Shotton Paper Company:

Englands største avispapirprodusent holder seg til Hyster

Shotton Paper Company i nordre Wales produserer rundt 460.000 tonn avispapir årlig. Det gjør fabrikken til den største produsenten av avispapir i Storbritannia, og gir arbeid til mer enn 500 mennesker. Siden produksjonen startet i 1985, har man holdt seg til samme truckmerke, Hyster.

Christian Ryg

Her finnes et bredt utvalg av trucktyper, fra palltrucker og plukktrucker til motvektstrucker med ni tonns kapasitet som håndterer ruller i ferdigvarelageret og for opplasting av vogntog for utkjøring til kunder. For tiden er 13 motvektstrucker i bruk i lageret, fire 7 tonns Spacesavers, to H9.00XM og en H9.00XL, foruten seks mindre 2 til 3-tonns trucker.

9-tonns truckene er utstyrt med aggregater for håndtering av opptil seks ruller av gangen, med totalvekter på rundt 6,5 tonn. De henter papirrullene fra transportbånd, og stabler dem i lageret. Mindre trucker brukes til lasting av biler og jernbanevogner for uttransport. Alle truckene i lageret er utrustet med klemaggregater for rullhåndtering.

Hvorfor Hyster?

- Opprinnelig ble Hyster valgt på grunn av en dyktig forhandler som gjorde en god salgsjobb, sier lagersjef Mat Grunnill.

- Shotton var en ny fabrikk, og man hadde ingen spesielle preferanser. Lagersjefen hadde imidlertid en rekke krav og ønsker. Man vurderte ulike produkter og kom fram til det merket man mente var best egnet ut fra de spesifikasjonene og kravene man hadde. Dessuten var driftskostnader og service/støtteapparat viktige faktorer.

At de to nyeste 9-tonnerne har nesten 10.000 arbeidstimer hver, uten problemer, tyder på at man valgte riktig. Den eldste 9-tonneren har vært med helt fra starten, og brukes i dag mest som reserve, med mer enn 12.000 arbeidstimer bak seg. Lagersjefen understreker påliteligheten og styrken i truckene som et vesentlig moment for at man har holdt seg til samme merket gjennom nesten 20 år.

Driften går 24 timer i døgnet hver eneste dag hele året, og er krevende og hard på truckene. I tillegg til at maskinene tåler slitasjen utrolig godt, liker førerne truckene.

Hva vektlegges?

- Det viktigste for oss har vært at vi kunne bygge opp et godt, åpent og vel fungerende samarbeid med forhandleren. Det finnes ikke noe truckmerke eller forhandler som er absolutt feilfrie. Da er det spesielt viktig at vi kan sette oss ned sammen og løse problemer i en åpen atmosfære. Men vi har kommet fram til et enda mye bedre samarbeid med forhandler og truckleverandør. Vi diskuterer erfaringer og utveksler informasjon om truckene. På den måten styrker vi båndene og bidrar til forbedringer. Nye praktiske løsninger på en rekke områder har kommet på denne måten. Vi hos Shotton Paper er ikke ute etter annet enn praktiske resultater og løsninger som fungerer i vår hverdag, og det har vi fått. Disse møtene er faktisk faste og på månedlig basis, sier lagersjef Grunnill, som legger stor vekt på at produksjonen og uttransporten er helt ut avhengig av truckene. Det betyr at dersom truckene står, taper bedriften penger for hver time. Derfor er to mekanikere fast stasjonert ved bedriften, med åtte timers arbeidsdag, fem dager i uka. På den måten sikrer man seg maksimal tilgjengelighet.

Denne kombinasjonen av gode, robuste trucker som gjør en utmerket innsats i lageret, sammen med et nært og godt samarbeid med forhandleren på alle områder, er grunnene til at bedriften etter nesten 20 år ikke har noen tanker om å skifte leverandør. Man kjøper truckene og har en fast serviceavtale som fornyes med to års mellomrom.

www.vbtrucks.no

www.logistikk-ledelse.no© 2004

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!