Innkjøp:

Vil stanse offentlig pengesløsing

Hvert år kjøper det offentlige varer og tjenester for 220 milliarder kroner, men konkurransen om kontraktene er svært variabel. En handlingsplan skal med gulrot og pisk sikre at skattebetalernes penger ikke sløses unødig.

Hvis stat, kommune og offentlige etater klarer å spare bare én stakkarslig prosent på innkjøpene sine, betyr dette over to milliarder kroner som kan brukes på alt fra eldreomsorg til skattelette. Det er oppdragsformidler Jostein Skare i ConsultShop som fastslår dette.

Kameraderi

I handlingsplanen varsler Næringsdepartementet at man vil straffe offentlige aktører som inngår ulovlige kontrakter. Samtidig skal regelverket forenkles, slik at små og mellomstore bedrifter lettere kan konkurrere om kontrakter med det offentlige.

Skare har gjennom selskapet ConsultShop spesialisert seg på å skaffe alternative leverandører til bedrifter og instanser som skal kjøpe inn tjenester, under parolen om å la de beste konkurrere om oppdragene. Siviløkonomen er lei av det han kaller kameraderiet mellom offentlige innkjøpere og et fåtall utvalgte leverandører.

Handlingsplanen følger opp lov og forskrift om offentlige anskaffelser fra 2001, som stiller krav til konkurranse om offentlige kontrakter som er verdt mer enn 200.000 kroner. Likevel har det jevnlig kommet påstander om brudd på forskriftene.

- Forskriftene fra 2001 er ikke blitt fulgt av offentlige innkjøpere. Både i stat og kommune er kunnskapene lave, og konkurransen om anbudene er liten, sier Skare.

Passive oppslagstavler

Handlingsplanen konkluderer med at verken innkjøpere, leverandører eller staten er fornøyde med dagens situasjon. Skare mener at forenkling og straff er et skritt i riktig retning, men vil gjerne se nærmere på hvordan de offentlige innkjøpsordningene fungerer i praksis.

- De offentlige aktørene som skal fremme anbudskonkurransen ved offentlige innkjøp, har ingen kommersielle interesser i å gjøre en god jobb. De er blitt passive aktører, rene oppslagstavler uten konkurrenter. Nå bør tiden snart være inne for å slippe til konkurrerende private aktører for å bistå og sikre gode innkjøp i det offentlige, hevder Skare.

Millioner og milliarder

I juni avslørte Dagens Næringsliv hvordan Posten Norge de siste to årene har kjøpt IT-tjenester for to milliarder kroner fra et datterselskap, uten å innhente anbud fra andre leverandører. På samme tidspunkt avdekket Adresseavisen at fylkeskommunen i Nord-Trøndelag ikke valgte det laveste anbudet på bygging av nytt skolebygg i Levanger. Fylkeskommunen vektla «dokumentert evne til samspill» framfor pris da de valgte byggherre. Valget falt på en aktør som brukte fylkeskommunens tidligere eiendomssjef som innleid arkitekt i anbudsprosessen, og som var flere millioner kroner dyrere enn det billigste anbudet.

Og i begynnelsen av juli kunne Aftenposten fortelle at Sykehuset i Vestfold slett ikke valgte den rimeligste leverandøren da de skulle kjøpe inn videokonferanseutstyr. De innkjøpsansvarlige hadde lest så mye negativt om Bravida i avisene, at de valgte et dyrere anbud fra konkurrenten Eterra.

Klagestrøm

- Hvis disse anklagene viser seg å være sanne, er det selvfølgelig trist. Likevel vil de i så fall bare utgjøre toppen av isfjellet, sier Skare, og viser til at Klagenemda for offentlige innkjøp har behandlet 42 saker hittil i år. I 26 av tilfellene har nemda påvist regelbrudd.

ConsultShop har spesialisert seg på å skaffe kvalifiserte anbud til konsulentprosjekter. Dette gjør de ved å sende kjøperens prospekt ut i konsulentmarkedet. Mens innkjøperen får tjenesten gratis, betaler leverandører en mindre sum for relevante oppdragsmuligheter.

- Vi kommer til å satse på å formidle anbud til offentlig sektor i tiden fremover, og håper at handlingsplanen blir fulgt opp av reell handling. Samtidig er det min erfaring at innkjøpskulturen i privat sektor faktisk er minst like ille, og dette er spesielt vanskelig å forstå. Det burde ikke være likegyldig for bedriftsledere og -eiere om selskapet deres bruker fire millioner på innkjøp av IT-tjenester, hvis de kunne sluppet unna med halvparten, sier Skare.

www.consultshop.no 

www.logistikk-ledelse.no© 2003

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!