Nycomed Pharmas gjenåpnede fabrikk i Asker:

Automatisert pilletrilling på høyt nivå

Med bruk av lufttrykk og tyngdekraftbasert forflytting av råvarer, har Nycomed Pharma fått en ny produksjonslinje og renere produksjon i sin ombygde fabrikk i Asker sentrum. Det er lagt stor vekt på automatisert håndtering av varene, både fra lager til produksjon, og ut til ferdigvarelager og distribusjon. Tett kobling mellom det administrative datasystemet fra SAP og systemet for produksjonsstyring gir dessuten full kontroll over produksjonen fra begynnelse til slutt.

Christian Ryg

Etter ombyggingen som har pågått i over ett år, framstår de nye produksjonslokalene og lager og pakkeri i en tre etasjers bygning like i utkanten av Asker sentrum, på samme sted som Nycomed Pharma har hatt lokaler i mange år. Her kan man nå produsere mer enn 10 milliarder piller hvert år. Det er tyggetabletter med kalsium mot benskjørhet som er hovedproduktet for Nycomed Pharma, og her er bedriften en av de ledende i Europa.

Ved åpningen av den ombygde fabrikken sa adm. direktør Per Terje Vold i Prosessindustriens Landsforening at det er spesielt hyggelig at et internasjonalt selskap som Nycomed velger å legge produksjonen til Norge, og investerer i en state-of-the-art fabrikk i en tid da norsk industri sliter i internasjonal konkurranse.

Ombygging setter grenser

Ombygging av eksisterende produksjonsanlegg stiller som regel krav til hvordan prosesstekniske anlegg og bygningens layout må bli. På en måte setter det eksisterende bygget grenser og trekker opp rammer som man må rette seg etter.

Hos Nycomed Pharma stilte man dessuten store krav til renhet i produksjonen. Det var altså nødvendig å skille mellom tekniske rom og produksjonsrom. I tillegg måtte renheten graderes gjennom hele produksjonsprosessen. Det ble gjort ved hjelp av det konsulenten kaller et trykkhierarki, dvs. at det finnes et visst overtrykk i de reneste lokalene. Dermed vil støv forsvinne til områder med mindre krav til renhet.

Et problem under ombyggingen var at produksjonen gikk mens byggingen foregikk, og det stilte spesielt strenge krav til bygningsarbeidene. Dette er imidlertid løst på en tilfredsstillende måte, og fabrikken framstår i dag med god kapasitet, også for ytterligere økninger. Markedet for kalsiumprodukter av denne typen vokser med mellom 10 og 15% årlig, og i planleggingen av anlegget måtte det tas i betraktning.

Produksjon av legemidler stiller krav til hygiene, og hos Nycomed Pharma har man delt fabrikken i tre soner. I den såkalte svarte sonen stilles det ingen spesielle krav. Denne sonen omfatter både råvarelager og ferdigvarelager. Disse produktene er totalt skjermet. Råvarene oppbevares i store tanker som er totalt tett lukket, og ferdigvarene er pakket og klare for distribusjon.

I den tekniske sonen er det meste av utstyr og tilførselssystemer plassert. Her må servicepersonell kunne ferdes for å utføre vedlikehold, og all materialtransport til produksjonen skjer derfor i lukkede containere. Allikevel stiller bedriften høyere krav til renhet i denne sonen enn i den svarte.

I den rene sonen må alle som skal inn skifte til rene klær, og man stiller meget høye krav til renhet og luftkvalitet.

Automatisk håndtering

Nycomed Pharma har lagt stor vekt på automatisert håndtering av varene, både fra lager til produksjon, og ut til ferdigvarelager og distribusjon.

Inngående varer til produksjonen plukkes av robotstyrte automatkraner fra rundt 4.000 pallplasser. Først blir råvarene transportert i heis opp til tredje etasje, der de granuleres. Ved hjelp av gravitasjon drives råvarene ned gjennom første prosesstrinn til det ferdige granulatet ender i en container. Råvarene transporteres i lukkede containere på bane automatisk til heisen, opp igjen. Containeren transporteres så med AGVer (autotrucker) til plasser der den vendes og stilles i tømmesluser til blandingen, før det ferdige pulveret drives av gravitasjon til maskinene som slår piller under kontrollert trykk. Derfra triller pillene til pakking. Hele materialstrømmen styres av produksjonsstyringssystemet fra SAP.

Mellom ulike deler av produksjonen og fra produksjon til ferdigvarelager benyttes også AGVer i transporten. Bruken av containere i interntransport av pulveret har flere gunstige virkninger enn at man oppnår høy renhet i pulveret. Kalsium, hovedingrediensen i tablettene, støver og normalt måtte man hatt kraftigere ventilasjonsanlegg enn tilfellet nå er.

Nycomed Pharma skiller seg fra mange andre produsenter av tilsvarende preparater ved at den nye fabrikken har forholdsvis små «rene» områder. Dermed kan man også dimensjonere ventilasjonsanleggene i mindre utførelse, og spare energi både i oppvarming og ventilasjon.

Pakkeriet er det første stedet man ser mennesker i særlig grad. I selve produksjonen begrenser menneskelig nærvær seg til kontrollører og operatører som overvåker prosessen via skjermer. I den avsluttende delen av prosessen kommer menneskene igjen inn, og sørger for uttransporter og pakking i langt større grad. Men ferdigvarelageret er også automatisert. Teknisk sjef Espen M. Samuelsen innrømmer at automatisert produksjon krever omstilling til nye rutiner, først og fremst i kvalitetskontrollen. Til gjengjeld har anlegget total kontroll over varelager, produksjonsstyring og transport mellom ulike stasjoner.

www.nycomed.no

www.logistikk-ledelse.no© 2003

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!