LOGMA:

Høstkonferansen om logistikk i helseforetak

Fjorårets konferanse om logistikk i helseforetak ble en stor suksess med rundt 250 deltakere totalt og mange positive tilbakemeldinger. Vi gjentar suksessen og arrangerer årets Høstkonferanse om logistikk i helseforetak 2. og 3. september 2004 på Radisson SAS Scandinavia Hotel i Oslo. Konferansen arrangeres i et samarbeid mellom LOGMA og Helsetjenestens lederforbund.

Som i fjor vil vi også denne gangen ha som siktemål å tydeliggjøre sammenhengen mellom pasientlogistikk, varelogistikk og effektivitet. Samtlige innlegg på konferansen vil med ulike «ståsted» ha effektivitet som fokus.

Noen av temaene på konferansen vil være

I tilknytning til konferansen vil der også være en utstilling hvor leverandører til helseforetak vil presentere nyheter og aktuelle varer og tjenester.

Så vidt vi kjenner til, er dette den eneste konferansen i Norge i år som tar for seg dette området. Merk av datoen allerede nå. Oppdatert program og mer informasjon vil komme påwww.logma.no

------------------------

LOGMAs generalforsamling 2004

LOGMAs 28. ordinære generalforsamling fant sted hos Linjegods, Oslo, 21. april 2004 kl 1600.

LOGMAs president, Oddvar Eikeri, ble valgt til møteleder.

Årsberetningen ble gjennomgått, og det ble påpekt at LOGMAs medlemmer har oppnådd rabatter på opplæringstilbud og arrangement på ca kr 750.000 i 2003. Årsberetningen for 2003 ble godkjent uten bemerkninger.

Regnskapet for år 2003, som viser et overskudd på kr 48.468, og budsjett for 2004 ble godkjent uten bemerkninger.

Oddvar Eikeri ble gjenvalgt som president, og Roger Lunde ble gjenvalgt som visepresident. Styremedlemmer på valg, revisorer og valgkomite ble alle gjenvalgt.

------------------------

LOGMAs Superseminar blir 16. november 2004

Årets superseminar er nå under planlegging. For at seminaret i størst mulig grad skal være nyttig for medlemmene, etterlyser styret ønsker og forslag fra medlemmene.

«Logistikkledelse i tøffe tider» var tema for LOGMAs Superseminar i fjor, hvor ca 120 deltakere fikk med seg to dager med mye faglig påfyll og muligheter for nettverksbygging og diskusjon med kolleger. Noen stikkord for foredragene og problemstillingene som ble belyst var høye transportkostnader i Norge, moderne logistikkutfordringer, betydningen av god ledelse, fortsatt produksjon i Norge og mulighetene for et konkurransedyktig Norge. Torger Reves beskrivelse av Norge som det rike annerledeslandet hvor konkurransedyktig næringsliv ikke lenger oppfattes som viktig, var nok en tankevekkende avslutning for mange.

Hva har skjedd etter den tid? Er situasjonen den samme, eller aner vi nå lys i enden av tunnelen?

Årets superseminar er nå under planlegging. For at seminaret i størst mulig grad skal være nyttig for medlemmene, etterlyser styret ønsker og forslag fra medlemmene. Er det spesielle tema du ønsker tatt opp på seminaret, eller har du forslag til foredrag eller foredragsholdere? Send dine ønsker og forslag til sekretariatet innen 15. juni.

Logistikkprisen vil også bli delt ut under Superseminaret. Prisen er LOGMAs høyeste utmerkelse for bidrag til fremme av logistikken eller oppnådde resultater gjennom satsing på MA/logistikk, og den deles ut til en person, personer, bedrifter, institusjoner eller foreninger som har sitt virke i Norge, og som har utmerket seg i et eller flere av de kriteriene som er satt opp.

For mer informasjon om Logistikkprisen, se  www.logma.no

Vel møtt til et spennende og lærerikt seminar i november!

------------------------

APICS-konferansen 2004

Den årlige «APICS International Conference and Exposition» finner sted i San Diego, California, 10. - 13. oktober 2004. Konferansen har i mange år vært ledende i størrelse og innhold innen logistikk i en vid betydning av begrepet.

Årets konferanse vil omfatte nærmere hundre ulike presentasjoner. De fleste av disse er innen et av de definerte fokusområdene, som omfatter total kvalitetsledelse, lean strategi/produksjon, prosjektstyring, supply chain ledelse, verktøy for utvikling av supply chain, personlig og profesjonell utvikling, mindre bedrifter og nye utviklingstendenser.

I tilknytning til konferansen blir der også en stor utstilling, og det vil bli arrangert bedriftsbesøk i området.

Se   for mer informasjon.www.apics.org

www.logistikk-ledelse.no© 2004

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!