer. Det ene er Conveyor Lines (transportlinjer) som inneholder moduler som er enkle å installere og som med fleksibel konfigurasjon kan tilpasses applikasjoner i produksjon, sammenstilling og ekspedisjon. Det andre er Automation Lines (automatiserte transportlinjer) som er et nytt kompatibelt system bestående av tre transportelementer; et rullekjede, et lavfriksjonsbelte og et fleksibelt lavfriksjonskjede.

www.logistikk-ledelse.no© 2002

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!