LOGMA:

Vi gratulerer Medeco med Logistikkprisen 2003

På Logistikktinget i mai i år ble Medeco AS hedret med Logistikkprisen, LOGMAs høyeste utmerkelse for fremme av logistikken. Prisen ble overrakt til logistikksjef Knut Pettersson og adm. dir. Steinar Kristensen av LOGMAs visepresident Roger Lunde. Vi gratulerer!

Logistikksjef Knut Pettersson (t.v.) og adm. dir Steinar Kristensen med LOGMAs Logistikkpris.

Medeco AS leverer helsepleieprodukter til sykehus og primærhelsetjenesten innenlands, samt til nasjonale og internasjonale hjelpeorganisasjoner. Bedriften ble opprettet i 1913 og het Apotekernes Fællesindkjøb fram til januar 2001. I 1997 var bedriften i prinsipp teknisk konkurs, men takket være nye hollandske eiere fikk bedriften «nytt liv». De nye eierne var villige til å investere for fremtiden. Høsten 1999 fikk ledelsen godkjent sin nye strategiplan som innebar navneskifte til Medeco AS og profilering av dette fra 1. februar 2001, nytt IT-system med oppstart 29. oktober 2001 og nytt lager- og kontorbygg på Kløfta med overtagelse 1. november 2001. Planleggingen, organiseringen, gjennomføringen, overtakelsen og den nye driften er gjennomført til punkt og prikke til rett tid - og til under budsjettert kostnad.

Medeco har ca 70 ansatte og omsatte i 2001 for ca 270 millioner kroner til ca 3000 kunder. Totalt leverer Medeco 3500 produkter fra 170 leverandører, fordelt på egne merkevarer, agenturprodukter og generiske helsepleieprodukter.

Medeco har utmerket seg i flere av LOGMAs kriterier, som følger:

Bidratt til faglige nyvinninger og utvikling innen MA/logistikk

Medeco har gjennom sin planleggingsinnsats bidratt til å vise hvordan logistikken kan revolusjonere driften og bedriftsmiljøet. Bedriften har valgt fremtidsrettede løsninger med:

Styringsteamet for gjennomføringen er bredt sammensatt og logistikkfunksjonen har spilt en hovedrolle.

Bidratt til økt kompetanse innen MA/logistikk gjennom råd og opplæring

Medeco har gitt generøst av sine kunnskaper og erfaring til logistikkmiljøet. Og her har det vært meget å lære av. Medeco har i detalj gjennomgått og vist andre hva de har gjort både innen organisering, gjennomføring, økonomi og tanker de har tenkt både før, under og etter gjennomføringen. Medeco har mottatt besøksgrupper og formidlet sine erfaringer og kunnskap til fagmiljøet. Bedriften har dessuten bidratt til kompetanseoppbygging i egen bedriften - også utover MA/logistikk.

Bidratt til betydelige gevinster for bedriften gjennom satsing på MA/logistikk

Teamet av fagmiljøene i bedriften har utvilsomt kommet opp med sterke løsninger - til rett tid og lavere kostnad - noe vi ikke er bortskjemt med innen store prosjekter her i landet. Medeco har her bidratt med viten som vil gi store besparelser også hos andre bedrifter.

Andre bidrag til å styrke MA/logistikk miljøet generelt og foreningsarbeidet

Medeco har satt fokus på opplæring, kommunikasjon og respekt for individets trivsel - dette er nøkkelfaktorer som vil gi resultater og arbeidsglede i bedriften på både kort og lengre sikt. Medeco har bidratt med nyttige tanker inn fagfeltet. Vi nevner noen:

Det er med glede og beundring LOGMA tildeler Logistikkprisen for år 2003 til bedriften Medeco AS.

Logistikkpriskomiteen

www.medeco.no

--------------

Høstkonferansen for logistikk i helseforetak 2003

LOGMA, Den norske Dataforening og Helsetjenestens lederforbund følger opp fjorårets vellykkede konferanse «Effektiv vareforsyning i helseforetak» med samarbeid om en ny konferanse, «Høstkonferansen for logistikk i helseforetak 2003» i Oslo 24. - 25. september.

Årets konferanse vil ha et helhetssyn på logistikk i helseforetak, både regionalt og lokalt, og vil ta for seg konsekvenser og muligheter på grunn av helsereformen og den nye organiseringen som nå begynner å falle på plass. Der vil bli parallellsesjoner for varelogistikk og pasientlogistikk. Foruten presentasjoner fra norske sykehus, helseregioner og departement vil der også være flere presentasjoner med erfaringer fra Sverige og Danmark.

I tilknytning til konferansen vil der også være en utstilling hvor leverandører til helseforetak vil presentere nyheter og aktuelle varer og tjenester.

Så vidt vi kjenner til, er dette den eneste konferansen i Norge i år som tar for seg dette området. Alle som er interessert i logistikk i helseforetak bør reservere tidspunktet for årets logistikk-konferanse allerede nå.

For mer informasjon, se  www.logma.no

www.logistikk-ledelse.no© 2003

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!