LOGMA: Supply Chain Management:

Tidens løsning eller kun et tidsriktig motebegrep?

Samarbeid og integrasjon gjennom verdikjeden blir stadig viktigere for å oppnå lønnsomhet og være konkurransedyktig. Supply Chain Management er et mye brukt begrep, men hva innebærer dette egentlig? Hva kan en gjøre når en skal koordinere innkjøp fra 200 depoter i 7 land med et stort antall leverandører? Dette var tema for LOGMAs første medlemsmøte i høst.

Jarle Aaram

Medlemsmøtet ble holdt hos IBS, en av de ledende leverandørene av Supply Chain Management-løsninger. Primær kundegruppe for IBS er middels store, logistikktunge bedrifter. IBS omsetter for ca 250 millioner euro. Viktige mål for bedriften er å levere den best integrerte programløsningen for å øke kundenes lønnsomhet, å ha det beste personellet til å hjelpe kundene med analyser, utvikling, implementering og support av løsningene, og å beholde en ledende markedsposisjon og en god lønnsomhet, fortalte adm. dir. Georg Just da han ønsket velkommen til medlemsmøtet.

Det virtuelle foretak

Dagens ERP-systemer er utviklet for å styre og til dels optimalisere funksjoner internt i en bedrift. Disse systemene har ikke funksjonalitet til å samarbeide med hverandre på tvers av bedriftsgrenser. Supply Chain Management (SCM) er utviklet for samarbeid gjennom hele kjeden på tvers av de ulike bedrifter som ofte har ulike ERP-systemer. SCM erstatter ikke dagens ERP-systemer, men kommer som et tillegg, presiserte Ulf Mårtensson fra IBS i sin presentasjon av SCM og det virtuelle foretak.

SCM er en felles løsning for hele kjeden og utgjør en overbygning over de lokale ERP-systemene. Første trinn i denne løsningen er å få felles data som er synlige for alle i kjeden. Dette kan høres enkelt ut, men kan likevel være meget arbeidskrevende og vanskelig i praksis. ERP-systemene i de ulike bedriftene lagrer data forskjellig, og innholdet er ikke alltid konsistent. Det kan derfor kreves mye arbeid for å sikre felles, konsistente data. Når felles datagrunnlag er på plass, er neste trinn å utføre en del funksjoner felles i stedet for lokalt i de enkelte ERP-systemer. Dermed oppnår en større volum og kan oppnå større fordeler. Felles innkjøp og felles salg er eksempler på mulige felles funksjoner. Tredje trinn er felles planlegging for å koordinere hele kjeden.

Med felles funksjoner og felles planlegging kan de ulike bedriftene opptre utad som ett foretak. Selv om det egentlig er mange ulike foretak, opptrer de samlet i et virtuelt foretak («Virtual Enterprise»). I utviklingen av det virtuelle foretaket er det særlig tre områder som er viktig. Det er forenkling av strukturer, både i organisasjoner og i forsyningsstrukturer, synlighet av data gjennom hele kjeden og fleksibilitet til å tilpasse seg kundenes behov hurtigere enn konkurrentene, framholdt Mårtensson.

Desentral utleie krever koordinering

Cramo AS leier ut maskiner og utstyr til bygg- og anleggsbransjen, industrien og det offentlige gjennom 200 depoter og kontorer i 7 land, med hovedvekt på de nordiske landene. Bedriften har 900 ansatte og omsetter for rundt 2 milliarder SEK. Med den desentrale virksomheten har det vært vanskelig å få full oversikt fortløpende og utnytte volumfordeler. Bedriften startet derfor et prosjekt for å innføre SCM.

Hensikten med prosjektet var å forbedre lønnsomheten gjennom koordinering av innkjøp fra de ulike depotene. Det ble utarbeidet en innkjøpsstrategi for Cramo, og en vesentlig del av prosjektet var en kartlegging og analyse av leverandører og artikler. Dette forarbeidet var svært viktig for å kunne komme fram til en hensiktsmessig løsning for Cramo. Hvis en ikke vet hvor en står og hvor en vil, har en ikke noe godt utgangspunkt for forbedringer.

Koordinert innkjøp gir resultater

Prosjektet avdekket et stort potensial for bedre innkjøp. Løsningen ble å basere innkjøpet på felles produktkataloger og sentrale innkjøpsavtaler i en felles overbygning. Både depotene, sentralt innkjøp ved hovedkontoret og sentrallagrene arbeider mot denne felles overbygningen («Virtual Enterprise»). Grensesnittet for depotene er enkelt med bruk av standard browser. Behovene blir generert fra de enkelte depotene og aggregert i den felles overbygningen som genererer innkjøpsforslag, velger hvor det skal leveres fra og kontrollerer tilgjengelighet før ordren blir godkjent. Det er lagt opp til stor grad av automatikk i løsningen.

Prosjektet er beregnet å ha en svært kort tilbakebetalingstid. Løsningen er nå under utrulling til de ulike depotene. Det er lagt stor vekt på å gjennomføre dette trinnvis, slik at en har tilstrekkelige ressurser til å følge opp de nye brukerne i innføringsfasen. Det meste av arbeidet har vært kartlegging, analyser og avklaring av beslutningsregler («policies»). Resten har i stor grad vært parametersetting, fortalte Mårtensson avslutningsvis.

Deltakerne på møtet fikk en grundig og god innføring i en rekke aspekter ved Supply Chain Management og mange gode råd på veien. I dette referatet har vi bare kunnet gjengi et lite utvalg. LOGMA benytter anledningen til å takke for et vellykket og lærerikt medlemsmøter hos IBS.

---------------

Kandidater til Logistikkprisen

Det er igjen på tide å tenke på kandidater til Logistikkprisen, LOGMAs høyeste utmerkelse for bidrag til fremme av logistikken eller oppnådde resultater gjennom satsing på MA/logistikk.

Ethvert medlem av LOGMA har rett til å foreslå kandidater og begrunne hvorfor Logistikkprisen skal tildeles. Det må gjøres skriftlig og sendes LOGMAs sekretariat innen utgangen av året.

Prisen kan deles ut til en person, personer, bedrifter, institusjoner eller foreninger som har sitt virke i Norge. Logistikkpriskomiteen vurderer kandidatene på grunnlag av at det er gjort en betydelig innsats på ett eller flere av de følgende områder:

Logistikkprisen har tidligere blitt tildelt

Logistikkpriskomiteen etterlyser forslag til nye kandidater for Logistikkprisen. Du vet sikkert om en eller flere som har gjort seg fortjent til en slik utmerkelse. Ikke vær tilbakeholden med forslag. Kom gjerne med flere forslag, og husk en kort begrunnelse i henhold til kriteriene. Vi er overbevist om at det er mange aktuelle kandidater som bør frem i lyset. Har du spørsmål så ta kontakt med sekretariatet.

 www.logma.no

www.logistikk-ledelse.no© 2003

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!