LOGMA:

Elektroskandia - Logistikk som konkurransefortrinn

Elektroskandia AS regner effektive logistikkløsninger som en av de viktigste forutsetningene for suksess. Bedriften har de siste årene foretatt en rekke endringer i sine logistikkløsninger, og har nylig tatt i bruk nye, helintegrerte lagerautomater. Hvilke erfaringer har de fra disse endringene, og hva har de oppnådd hittil? Dette var bakgrunnen for LOGMAs medlemsmøte hos Elektroskandia i februar i år.

Jarle Aaram

Elektroskandia er den markedsledende i Norden og en av de største elektrogrossistene i det norske markedet. I Norge har Elektroskandia AS i overkant av 300 ansatte og omsetter for 1,5 milliarder kroner, noe som gir en markedsandel på ca 25%. Hovedkontor og distribusjonssenter er på Alnabru i Oslo, og bedriften har dessuten 22 Proffmarkeder rundt om i Norge. Elektroskandia er en del av Hagemeyer-konsernet, som er distributør av elektromateriell og sikkerhets- og vedlikeholdsprodukter, og omsetter for over 65 milliarder kroner med over 23000 ansatte i mer enn 40 land.

Effektive distribusjonsmodeller

Elektroskandia har som visjon å være den raskeste og mest pålitelige distributøren av elektrotekniske produkter og integrerte tjenester i Norden. Dette betyr at de skal ha den raskeste og mest effektive distribusjonskjeden og de mest kostnadseffektive løsningene. På Alnabru lagerføres over 16.000 artikler, og de håndterer ca 7.000 varelinjer pr dag. Lagerførte varer som bestilles før kl 1600 en dag skal som standard leveres før kl 0700 neste dag i hele Norge til og med Namsos, fortalte distribusjonsdirektør Morten Harsem til de frammøtte på LOGMAs medlemsmøte.

Elektroskandia forsyner 5.000 kunder og 22 Proffmarked med varer fra 300 leverandører. Distibusjonssenteret på Alnabru håndterer ca 63% av volumet. Det meste av dette går direkte til kundene, men noe går til Proffmarked-utsalgene. De øvrige 37% av volumet går direkte fra leverandørene til kundene og via Proffmarked til kunde. Bedriften har satt klare kvalitetsmål for varetilgjengelighet og leveringer, og disse blir fulgt opp kontinuerlig.

Logistikk-konsepter

Logistikkstrategien til Elektroskandia er basert på kundetilpasset og kostnadseffektiv varetilgjengelighet. Sammen med kundene har de utviklet flere ulike logistikk-konsepter tilpasset ulike situasjoner. Disse dekker et vidt spekter fra «normal bestilling» til integrert logistikk eller at Elektroskandia overtar hele eller deler av kundens logistikkfunksjon.

Selv om de ulike konseptene er tilpasset kundenes spesielle behov, har Elektroskandia standardisert og strømlinjeformet hvert av disse konseptene for å oppnå størst mulig effektivitet. Dermed opplever kundene skreddersydde løsninger samtidig som en unngår fordyrende håndtering av unntak og spesialløsninger.

Helintegrerte lagerautomater

Elektroskandia har nylig gjennomført prosjektet «Helintegrerte lagerautomater».Bakgrunnen var at flere gamle og utslitte paternosterverk måtte skiftes ut, samt at det var behov for arealeffektivisering og produktivitetsforbedringer. Intern prosjektleder på fulltid og grundige referansebesøk ble regnet som viktig for å oppnå et godt resultat. Det ble gjennomført en omfattende forstudie for å kartlegge nåsituasjon og analysere ordre- og artikkelstruktur samt vurdere ulike typer løsninger.

Produktsortimentet ble grundig analysert med hensyn til blant annet plukkefrekvens, vekt og dimensjoner for å finne gunstigste lagringsform. Elektroskandia valgte en kombinasjon av heisautomater («shuttle») og paternosterverk fra Lager- & Industrisystemer. Plukke- og pakkeprosessene ble analysert og forenklet basert på de nye løsningene. Total besparelse med de nye løsningene er 10 årsverk med dagens volum. Elektroskandia har valgt å legge mye arbeid i innlegging av varer med kontroll og kvalitetssikring for å sikre effektiv plukking og pakking. Hele besparelsen kommer derfor i plukking og pakking.

Topp motivasjon for endringer, faglig sterk arbeidsgruppe og styringsgruppe, stor grad av involvering og 100% dedikert prosjektleder er noen av de viktigste årsakene til at prosjektet ble så vellykket. Dessuten var der sterk fokus på eierskap og kvalitet. Noen overraskelser fikk de likevel underveis. Blant annet brukte de lenger tid enn planlagt på kravspesifikasjon og testing, og det ble avdekket behov for en del tilleggsutstyr og endringer i tilgrensende prosesser, fortalte Harsem avslutningsvis.

Møtet ble avsluttet med en omvisning på lageret med spesiell fokus på de nye automatene. LOGMA benytter anledningen til å takke for et interessant og lærerikt møte.

www.logma.no

------------------

Hva ønsker du på LOGMAs superseminar 03?

LOGMAs Superseminar 2002 fant sted på Hotell Arena på Lillestrøm samtidig med Industriens Motemesse DVH´02, som ble arrangert av TESS i samarbeid med TB-ISAL og LOGMA. Seminaret var meget vellykket med over 100 påmeldte deltakere. Tilbakemeldingen fra deltakerne var klar: De ønsket et tilsvarende seminar i 2003.

LOGMA vil derfor arrangere Superseminar 2003 på Lillestrøm 5. - 6. november. Planleggingen har startet, og alle har nå mulighet til å komme med ønsker og forslag til tema på seminaret. Kom gjerne med forslag til foredragsholdere også.

LOGMA fokuserer på områdene innkjøp, lager, produksjon, transport/ distribusjon, kvalitet, IT/ERP-systemer, strategi/ledelse, og Just-in-time, men dette er ingen begrensning når det gjelder tema. Foreslå gjerne tema som går på tvers av eller som ligger litt på siden av disse områdene. LOGMA sender også påminnelse om forslag til alle kontaktpersoner. Her har du muligheten til å få belyst et tema som er viktig for deg.

Send ditt forslag til sekretariatet (info@logma.no  ) og hjelp oss å lage et enda bedre Superseminar 2003.

www.logistikk-ledelse.no© 2003

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!