AL Maskin og Jæger Truckimport går sammen:

Norges sterkeste frittstående importør

Rett før sommerferien kom nyheten om at AL Maskin og Jæger Truckimport skulle slå seg sammen og danne selskapet AL Maskin Jæger AS. Jæger Truckimport fortsetter som datterselskap. Det skal være et rent salgsselskap for Mitsubishi, mens all administrasjon, service delelager og verksteder flytter inn i AL Maskins lokaler på Skedsmokorset. I realiteten er en av Norges eldste truckimportører, familien Jæger i Bergen på vei ut av bransjen.

Christian Ryg

Japanerne måtte således godta at Komatsu og Mitsubishi importeres av samme konstellasjon, og at de også har felles serviceapparat.

- Det finnes ikke noe alternativt landsdekkende apparat, sier Thorstein Bjerke, administrerende direktør i det nye selskapet. Dermed var i realiteten selskapet som var et av de eldste i truckbransjen ute av dette markedet. Selv om familien Jæger i Bergen fortsatt er aksjonærer i det nye selskapet og Per Jæger blir den første styreformannen, er det ingen tvil om hvor tyngden i realiteten ligger.

Det nye selskapet eies 50/50 av Jæger og AL Maskins tidligere eiere. Det sies ingen ting om eventuelle opsjoner, tidsrammer eller annet for framtiden. Logistikk & Ledelse har imidlertid grunn til å tro at i løpet av overskuelig framtid vil all makt være samlet på Skedsmokorset.

Det er trange tider og små marginer i bransjen, og de fleste må spare inn der det er mulig. Det er også bakgrunnen for sammenslåingen av de to selskapene. Reduksjon i antall ansatte totalt, felles administrasjon og serviceorganisasjon og reduksjon i antall verksteder gir reduserte faste kostnader, både til lønninger og husleie.

Jægers lokaler på Kokstad utenfor Bergen er for store for den nye avdelingen, og den skal ut innen november i år. Foreløpig er det ikke klart hvor. Denne avdelingen skal ha et mindre verksted og uteservice.

Det nye selskapet blir inndelt i Jæger Truckimport, som vil være et rent salgsselskap for Mitsubishi og NYK trucker, ledet av Arve Olsen, AL Maskin Jæger Truckutleie, som blir et rent utleiefirma med en anselig størrelse, og Komatsusalget som blir liggende i AL Maskin Jæger AS. Dessuten kommer ettermarked og service og logistikk til å bli håndtert av egne avdelinger. Selskapet blir representert fra Sarpsborg til Tromsø, med totalt 10 avdelinger. Stensrud Truckutleie i Skien blir den eneste frittstående forhandler i det nye systemet. Total får selskapet 60 ansatte, i tillegg til en del mekanikere og servicefolk som arbeider på kontrakter. Totalt vil man ha rundt 50 servicebiler som kan betjene begge truckmerker.

- Det viktigste for oss var å beholde en god og etablert infrastruktur, sier Thorstein Bjerke. Han understreker også at man i denne første fasen også var oppsatt på å beholde mest mulig av salget fra begge importører, selv om man i dette tilfellet var klar over at to og to ikke blir fire. Bjerke sier at man har lagt nøkterne og fornuftige budsjetter for resten av året og neste år, og regner med en omsetning i 2004 i størrelsesorden 120 til 130 millioner kroner. Til sammenligning hadde de to selskapene til sammen 160 millioner i omsetning siste år.

Felles kultur en utfordring

I tiden som kommer blir den største utfordringen å skape en felles kultur, slik at vi ikke får noen «de og vi» tenking i de forskjellige avdelingene, sier Bjerke. Prosessen har gått relativt smertefritt, selv om Jæger Truckimport har hatt en hard nedbemanning. De stedene der Jæger sto sterkest, er det satset på å beholde avdelingene, mens AL Maskin har beholdt sine bastioner. Dersom det nye selskapet skulle framstå som interessant for produsentene, måtte man ha både en god infrastruktur og landsdekkende apparat.

I tillegg til de to japanske gaffeltruckmerkene, fortsetter selskapet med SMV stortrucker og reachstackere, JCB og Tennant. Disse merkene vil begge salgsapparater kunne tilby kundene. Om det i praksis også blir noen sammenblanding av rollene når det gjelder salg av japanske trucker, gjenstår å se.

Det første som skjedde rent praktisk i høst, var at delelageret ble samlet på Skedsmokorset. Her er det bygget en ny hall med verksted, lakkboks og til sammen 1.100 kvm grunnflate. Det er dimensjonert for å yte service for de største truckene, og har blant annet noe Bjerke mener må være det største lakkeringsanlegget i bransjen her til lands. Skulle det være behov, finnes store, ubebygde arealer på AL Maskins gamle område. Dessuten har man brukt mye tid og penger på samkjøring og utvikling av datasystemer, der alle avdelinger er online til delelager og produsenter.

Sterke på ulike steder

Jæger la i vår ned sitt avdelingskontor og verksted i Oslo, etter at man hadde gitt signaler til fagpressen og markedet om en sterk satsing for et par år siden. Dermed var spekulasjonene i full gang. Satt sammen med dårlige resultater for Truckimport gjennom det siste året - og en følelse mange hadde av at bergenserne var mer interessert i personbilsalget enn i gaffeltrucker - er det ikke overraskende det som har skjedd. Men i følge Bjerke skjedde sammenslutningen brått.

- Dette er den første sammenslåingen i sitt slag i bransjen, der to uavhengige importører trekker fordeler ut av en fusjon, uten at noe merke forsvinner eller blir lagt ut til andre interessenter. Jeg tror det er flere i bransjen som vil se på en slik modell i løpet av forholdsvis nær framtid. Med små marginer og stadig mindre industri i Norge, endres bransjens rammevilkår seg. Det er liten grunn til å tro at man kan greie å bygge opp landsdekkende organisasjoner fra grunnen av i dagens Norge. De som vil overleve må enten ha volum, eller være spesialisert i produkt eller geografisk område, avslutter Bjerke.

www.almaskin.no

www.logistikk-ledelse.no© 2003

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!