Næringsmiddel- og emballasjeindustrien:

Kjempesuksess for 4 Messer/NEF-Dagene

Med drøye 34.000 besøkende ble den lukkede fagmessen 4 Messer / NEF-dagene en stor suksess for arrangørene. De fleste utstillerne mener at arrangementet er landets viktigste møteplass for aktørene innen næringsmiddel- og emballasjeindustrien, men enkelte er av den oppfatning at sammenblandingen av de fire messene Storhusholdning, Storkjøkken, Vin og brennevin og Nor-Shop samt NEF-Dagene ikke var gunstig.

Trond Schieldrop

Norges Varemesse, Skarland Press AS og Norske Sjømatbedrifters Landsforening sto som arrangører av NEF-Dagene. De fleste mener at NEF-Dagene er Norges viktigste møteplass for aktørene innen næringsmiddel- og emballasjeindustrien samt fiskeforedling, og ser betydningen av felles arena for

leverandører av maskiner, utstyr og tjenester hvor de besøkende får oppdatert informasjon om nyheter og utviklingstrender.

Andre var av den oppfatning at sammenblandingen av NEF-Dagene med de fire messene Storhusholdning, Storkjøkken, Vin og brennevin, Nor-Shop og ikke var gunstig, og mente det hadde vært bedre å konsentrere seg om et enkeltarrangement. Det var også noen som ga uttrykk for at arrangementet trakk for mange «brosjyresamlere» og for få av dem som utstillerne var ute etter å kapre. Messearrangørene bør derfor gjennomføre en nøye evaluering av årets arrangement før de braker løs tilsvarende messe om to år.

Samarbeidsavtale mellom Willett og Polimoon

Willett AS og Polimoon AS har inngått et samarbeid om å utvikle løsninger for sporbarhet på alt fra forbrukeremballasje, plast- og plastpaller.

Direktør Bjørnar Torsnes i Willett og salgs- og markedsdirektør Erling Lynne i Polimoon er skjønt enige om at samarbeidet gir dem et klart konkurransefortrinn og kundene en totalløsning for lastbærer til sporbarhetsløsninger.

- Vi har i dag en teknisk løsning som dekker behovet for de som ikke har mulighet til å bruke strekkode, sier de to. For fiskeforedlings- og kjøttindustrien vil dette systemet være å foretrekke fremfor dagens strekkoder. Kostnadene med å implementere denne løsningen er langt rimeligere enn dagens konvensjonelle strekkodebaserte system, sier Torsnes.

Løsningen ved bruk av RF-ID vil avhjelpe overnevnte bransjer til å oppnå BRC-sertifisering. På spørsmål om Willett og Polimoon er enerådende med den nye sporbarhetsløsningen, svarer Torsnes og Lynne at de eneste konkurrentene de vet om finnes på New Zealand og i Australia. Det internasjonale markedet er derfor åpen for denne løsningen. Slik sett ser de et betydelig markedspotensial i fremtiden.

Som teknologipartner har Willett vært i det industrielle IT-markedet i over 10 år.

- Vi har en opparbeidet kompetanse som er et pre for de store næringslivskundene nasjonalt og internasjonalt, sier systemansvarlig Jan Erik Evanger i Willett. Han legger til at man nå har forberedt Super DAGFINN for både strekkoder og RF-ID-løsninger, og slikt sett har en komplett pakke som dekker bransjens totale behov. En annen fordel med sporbarhetsløsningen er at den har et komplett pante- og returordningssystem, som krever få ressurser for vedlikehold.

Dekoder alle typer strekkode

Willett har utviklet en strekkoderevisor som dekoder alle typer strekkoder. Hele EAN-128 er nå lagt inn i systemet slik at man kan skanne en hvilken som helst strekkode og få denne dekkodet i klartekst. Fordelen med strekkoderevisoren er at produsenter ikke lenger trenger å bekymre seg for å sende ut feil strekkoder i markedet.

- Markedet flommes nå over av EAN-128 koder som er bygd opp på feil måte. Med vår strekkoderevisor unngår man slike feil, sier Jan Erik Evanger i Willett.

Ny krympepakkemaskin

Norpack AS sitt trumfkort under NEF-Dagene på Lillestrøm var en krympepakkemaskin fra Kallfass GmbH i edelt stål. Kallfass er en av verdens ledende produsenter av krympepakkeanlegg.

- Kapasiteten på maskinen er 50 til 60 pakker pr. minutt, og gjør den til en interessant løsning for brukere hvor kravet til kapasitet og kvalitet er satt i høysetet, sier salgssjef Sverre Bråthen. Han legger til at systemet er tilpasset all type industri.

Alarmetiketter for kildemerking

Checkpoint Meto Norge AS har med sine alarmetiketter for kildemerking kommet med en løsning tilrettelagt for produsenter og detaljhandel.

- Fordelen med systemet er at alarmetikettene er skjult i emballasjen eller bak varedeklarasjonsetiketten slik at detaljlistleddet slipper å merke det selv. Hensikten med produktet er å hindre tyverier. Under NEF-Dagene har vi fått god tilbakemelding på våre alarmetiketter, sier salgsansvarlig Winjar Holsted.

Styrker posisjonen innen merking

Imaje, som er eid av det amerikanske Dover-konsernet, har spesialisert seg på fire forretningsområder hvorav det ene er merking. Selskapet har bygd opp en sterk posisjon i det norske markedet med produktene blekkstråleskrivere, etiketteringsutstyr, laser og software til applikasjonene.

- I tillegg har vi høy fokus på forbruksartikler som etiketter, sier daglig leder Ole-Jørgen Fauske, og legger til at oppslutningen om Imajestanden under NEF-Dagene har vært bra.

- Tilbakemeldingene fra de av kundene våre som besøkte messen er at vi har en komplett produktportefølje tilrettelagt for deres behov. Nytt på messen var en kraftig laser som dekker produkt- og kartongmerking.

- Vår satsing er å bli en totalleverandør innen merking og registrering. Flere oppkjøp er allerede lansert og vil bli gjennomført i løpet av 2003 for å komplimentere produktporteføljen.

Fokus på totalkompetanse mot næringsmiddelsektoren

Under NEF-Dagene hadde Landteknikk fokus på selskapets totalkompetanse og produktbredde mot næringsmiddelsektoren.

- Oppslutningen om vår stand har vært bra, sier teknisk direktør Dag Moxnes. - Vi har presentert automasjons- og produksjonsløsninger mot flytende næringsmiddel- og kjøttindustri, samt vår e-handelsløsning. I tillegg har vi presentert analyseinstrumenter for samme bransje. Dette er den eneste norske messen vi deltar på. Derfor er det viktig å gjøre mest mulig ut av arrangementet.

Stor interesse for palleskifter

Også for Teo Teknikk var NEF-Dagene en viktig messe.

- Det har vært stor respons på den nye palleskifteren som vi lanserte her, sier produktutvikler Joakim Jeremiassen. Selskapet, som har hovedbase på Jæren, har spesialisert seg på vekter i alle format, pallevendere, palleskiftere og en tippgaffel.

Teo Teknikk har vært i det norske markedet i nærmere 20 år, og er hovedleverandør av denne type løsninger til det nasjonale og internasjonale markedet. Om fremtidsutsiktene sier Jeremiassen:

- Med det nye BRC-direktivet, som krever større renhetsgrad på pallene, vil behovet for våre produkter skyte fart.

Miljøvennlig merkeutstyr

MARK IT AS, som har spesialisert på miljøvennlig merkeutstyr uten løsemidler, mener NEF-Dagene har vært viktig for å presentere selskapets allsidige løsninger.

- Vår store nyhet er en blekkskriver som bruker HP-patroner. Løsningen krever minimalt med service og vedlikehold og egner seg for emballasje- og produksjonsbedrifter med krav til god lesbarhet, sier daglig leder Øystein Stenberg, som kan melde om god oppslutning og positive tilbakemeldinger fra de besøkende. Om markedet for denne type løsninger, sier Stenberg at det er i sterk vekst og at deres miljøvennlige merkeutstyr er konkurransedyktig på pris sammenliknet med tradisjonelt utstyr.

Firkantede fiberfat

Safex AS, med hovedkontor i Oslo, har utviklet løsninger for materialhåndtering (løfte- og surringsutstyr) og storsekker.

- Markedet er fortsatt i sterk vekst. Det er en trend mot å integrere storsekker mot forskjellige transportløsninger, sier salgssjef Stein Gundersen. Han legger til at man under NEF-Dagene hadde fokus på nettopp disse løsningene, samt den store nyheten - firkantede fiberfat, som gir 50 prosent bedre volumutnyttelse. Produktet vakte stor oppmerksomhet blant tilskuerne, og fremtidsutsiktene for denne type løsning i det norske markedet er god. Oppslutningen om vår stand og våre løsninger har vært interessant.

H. Clausen savnet kvalifiserte besøkende

Med over 50 år i emballasjebransjen har H. Clausen AS tilegnet seg god kunnskap og bred erfaring om bransjen.

- En forutsetning for å kunne overleve i et tøft konkurranseutsatt marked, sier salgs- og markedsdirektør Odd Karlsrud i H. Clausen som er spesialister på stropping (både stål, PET/PP-bånd). Om NEF-Dagene, sier han:

- Vi registrerer for få fagfolk på emballasjesiden. Det er beklagelig i og med at det er fra slike messer vi rekrutterer nye kundegrupper. Vi har stilt spørsmål til om sammenblandingen av de fire messene og NEF-Dagene er gunstig. Kanskje hadde det vært bedre å konsentrere seg om et enkeltarrangement.

Nytt løfteutstyr

- Oppslutningen om vår stand har vært bra både kvantitativt og kvalitativt, sier daglig leder Terje Haukelidsæter i Trallefabrikken AS.

- Flere potensielle og gamle kunder har beskuet våre nyheter. Av nytt kan nevnes løfteutstyr for rullehåndtering, elektrisk trappetralle og diverse traller og vogner. Sist men ikke minst vår nye katalog som beskriver produktene i detalj.

Om markedsutsiktene i Norge, sier Haukelidsæter: - Vi er inne i en sterk vekstperiode og de siste to årene har vi faktisk tredoblet vår omsetning. Utsiktene for inneværende år er optimistisk. Hovedfokus er løsninger for materialhåndtering.

Bærbare printere som applikator

Storm Prismerking a.s., som har spesialisert seg på merking for industri og handel, mener NEF-Dagene er et must for bransjen.

- Her får vi vist vårt ansikt utad. Sammensetningen av hardware- og softwareleverandører er ideell, men inntrykket er at vi har fått for mye besøk av «brosjyresamlere» og for lite av dem vi er ute etter å kapre. Når det er sagt, er messen en fin måte å presentere våre løsninger på, sier markedssjef Jørn Ola Trandem.

Storm Prismerkings trekkplaster under messen var de bærbare printerne som man samtidig kan bruke som applikator. Den gjør merkearbeid langt enklere fordi man kan merke produktene der og da uten å måtte gå ut på lageret for å gjøre samme operasjon. Selskapet er enerådende om denne løsningen på det globale markedet.

- Vi har over 40 års kompetanse innen industri og handel og har bygget opp en sterk posisjon i markedet, sier Trandem.

ACT Logimark samarbeider med Norsk Kjøtt

ACT Logimark, som har spesialisert seg på industriell merking og logistikkløsninger, er representert i både Norge og Sverige. Markedet for denne type løsninger er i sterk vekst, og daglig leder Kjell Erik Mathiesen spår en omsetning i år på ca 25 millioner kroner. - Det er vekst på 28 prosent i forhold til 2002. Vi er nå i utviklingssamarbeid med Norsk Kjøtt (eiere av Gildebedriftene) om sporing innen ferskvaresektoren.

Den nyetablerte søsterbedriften ACT Robotics har spesialisert seg på robotleveranser innen næringsmiddelindustrien, og tegnet nylig en kontrakt i millionklassen med en bedrift tilsluttet et internasjonalt konsern.

Om messen mener Mathiesen at kvaliteten på tilbakemeldingene har vært meget bra, men at kvantumet var lavere i forhold til tidligere messer.

Nye vekter

- Oppslutningen om vår stand har jevnt over bra, sier salgskonsulent Espen Huseby i Landgraff & Flintab Vekter AS, og legger til at de har fått en rekke leads som vi kommer til å bearbeide i etterkant.

Den store nyheten under messen var HACCP-, EHEDG-, GLP/GMP- og FDA-sertifiserte produkter. Med disse kan man gjøre sjekkveiing, klassifisering, gjennomsnittsveiing og telling.

- Vi har levert vekter og systemløsninger til næringsmiddelindustrien i over 30 år, sier Huseby, og opplyser at selskapet er representert i alle typer bransjer.

Stifting av emballasje og stålbåndstramming

Josef Kihlberg produserer utstyr for stifting av emballasje og stålbåndstramming, og er en av de ledende aktørene i det norske markedet. Under NEF-Dagene fokuserte selskapet på sammensetting og montering av pappcontainere og annen pappemballasje. I tillegg verktøy og maskiner for stropping med stål- og kunststoffbånd. Om messen sier adm. direktør Baard Wesche: - Relativt lite besøk i B-hallen, men vi har etablert en del nyttige kontakter.

Rustfri snile

- I det store og det hele har oppslutningen på vår stand vært bra, sier salgssjef Tore Kay Landbø i Logitrans Norge som sammen med Th. Walsted & Søn AS og Bretteville Taljer & Maskiner leide et felles standområde.

- Vi har utnyttet hverandres kompetanse til det maksimale, mener Landbø, som trakk frem Logitrans rustfri snile (SGL1600RF) og Walsteds rustfrie maskiner som ikke har vært vist på det norske markedet tidligere som deres store trekkplastre.

På spørsmål om hvordan han ser på fremtiden for Logitrans, svarer Landbø: - Vi forventer at salget av helt rustfrie løsninger vil øke når næringsmiddelindustrien får det internasjonale presset til å ta i bruk slike løsninger øker.

Løsninger for lagring og transport

Under NEF-Dagene hadde Strømbergs Plast AS hovedfokus på løsninger for lagring og transport av rå- og ferdigvarer.

- Vi var godt fornøyd med mottakelsen som TKT-termoskapene fikk. Kjølekjedeproblematikken har gitt oss denne oppmerksomheten. Det er et klart pre at Hydro Gas and Chemicals har vært med på å utvikle en kjølecelle som man kan sette inn i disse skapene. Dette gir den beste kvalitetssikring for kjøl- og frysetransport, sier daglig leder Svein H. Strømberg i Strømbergs Plast AS. Om messen sier han:

- At NEF-Dagene og 4 messer nå går parallelt har vært bra for begge konseptene. Dette er noe jeg forventer man vil bygge videre på ved neste messe. Det har også vært meget høy kvalitet på de som har besøkt vår stand.

www.logistikk-ledelse.no© 2003

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!