ProAct Systems:

Norske selskaper tar datasikkerhet på alvor

Norsk oljeindustri, handelsbedrifter, transport- og logistikkbedrifter som benytter ProActs datasikkerhetsløsninger, tar datasikkerhet på alvor. - Norsk Hydro og Statoils kategorisering av verdi-innhold i data har tilført oss betydelig erfaring, sier adm. direktør Omar A. Lien i ProAct Systems.

- Hvis ikke ledelsen ser på IT som den viktigste konkurransefremmende faktor for virksomheten, bør styret vurdere å kaste ledelsen, mener Omar S. Lien. Foto: Trond Schieldrop

Trond Schieldrop

Mens vi i forrige nummer av Logistikk & Ledelse beskrev ProAct Systems arbeider innen kvalitetssikring og kvalitetsledelse, ser vi nå nærmere på de produkter og tjenester som ProAct leverer til det norske markedet.

10-årsjubilanten ProAct er en betydelig nisjeleverandør av datalagrings-, gjenskapings-, nettverks- og sikkerhetsløsninger. Omsetningen var i fjor på 142 millioner kroner. Om 5-10 år tar Lien høyde for en omsetning på en halv milliard kroner.

- Det er ikke urealistisk, mener han.

Flere norske finansinstitusjoner og mediebedrifter har også vært raske til å reetablere data under nedetider ved hjelp av datasikkerhetsløsningene til ProAct.

Partnere for de store

ProAct representerer en rekke av de største leverandørene innen alle forretningsområdene. Legato, Veritas, Hitachi, og Network Appliance er alle viktige selskaper innen datalagring og gjenskaping. For å kunne arbeide med disse produktene kreves det et kunnskapsnivå man bare får gjennom praktisk arbeid. ProAct har i dag oppnådd høyeste sertifiseringsnivå hos alle disse leverandørene.

Spesialistområder

ProActs fire spesialistområder - datalagring (Storage), gjenskaping (Recovery), nettverk (Network) og sikkerhet (Security) - har de senere årene nærmet seg hverandre.

- Når vi designer en løsning, registrerer vi ofte at våre prosjekter omfatter alle fire områdene, sier Lien, som legger til at kravene til høy tilgjengelighet og katastrofehåndtering i dag er langt sterkere enn for bare få år siden.

- ProAct bygger InfoStruktur, som skal sikre at informasjonens verdi for kunden gjenspeiles i den kvalitet man har på sin infrastruktur. Som IT-ansvarlig må man ha full kontroll over de fire spesialistområdene, og vite hvordan de påvirker hverandre, sier Lien.

Målet er å skape en solid InfoStruktur som oppfyller organisasjonens behov.

- Vi møter kundenes behov om å flytte, sikre, lagre og gjenopprette informasjonen ved å fokusere på alle Infostrukturområdende. Vi balanserer InfoStrukturen gjennom en stor bredde av tjenester og utvalgte produkter fra våre leverandører, som er markedsledere innenfor sine respektive områder.

Garanterer sikker datadrift

Avhengig av hvilken situasjon bedriftene befinner seg i, hevder ProAct å tilby de beste teknikker for å oppnå tilnærmelsesvis 100 prosent oppetid på sine dataløsninger.

- Vi påtar oss driftsansvaret for infrastrukturen og garanterer sikker datadrift med «state-of-the-art» backupløsninger til konkurransedyktige priser, hevder Lien.

Han mener at mange bedrifter ikke setter klare nok krav til sin egen IT-avdeling når det gjelder service (for eksempel oppetid og svartider). Den enkelte bedrift må derfor utforme sine egne Service Level Agreements (SLA) slik at man oppnår det tjenestenivå man trenger. Det krever at du som kunde forstår dine dataproblemer slik at du kan stake ut dine basisproblemer sammen med din IT-avdeling.

Konkurransefremmende faktor

- Hvis ikke ledelsen ser på IT som den viktigste konkurransefremmende faktor for virksomheten, bør styret vurdere å kaste ledelsen, mener Lien.

- Det er utenkelig at banker og oljeselskaper ikke har dyp forståelse for og benytter de mest sofistikerte elektroniske tjenester. Vi har knyttet til oss flere transport- og logistikkunder, som ser på IT som en konkurransefaktor. Eksempler i så måte er Gaya Trafikk og Color Line. Visualisering av selskapenes tjenester overfor publikum er avgjørende for suksess. Vi sikrer og garanterer at dataene som legges ut er tilgjengelig når og hvor som helst. Internett er i dag den viktigste salgskanalen. Faller den ned har man et reelt problem. Vi sørger for tilstrekkelig med kopier. Oppstår det hendelser kan vi raskt reetablere situasjonen uten nevneverdige tap for de impliserte.

Betydelig problem

Er ikke dataene tilgjengelig for alle medarbeidere i en logistikk- og transportbedrift, står man overfor et betydelig problem.

- Har du ikke oversikt over varene på lageret og ikke vet når systemet er oppe og går, kan du miste flere kunder. Feil i applikasjons- og brukerprogrammet, operativsystemet, strømtilførsel og nettverkstilkobling, kan ødelegge databasen og korrumpere filer. For å sikre seg mot slike hendelser må man ha IT-systemer som fungerer 24 timer i døgnet 365 dager i året. Vi tar kopier og lagrer selskapets datainformasjon etter hvert som de endres og sikrer normal datadrift, sier Lien.

- Med våre løsninger slipper bedriftene å innhente kostbar spesialkompetanse fra forskjellige dataleverandører, hevder han.

Minimal ressursbruk

Offentlige og private selskaper er ifølge Lien opptatt av å ta backup av sine data med minimal ressursbruk. Komplekse og nye systemer gjør at man tar kopier av datalagringsdelen separat og uavhengig av applikasjonene som er oppegående.

- Dette er en tidkrevende og kostbar operasjon. Det kundene trenger er rask restore av dataene. Vi har flere års kompetanse og erfaring i utviklingen av gode løsninger for både store og små bedrifter. Med ProAct Fast Recovery Consept reduseres hastigheten dramatisk ved gjenskaping av en gitt situasjon, sier Lien.

ProAct er regelmessig i kontakt med flere norske bedrifter i forbindelse med gjenskaping av data. På spørsmål om de er sitt ansvar bevist på dette området, eller om det er en vent og se holdning, svarer Lien:

- Våre kunder tar dette meget alvorlig, og jeg er imponert over nivået. Vi har eksempler på bedrifter som har klart å gjenskape driftssituasjoner på ekstremt kort tid etter at de har fått problemer. Det finnes selvsagt organisasjoner som gambler på at ting vil gå bra, men kostnadene med å la være kan bli katastrofale. Har du ikke prosedyrer for å gjenskape data, sitter du i saksa. Du gjør deg selv og kunden en bjørnetjeneste ved ikke å ha gode backuprutiner.

Spesialkunnskap

ProAct har et bredt spekter av relaterte tjenester, og har kjøpt konsulentselskaper for å styrke kompetansen om dataenes formater.

- Vi var avhengig av dypere kunnskap om Oracle database og Microsoft Exchange med alle mail-funksjoner. Vi var på leting etter en konsulentgruppering som kunne gå dypere ned i database- og mailproblematikken. Vi etablerte kontakt med Christiania Consulting, som vi i ettertid har kjøpt. Oppkjøpet var nødvendig for å bli oppfattet som en seriøs aktør i markedet, avslutter Omar A. Lien.

--------------

ProAct Consulting AS er et konsulentselskap basert på spesialkunnskap innen forretningskritiske løsninger og prosjektledelse, sikkerhet og IT- infrastruktur. Selskapet har 30 ansatte ved kontorer i Oslo og på Hamar, og kundene er i hovedsak store private og offentlige virksomheter på Østlandet. Selskapet er eid av ProAct IT Group AB, som er børsnotert på Stockholmsbørsen.  www.proact.no

www.logistikk-ledelse.no© 2004

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!