Jæger feirer 75 år:

55 år som truckimportør

J.O. Jæger Automobil- & Maskinforretning ble etablert i 1928 av Joachim O. Jæger. Fra 1948 har Jæger også vært en av landets mest fremtredende importører av gaffeltrucker.

Per Jæger senior forteller at trucken egentlig fikk sitt gjennombrudd i USA under den andre verdenskrig. Mye av arbeidskraften var sendt til fronten. Det var mangel på arbeidere i havnene til å laste krigsmateriell til Europa og Asia. Trucker ble tatt i bruk, og erstattet etter hvert mange av sjauernes funksjoner. Men gaffeltrucken var utviklet allerede i midten av 1920-tallet.

Tidlig ute

Etter krigen var det mangel på alt. Jægers eiere, brødrene Jan og Per Jæger, reiste ut i verden for å finne nye produkter å selge. De så snart mulighetene i det nye motoriserte hjelpemiddelet. I 1948 rullet de første gaffeltruckene i land i Norge. Kaiene ble naturlig det første bruksområdet, til stor skepsis fra norske sjauere som så sine abeidsplasser truet. Det var realistisk nok. Trucken arbeider for et helt lag med bryggearbeidere. Men etter hvert ble trucker et krav på kaiene og den gammeldagse sjauingen forsvant. At arbeidsmiljøet ble bedre, er hevet over tvil.

Trucken har i dag sin naturlige plass overalt hvor gods håndteres. Jæger har til nå solgt rundt 20.000 trucker her i landet siden starten i 1948. Parallelt med veksten opp gjennom årene har selskapet jevnt og trutt bygget opp sitt servicenett rundt om i landet.

Service viktig

Trucken kan ikke sammenlignes med biler. Den er et tungt arbeidsredskap som må tåle enorme belastninger. Fullt lass på flere tonn, full fart fram, full fart tilbake, høye løft, skarpe svinger, krevende arbeidsmiljø og flerskiftskjøring. Slitasjen blir større og kjøretøyet krever derfor skikkelig service og god oppfølging etter anskaffelse. De fleste bedrifter er avhengig av trucken i den daglige drift. Driftsstans blir kostbart. Jæger har opprettet avdelinger for sine truckaktiviteter både Skien, Stavanger, Ålesund, Trondheim, Bodø, Sortland, Båtsfjord og Tromsø.

I Oslo bygges det nå opp en ny organisasjon, og selskapet har solgt sine lokaler i Brobekkveien. I mellomtiden betjenes kundene med servicebiler og tilstøtende verksteder. Hovedkontoret ligger i Bergen. I tillegg får kundene service hos forhandlere og andre serviceforbindelser tilknyttet Jæger Riksservice.

Dessuten disponerer Jæger i alt 40 servicebiler spredt rundt om i landet, som med faglærte mekanikere om bord yter service ute hos kundene. Den sterke satsingen på oppfølgingssiden gjør at selskapet i dag har en slagkraftig serviceorganisasjon for trucker.

Truckføreropplæring

Jæger var også tidlig ute når det gjaldt sikkerhetsopplæring. Truckførerbevis er påbudt for føring av truck. Selskapet har egen truckførerskole. De arrangerer kurs som fører frem til et slikt bevis. Kursene holdes rundt i de enkelte bedrifter eller ved firmaets kurssentre. Sikkerhetsopplæring ble for Jæger en naturlig og viktig del av totalkonseptet som gaffeltruckleverandør.

Jæger-trucker

Fra starten har det vært forskjellige truckmerker under Jæger-paraplyen. Skiftende tider, sammenslåinger av truckprodusenter, nedleggelser o.a. gjør at leveringsprogrammet fornyes. Jæger har hatt kvalitet som første bud ved valg av truckmerker. Mange kunder føler firmatilknytningen som meget viktig.

Allerede i 1972 så Jæger at fremtiden i stor grad ville bli japanske trucker. Som første europeiske land gjorde firmaet importøravtale med Mitsubishi. På det tidspunkt var Mitsubishi et fullstendig ukjent produktnavn i Norge unntatt i shippingkretser.

I dag er Mitsubishi en av verdens største truckprodusenter og Jægers hovedprodukt. Truckene produseres i Asia, Europa og Amerika. Tendensen innen truckproduksjon er at det går mot færre og større produsenter. Krav til kostnadskrevende produktutvikling, krav til lange produksjonsserier, typeutvalg og modellserier tilsier det. De minste truckene som Jæger leverer i dag løfter 600 - 700 kg. De største kan ta løft på rundet 50 tonn. Alle typer truck er på leveringsprogrammet.

Todelt virksomhet

Jægergruppen har i dag to hovedvirksomhetsområder, biler og gaffeltrucker. Truckvirksomheten står for import, salg og service av trucker og beslektet materiell over hele landet.

Bilvirksomheten står for salg og service av Toyota, Rover og BMW på Vestlandet. Konserndirektør Per Jæger jr. sier at deling av aktivitetene har vært en bevisst satsing fra eierne. I vanskelige tider gir to ben å stå på en mye større økonomisk trygghet. En annen trygghet han trekker frem er selskapets store truckportefølje og kundemasse etter 55 år i bransjen. Det gir grunnlag for en god og landsdekkende serviceorganisasjon.

www.jaeger.no

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AL Maskin tar over Jægers truckvirksomhet

Rett før sommerferien kom nyheten om at AL Maskin og Jæger Truckimport skulle slå seg sammen og danne selskapet AL Maskin Jæger AS. Jæger Truckimport fortsetter som datterselskap. Det skal være et rent salgsselskap for Mitsubishi, mens all administrasjon, service delelager og verksteder flytter inn i AL Maskins lokaler på Skedsmo. I realiteten er en av Norges eldste truckimportører, familien Jæger i Bergen på vei ut av bransjen.

Christian Ryg

Japanerne måtte således godta at Komatsu og Mitsubishi importeres av samme konstellasjon, og at de også har felles serviceapparat.

- Det finnes ikke noe alternativt landsdekkende apparat, sier Thorstein Bjerke, administrerende direktør i det nye selskapet. Dermed var i realiteten selskapet som var et av de eldste i truckbransjen ute av dette markedet. Selv om familien Jæger i Bergen fortsatt er aksjonærer i det nye selskapet og Per Jæger blir den første styreformannen, er det ingen tvil om hvor tyngden i realiteten ligger.

Det nye selskapet eies 50/50 av Jæger og AL Maskins tidligere eiere. Det sies ingen ting om eventuelle opsjoner, tidsrammer eller annet for framtiden. Logistikk & ledelse har imidlertid grunn til å tro at i løpet av overskuelig framtid vil all makt være samlet på Skedsmo.

Det er trange tider og små marginer i bransjen, og de fleste må spare inn der det er mulig. Det er også bakgrunnen for sammenslåingen av de to selskapene. Reduksjon i antall ansatte totalt, felles administrasjon og serviceorganisasjon og reduksjon i antall verksteder gir reduserte faste kostnader, både til lønninger og husleie. Jægers lokaler på Kokstad utenfor Bergen er for store for den nye avdelingen, og den skal ut innen november i år. Foreløpig er det ikke klart hvor. Denne avdelingen skal ha et mindre verksted og uteservice. Det nye selskapet blir inndelt i Jæger Truckimport, som vil være et rent salgsselskap for Mitsubishi og NYK trucker, ledet av Arve Olsen, AL Maskin Jæger Truckutleie, som blir et rent utleiefirma med en anselig størrelse, og Komatsusalget som blir liggende i AL Maskin Jæger AS. Dessuten kommer ettermarked og service og logistikk til å bli håndtert av egne avdelinger. Selskapet blir representert fra Sarpsborg til Tromsø, med totalt 10 avdelinger. Stensrud Truckutleie i Skien blir den eneste frittstående forhandler i det nye systemet. Total får selskapet 60 ansatte, i tillegg til en del mekanikere og servicefolk som arbeider på kontrakter. Totalt vil man ha rundt 50 servicebiler som kan betjene begge truckmerker.

- Det viktigste for oss var å beholde en god og etablert infrastruktur, sier Thorstein Bjerke. Han understreker også at man i denne første fasen også var oppsatt på å beholde mest mulig av salget fra begge importører, selv om man i dette tilfellet var klar over at to og to ikke blir fire. Bjerke sier at man har lagt nøkterne og fornuftige budsjetter for resten av året og neste år, og regner med en omsetning i 2004 i størrelsesorden 120 til 130 millioner kroner. Til sammenligning hadde de to selskapene til sammen 160 millioner i omsetning siste år.

Felles kultur en utfordring

I tiden som kommer blir den største utfordringen å skape en felles kultur, slik at vi ikke får noen "de og vi" tenking i de forskjellige avdelingene, sier Bjerke. Prosessen har gått relativt smertefritt, selv om Jæger Truckimport har hatt en hard nedbemanning. De stedene der Jæger sto sterkest, er det satset på å beholde avdelingene, mens AL Maskin har beholdt sine bastioner. Dersom det nye selskapet skulle framstå som interessant for produsentene, måtte man ha både en god infrastruktur og landsdekkende apparat.

I tillegg til de to japanske gaffeltruckmerkene, fortsetter selskapet med SMV stortrucker og reachstackere, JCB og Tennant. Disse merkene vil begge salgsapparater kunne tilby kundene. Om det i praksis også blir noen sammenblanding av rollene når det gjelder salg av japanske trucker, gjenstår å se.

Det første som skjer rent praktisk i høst er at innen utgangen av august skal delelageret samles på Skedsmo. Her er det bygget en ny hall med verksted, lakkboks og til sammen 1.100 kvm grunnflate. Det er dimensjonert for å yte service for de største truckene, og har blant annet noe Bjerke mener må være det største lakkeringsanlegget i bransjen her til lands. Skulle det være behov, finnes store, ubebygde arealer på AL Maskins gamle område. Dessuten har man brukt mye tid og penger på samkjøring og utvikling av datasystemer, der alle avdelinger er online til delelager og produsenter.

Sterke på ulike steder

Jæger la i vår ned sitt avdelingskontor og verksted i Oslo, etter at man hadde gitt signaler til fagpressen og markedet om en sterk satsing for et par år siden. Dermed var spekulasjonene i full gang. Satt sammen med dårlige resultater for Truckimport gjennom det siste året - og en følelse mange hadde av at bergenserne var mer interessert i personbilsalget enn i gaffeltrucker - er det ikke overraskende det som har skjedd. Men i følge Bjerke skjedde sammenslutningen brått.

- Dette er den første sammenslåingen i sitt slag i bransjen, der to uavhengige importører trekker fordeler ut av en fusjon, uten at noe merke forsvinner eller blir lagt ut til andre interessenter. Jeg tror det er flere i bransjen som vil se på en slik modell i løpet av forholdsvis nær framtid. Med små marginer og stadig mindre industri i Norge, endres bransjens rammevilkår seg. Det er liten grunn til å tro at man kan greie å bygge opp landsdekkende organisasjoner fra grunnen av i dagens Norge. De som vil overleve må enten ha volum, eller være spesialisert i produkt eller geografisk område, avslutter Bjerke.

www.almaskin.no

 

www.logistikk-ledelse.no© 2003

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!