Solskinnshistorie fra fiskeindustrien:

Automatisert innfrysing senker kostnadene og gir bedre kvalitet

I bransjer som sliter er det et særlig behov å tenke nytt for å rasjonalisere og senke kostnadene. Sammen med DNG Norge AS har ITO Intern Transport AS vært med å bygge deler av et nytt og automatisert innfrysingsanlegg for selskapet Lofoten Pelagiske i Svolvær. Dette innebærer en klar nytenkning når det gjelder å gjøre denne delen av fiskeforedlingen mer industriell.

Det er tre lokale interessenter i Lofoten som sammen med daværende SND (nå Innovasjon Norge) og kommunen har satset mer enn 120 millioner kroner på å bygge et stort og moderne fryseri med en kapasitet på hele 500 tonn ferdig frossen vare pr døgn. Design av teknisk innredning er utført av DNG Norge som også har lagt vekt på at kapasiteten uten byggmessige endringer kan økes til 750 tonn.

Innfrysing på løpende bånd

Det viktigste med prosessen er at den bygger på automatisert innfrysing av produktet ved hjelp av et ITO transportanlegg som bringer pallene inn og ut av fryseren uten bruk av trucker. Dermed får man langt færre skader på produktet og totalt gir det lavere kostnader. Rasjonaliseringen bygger i stor grad på de erfaringer en har fra tradisjonell kapitalvareindustri.

En innfrysing på løpende bånd gjør at man utnytter døgnets timer bedre og innfrysingen skjer over 24 timer i stedet for over 16 timer som har vært en forutsetning med tidligere opplegg for mottak og leveranse. Fordeling av produksjonen over hele døgnet gir jevnere bruk av alt teknisk utstyr og det fører til at man sparer mye energi.

Transportanlegget er bygget for bruk av stålpaller som lastbærer. På disse plasseres plastbakker der fisken legges oppi innpakket i plastfilm. Plastbakkene plasseres lagvis med kjøleribber i aluminium mellom hvert lag. Kjøleribbene sørger for å gi god varmeoverføring slik at innfrysingen blir mest mulig effektiv. Hver stålpall tåler 2500 kg last og en full pall er 270 cm høy.

Fordelen med dette palettsystemet er at det blir mulig å automatisere innfrysingen akkurat som det er vanlig å gjøre i industrielle prosesser. Slik sett er dette temmelig etablert teknologi. Det nye er imidlertid at ingen hittil har sett muligheten for å gjøre noe slikt i fiskerisammenheng.

ITO-anlegget bidrar til å jevne ut produksjonen gjennom sin automatisering slik at en får en jevn og god flyt gjennom fryseriet. Man slipper altså en intens og dyr «sjokk»-innfrysing for å rekke å ta unna fisken før neste ladning kommer inne fra feltet.

De ferdig innfryste fiskepakkene blir lagt opp på en ny pall som det vikles plastfilm på før pallen settes på lager. Her benyttes en filmviklermaskin Pallpack 8000, produsert av ITOs datterselskap Pall-Pack AS. Maskinene er blitt godt mottatt i fiskerinæringen og er i dag markedsleder. Årsaken er robuste konstruksjoner som er godt egnet i de ofte svært røffe forholdene det er snakk om i fiskeindustrien.

Pall-Pack konstruksjonen med ben i syrefast stål er en viktig konkurransefordel under slike forhold.

Tekniske utfordringer

Kombinasjonen av lav temperatur (ca 40 kuldegrader) sammen med vind fra fordamperen som gjennomborer lokalet setter svært høye krav til teknisk utstyr som motorer, ruller og beregning av ståldimensjoner. ITO har gjennom flere år bygget opp en betydelig kompetanse med transportanlegg i streng kulde fra tilsvarende anlegg i næringsmiddelindustrien og anlegg i fryserier på Island.

- Sammen med vår samarbeidspartner DNG Norge forventer vi oss mye av dette prosjektet som fremstår som en solskinnshistorie basert på nytenkning i en kriserammet bransje. Norsk fiskeriindustri må tilpasse seg lave priser ved å tenke nytt for å senke kostnadene. Dette prosjektet er et meget godt eksempel på hvordan man kan løse disse utfordringene ved bruk av ny teknologi, sier adm. direktør Arne Hagen i ITO i en kommentar.

 www.ito.no

 www.dng-norge.no/LofotenPelagiske.html

www.logistikk-ledelse.no© 2004

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!