LOGMA:

ErgoSensia - Teknologi for bedre logistikk

Ny teknologi gir muligheter både for nye tjenester og for forenkling og effektivisering av eksisterende tjenester. Hva er status på området, hva kommer til å skje i den nærmeste tiden, og hvordan kan vi best utnytte denne utviklingen til bedre og mer effektiv logistikk? Dette var noen av spørsmålene som dannet bakgrunnen for LOGMAs medlemsmøte hos ErgoSensia.

Jarle Aaram

ErgoSensia er en del av ErgoGroup, som er et av landets største IT- og konsulentmiljøer med over 2100 ansatte og en samlet omsetning på ca 3 milliarder kroner. ErgoSensia driver rådgivning innen logistikk, IT og organisasjonsutvikling for flere bransjer, og er eneforhandler av programvaren Alystra i Norge, fortalte avdelingsleder Bjørn Engeskog i ErgoSensia da han innledet LOGMAs medlemsmøte.

Strukturanalyser

For bedrifter som har aktiviteter spredt på flere steder kan det være god lønnsomhet i å koordinere aktivitetene og foreta en analyse av hva som bør utføres hvor. Det kan ligge et betydelig effektivitetspotensiale i et bedre totalt samspill mellom kunder, leverandører og transportører, sa seniorrådgiver Per Hagberg i sin orientering om strukturanalyser. Sentralisering er ikke alltid løsningen. Hagberg viste til flere eksempler på slike analyser, blant annet en analyse som dokumenterte at et felles nordisk sentrallager ikke ville være lønnsomt.

Bilbransjen er under sterkt press på grunn av endrede rammebetingelser med nytt EU-direktiv, økt bruktimport, kjøp av verkstedtjenester i utlandet og lavere delemarginer, fortalte Ole Grønvold, senior forretningsutvikler i Bertel O. Steen. Bedriften fokuserer på bilvirksomhet og omsetter for ca 6 milliarder kroner. I Oslo-regionen hadde de tidligere skadeverksteder flere steder som til dels hadde overlappende tilbud. Dette ledet til restruktureringsprosjektet «Rasjonalisering av tjenester gjennom ny lokalisering», som har ført til at de ulike verkstedene nå har blitt mer spesialisert.

En god foranalyse er meget lønnsomt, og er en viktig forutsetning for en vellykket restrukturering. Dessuten er det viktig å ha en god prosess hvor alle blir hørt, å ha forankring i toppledelsen og ikke minst holde tempo i implementeringen for å beholde fokus på de nye løsningene og unngå «omkamper». Bertel O. Steen la stor vekt på at ingen skulle bli oppsagt under restruktureringen. De analyserte flere alternativer for å komme fram til en «ideell» løsning, som så måtte tilpasses til det som var praktisk mulig å gjennomføre. Dette er ikke bare snakk om tekniske forhold. Bedriftens visjoner og verdier må tillegges stor vekt. Det som passer for noen er ikke alltid riktig for andre, oppsummerte Grønvold.

Flåtestyring

Operativ flåtestyring kan bli en komplisert oppgave når en har mange biler med forskjellige egenskaper og mange ordrer med forskjellige krav til biler og til forskjellige tidspunkt. Erfarne personer kan styre mye, men det kan være meget vanskelig å utnytte ressursene på best mulig måte, spesielt når situasjonen endrer seg hele tiden. Gode programmer for flåtestyring kan gi betydelige besparelser, sa Martin Eisenträger, seniorrådgiver i ErgoSensia, da han fortalte om mulighetene for flåtestyring og ruteoptimering i programpakken Alystra.

Bruk av ruteoptimering kombinert med kartstøtte som verktøy i planlegging av transporten, gir mulighet til betydelig reduksjon av kostnader, bedre kundeservice, bedre oversikt og en ryddigere hverdag for trafikkledelsen, fortalte Torjus Sandåker, daglig leder i GreenTrip AS. Nå er kvaliteten på kart, veinett og adresser blitt vesentlig bedre, maskinene er blitt kraftige nok til å behandle kartdata og optimeringsteknikkene er blitt forbedret. Ruteoptimering kan gi 3 - 30 % besparelser. Gode grunnlagsdata er imidlertid en stor utfordring, spesielt er adressevask kritisk, sa Sandåker, som også presenterte et eksempel på hvordan Adresseavisen kunne redusere fra 10 til 8 budbiler.

Mobil kommunikasjon

Mobil kommunikasjon kommer i stadig større utstrekning, mente Martin Eisenträger. Det kommer stadig nytt utstyr med nye og bedre muligheter. Fordelene med mobil kommunikasjon er mange. Data kan overføres i sanntid, slik at status på oppdrag og bilenes posisjon er kjent for planleggerne. Nye eller endrede ordrer kan overføres uten forsinkelser, og overføring av tekstinformasjon reduserer misforståelser. Det blir også enklere for sjåførene å tilby nye, verdiøkende tjenester når de er ute hos kundene.

En forutsetning for størst mulig nytte av mobil kommunikasjon er at utstyret er enkelt å bruke, og at den mobile kommunikasjonen er integrert med de planleggings- og styringssystemer som brukes. Her kommer det til å skje mye på kort tid, avsluttet Eisenträger.

LOGMA takker for et hyggelig medlemsmøte med mye nyttig informasjon og noen ideer om nye muligheter som kommer.

-------------

Høstkonferansen for logistikk i helseforetak 2003

LOGMA, Den norske Dataforening og Helsetjenestens lederforbund følger opp fjorårets vellykkede konferanse «Effektiv vareforsyning i helseforetak» med samarbeid om en ny konferanse, «Høstkonferansen for logistikk i helseforetak 2003» i Oslo 24. - 25. september.

Årets konferanse vil ha et helhetssyn på logistikk i helseforetak, både regionalt og lokalt, og vil ta for seg konsekvenser og muligheter på grunn av helsereformen og den nye organiseringen som nå begynner å falle på plass. Dessuten vil der bli parallellsesjoner for varelogistikk og pasientlogistikk.

I tilknytning til konferansen vil der også være en utstilling hvor leverandører til helseforetak vil presentere nyheter og aktuelle varer og tjenester.

Så vidt vi kjenner til, er dette den eneste konferansen i Norge i år som tar for seg dette området. Er du interessert i logistikk i helseforetak, så reserver tidspunktet for årets logistikk-konferanse allerede nå.

For mer informasjon, se.www.logma.no

----------------

Apokjeden Distribusjon:

Kostnadseffektiv logistikk

Hvordan kan en plukke 17.000 varelinjer pr dag og garantere 24 timers levering i hele Norge, samtidig som en har sterk fokus på kostnadseffektivitet, kvalitet og servicegrad? Dette er utfordringen for Apokjeden Distribusjon AS i et nøtteskall. Det store antallet deltakere på LOGMAs medlemsmøte hos Apokjeden Distribusjon viste tydelig at dette er en aktuell problemstilling for mange andre også.

Apokjeden Distribusjon AS (tidl. Tamro Distribution AS) er distribusjonsavdelingen til Apokjeden AS i Norge. Selskapet er i hovedsak eid av den finske legemiddelgrossisten Tamro OY, i tillegg til en del norske apotekere og Coop. Apokjeden AS har ca 41% av det norske markedet. Bransjen preges av sterk konkurranse fra tre store aktører. Det er stort fokus på kostnadseffektivitet, kvalitet og servicegrad. Det er ca 2.200 ansatte i Apokjeden AS. Apokjeden Distribusjon AS har et moderne og effektivt lager på Skårer i Lørenskog. Her plukkes det daglig ca 17.000 varelinjer med et krav om levering innen 24 timer.

Apotekbransjen

Det var stor interesse for medlemsmøtet hos Apokjeden Distribusjon AS. De 45 påmeldte deltakerne fikk høre logistikkdirektør Ole Holden fortelle om de store forandringene som apotekbransjen har gjennomgått. Norge har fått Europas mest liberale apoteklovgivning, der det bl. a. åpnes for vertikal integrasjon mellom grossist og detaljist (dvs apotekene). Dog er bransjen bare delvis deregulert. Det er fortsatt sterk statlig styring. Dette på priser, marginer, lagringsplikt og andre logistiske krav.

Kunden er vinneren

Gjennom liberaliseringen er kunden blitt vinneren. Flere apotek er etablert, vi har fått lengre åpningstider, og prisene går stadig nedover.

Distribusjonsstruktur

Apokjeden Distribusjon AS hadde tidligere ett sentrallager og tre distribusjonslager (Oslo, Bergen, Trondheim og Narvik). En restrukturering er nylig gjennomført, og resultatet er i dag ett sentrallager samt et distribusjonslager i Narvik. Bedriften har leveringsplikt på alle legemidler og et krav om levering til alle apotek i hele landet innen 24 timer. Dette er meget krevende, og selskapet distribuerer legemidler stort sett i et «lukket» transportsystem med egne «plukk-kasser».

Nøkkeltall

Endring i distribusjonsstrukturen har så langt medført en god del positive resultater. Økt servicegrad, som en effekt av kortere ledetid samt å samle innkjøpet til færre lagre. Drastisk reduserte driftskostnadene, samt en langt lavere lagerbeholdning. Transportkostnadene fra Oslo er økt noe pga restruktureringen. Forholdet mellom omsetning og antall årsverk har derfor endret seg dramatisk. Servicegraden har den siste perioden ligget på over 96% i gjennomsnitt, med en målsetting stabilt på 96,5%.

Servicegrad måles både på alle varer samt en definert kritisk liste, noe også hver enkelt innkjøper ukentlig blir målt og oppfulgt på. Omløpshastigheten er i dag på ca 16,3 med en positivt økende tendens. Ole Holden gikk også igjennom hvorledes innkjøpsavdelingen nitidig følges opp med måltall på strategiske områder for hver uke.

LOGMA vil med dette takke Apokjeden Distribusjon AS for et meget interessant og lærerikt medlemsmøte.

www.logistikk-ledelse.no© 2003

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!