Ny serie:

Endringsledelse og gjennomføringsevne

Når forandringens vind blåser, kan man ikke grave seg ned - man må bygge vindmøller. Endringer i teknologi, produkter, markeder samt konkurranseforhold tvinger ledere til å foreta omstillinger og iverksette endringstiltak stadig oftere. Dette er felles for alle virksomheter innen handel og industri i så vel privat som offentlig sektor. For å overleve må man lykkes med endringene. Undersøkelser dokumenterer imidlertid at opp til 50-70 % av alle omstillingstiltak ikke virker etter målsettingene, dvs at de er mer eller mindre mislykkede. Mange ledere lykkes ikke fordi de mangler evne eller mot til å sette i gang omstillinger i tide.

Bildet viser noen av partnerne i Collegium Consulting

 

 

Tor Otto Fougner

Collegium Consulting DA er et selskap bestående av 9 partnere med kompetanse innen strategiutvikling, styrearbeid, ledelse, økonomi, logistikk og IKT. Fellesskapets slagord er «Kompetanse i praksis». Vi setter spesielt fokus på endringsledelse og gjennomføringsevne i et tverrfaglig perspektiv.

I en serie på 6 artikler, som starter i dette nummeret, vil vi dele våre erfaringer med Logistikk & Ledelseslesere på de faktorer vi mener er spesielt viktige for å lykkes.

Logistikk og ledelse

Undertegnede er med i Logistikk & Ledelses redaksjon og vil av leserne være kjent for sine artikler om valg og innføring av logistikksystemer samt til dels kritiske innlegg om lederes manglende kompetanse og medvirkning for å utnytte logistikkens potensialer for lønnsomhet og konkurranseevne. I denne nye serien vil vi gå videre med noen av disse problemstillingene ved blant annet å belyse styrets ansvar for logistisk strategi, ledelsens ansvar for utvikling av holdninger og kompetanse samt bruk av nye IKT-systemer.

Planlagte artikler

De 6 artiklene vil ha følgende tema:

Jeg håper serien vil gi leserne nye impulser og nyttige bidrag til å bedre gjennomføringen av pågående eller planlagte endringer. Vi ønsker god lesning og vil sette stor pris på å bli kontaktet for å få tilbakemelding på våre synspunkter og prinsipper!

www.logistikk-ledelse.no© 2004

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!