Sertifisert sikkerhetsopplæring:

Reviderte planer skal gi økt sikkerhet

Samarbeidsgruppen av Sertifiseringsorgan og Samordningsrådet har revidert opplæringsplanene for sertifisert sikkerhetsopplæring. Følgende elementer ble nylig fastsatt; nye justerte opplæringsplaner, nye retningslinjer for praktisk opplæring i bedrift og nye standardiserte prøver for teori og praksis.

Hans Chr. Elmholdt

Opplæringsplanene som erstattet de gamle «Fagplanene» for sikkerhetsopplæringen for førere av kran, truck og masseforflytningsmaskiner, ble av Direktoratet for arbeidstilsynet bestemt skulle gjelde fra 1. januar i 2002. Etter praktiseringen av planene er det blitt avdekket behov for noen korrigeringer og presiseringer. Faggruppene for utarbeidelse av opplæringsplanene har gjennomgått planene, og kommet fram til forslag til nødvendige justeringer.

Forslaget fra faggruppene ble sluttbehandlet og fastsatt av SGS (Samarbeidsgruppen av Sertifiseringsorgan) og SOR (Samordningsrådet) i november.

For opplæringsansvarlige i bedrifter som forespør opplæring hos sertifiserte opplæringsvirksomheter, er det viktig at det i forespørselen fremkommer at opplæringen skal gjennomføres iht. fastsatte gjeldende modulbaserte opplæringsplaner.

Liste over sertifiserte opplæringsvirksomheter som tilbyr denne opplæringen er tilgjengelig på.www.sgsweb.no

Retningslinjer for praktisk opplæring i bedrift

Grunnleggende praktisk kjøreopplæring skal gjennomføres av den sertifiserte opplæringsvirksomheten. Den resterende praktiske kjøreopplæringen kan gjennomføres i bedrift etter fastsatte retningslinjer, og under forutsetning av at det er inngått avtale med sertifisert opplæringsvirksomhet. Retningslinjene skal sikre at den praktiske kjøreopplæringen i bedrift blir gjennomført på en tilfredsstillende sikker måte.

Dette gjelder både sikkerheten til den som er under opplæring som fører av arbeidsutstyret, den som lærer opp fører (praksisinstruktør/fadder), og for annet personell som befinner seg arbeidsområdet hvor aktuelt arbeidsutstyr blir brukt til opplæring.

Nye standardiserte prøver for teori / praksis

Målsettingen med den sertifiserte sikkerhetsopplæringen er i følge Direktoratet for arbeidstilsynet: «å sikre en størst mulig enhetlig sikkerhetsopplæring på det aktuelle arbeidsutstyret, og hindre at det oppstår forskjellsbehandling mellom opplæringsvirksomhetene».

Med bakgrunn i de fastsatte opplæringsplaner som skal benyttes av alle opplæringsvirksomhetene, vil de nye standardiserte prøvene for teori og praksis sikre et likt kvalitetsnivå for alle som gjennomfører opplæringen. Prøvene vil bli presentert og innført ved alle opplæringsvirksomheter straks de er blitt fastsatt.

Teoriprøven

De nye teoriprøvene er i stor grad utarbeidet som flervalgsspørsmål, med avkryssing for riktig svar, og skal reflektere innholdet i den gjennomførte teoriopplæringen.

Praktisk prøve

Den avsluttende praktiske prøven skal gjennomføres av den sertifiserte opplæringsvirksomheten, iht. fastsatt sjekkliste for vurdering av førere av kran, truck og masseforflytningsmaskiner.

Nordisk harmonisering av førerprøver

De fastsatte nasjonale prøvene i Norge vil videre benyttes i forbindelse med den pågående nordiske harmoniseringen av førerbevis for kran, truck og masseforflyttingsmaskiner.

Harmoniseringsarbeidet har som målsetting at personer som har fått nasjonal opplæring også kan benytte dokumentasjonen i de øvrige nordiske landene.

--------------

Artikkelforfatter Hans Chr. Elmholdt er daglig leder i selskapet Lifting and Safety International AS, og samtidig fagansvarlig for opplæringsplaner kran.

- Målsettingen med sertifisert sikkerhetsopplæring og sakkyndig kontroll av arbeidsutstyr er å unngå ulykker med påfølgende plassering av ansvar, poengterer Elmholdt.

www.logistikk-ledelse.no© 2002

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!