LOGMA:

NMD Grossisthandel: Ombygging av lager og plukkfunksjon under full drift

Apotekbransjens krav til landsdekkende leveranser i løpet av 24 timer og daglige leveranser til alle tilknyttede apotek stiller store krav til et effektivt logistikkapparat med hensyn til både gjennomløpstider, produktivitet og leveringskvalitet. NMD Grossisthandel AS har innført et nytt og moderne system for plukking og sammenstilling for bedre å kunne oppfylle disse kravene. Gjennomføringen av dette under full drift var tema for LOGMAs medlemsmøte hos NMD.

Jarle Aaram

Norsk Medisinaldepot startet i 1957 som et statsmonopol. I 1993 ble det omdannet til et statlig aksjeselskap, og fra 1994 ble monopolet opphevet. I 2001 ble selskapet kjøpt av Celesio AG, som er en av Europas ledende legemiddelgrossister og apotekeier. Norsk Medisinaldepot AS består av to selskaper, NMD Grossisthandel AS og Vitusapotek AS.

NMD Grossisthandel er den største aktøren i Norge med over 46 % markedsandel og 350 ansatte i avdelinger i Oslo, Bergen, Trondheim og Harstad. Basisproduktet er et lagerført sortiment på over 14.000 artikler, med daglige leveranser av varer sortert slik apotekene ønsker. Leveringspresisjonen er bedre enn 99%, fortalte logistikkdirektør Egil Eide da han innledet LOGMAs medlemsmøte.

Ombygging av lager

NMD planla ombygging av lageret i Oslo i 1999, men på grunn av usikkerhet om antatt volum ble planene lagt på is. Planene ble gjenopptatt etter at NMD ble en del av Celesio, og det viste seg da at NMDs egne planer stemte godt med Celesios løsninger. Prosjektet ble godkjent i februar 2002, fortalte prosjektleder Jon Kavli Nilsen.

Ombyggingen av lageret i Oslo var en omfattende oppgave. Sorteringsanlegget på 1.000 m med baner samt 1.500 kvm messaniner skulle rives. Pallbaner skulle flyttes, 800 reolmeter skulle rives, og 550 reolmeter skulle installeres på nytt. Dessuten skulle det installeres nye pall- og gjennomløpsreoler, plukkautomat, avfallsanlegg og 1.200 meter baner. Dette medførte også store bygningsmessige endringer. Det ble bygget nye spesiallager og nytt ventilasjonsanlegg. Lys, sprinkleranlegg, alarmsystemer og gulvdekke måtte også fornyes og endres.

Alt dette ble gjennomført under full drift av lageret. Det måtte derfor etableres noen midlertidige løsninger, noe som blant annet førte til at 12.000 plukklokasjoner måtte flyttes mellom 1 og 3 ganger før en hadde endelig løsning. Kundene ble holdt løpende orientert om arbeidet og hva det ville bety for kundene under ombyggingen, blant annet endringer i ruteopplegg og tider, samt at varene ikke alltid kunne sorteres slik som ønskelig. Alt i alt opprettholdt NMD en tilfredsstillende service overfor kundene gjennom hele ombyggingen.

Ombyggingen av lageret i Oslo er en del av et større moderniseringsprosjekt for NMD, og ble gjennomført til planlagt tid og innenfor budsjett. Totalprosjektet består av nytt Warehouse Management-system for alle lager, nytt varemottak og sentrallager i Oslo samt nye plukkanlegg i Oslo, Bergen, Trondheim og Harstad.

Nytt plukksystem

Alle varer unntatt helkolli leveres i standard kasser med lokk. Tomkasser returneres fra apotekene for gjenbruk. Den nye plukkautomaten plukker ubetjent med en kapasitet på 1.200 kasser pr time. Ved siden av automaten er der gjennomløpsreoler for etterfylling, og lyssignaler viser når det må etterfylles i de enkelt kanaler. Ordreplukk starter med at en plukkliste tilordnes en kasse, og plukklisten på papir følger kassen fysisk. Plukkautomaten plukker de aktuelle varer i riktig kvantum og rekkefølge, og fyller disse i kassen. Eventuelle avvik må håndteres manuelt.

I tillegg til plukkautomaten er der også stasjoner for manuell plukking i kasser. Alle kasser blir veid og sendt til kontroll hvis der er avvik. Alle kasser blir så påsatt lokk, strappet og merket, og sortert ut til riktig rampe i henhold til kunde/kjørerute. Lageret har også en egen sone for plukking av helkolli, som så blir merket og sendt til riktig rampe sammen med kassene.

Plukking og påfylling er adskilt i tid, ved at all plukking foregår i faste perioder, og påfylling til plukklokasjonene skjer utenom disse tidene. Det er montert egne avfallsbaner over plukkstasjonene, og all pappemballasje går direkte til komprimator.

Ny ordreflyt

NMD mottar nå hele 99 % av ordrelinjene elektronisk. 97 % kommer fra apotekene som EDI-meldinger fra apotekenes lagersystem eller online registrert i det web-baserte systemet FarmaLink. NMD kjører også forsøk med automatisk påfylling (VMI) for 20 apotek, og dette utgjør ca 2 % av ordrelinjene.

I nærområdet har NMD i underkant av 100 kunder og gjennomsnittlig 3.500 ordrelinjer pr dag (5.800 ordrelinjer på mandag). For disse apotekene varierer ordrefristen mellom kl 1040 og 1205, avhengig av apotek/kjørerute. Plukking foregår fra 1100 til 1300, transporten skjer fra kl 1200, og alle apotekene får varene levert før stengetid samme dag.

I fjernområdet er der over 250 kunder og gjennomsnittlig 11.500 ordrelinjer pr dag (15.000 på mandag). For disse apotekene varierer ordrefristen mellom 1440 og 1740, plukking foregår mellom 1500 og 1900, og transporten skjer om natten med levering til alle apotek før åpningstid neste dag.

Møtet ble avsluttet med en interessant omvisning på det nye lageret. Vi benytter anledningen til å takke NMD Grossisthandel for et lærerikt og nyttig medlemsmøte.

www.nmd.no

 www.logma.no

---------

Høstkonferansen om logistikk i helseforetak

Vi minner om Høstkonferansen om logistikk i helseforetak, som arrangeres av LOGMA og Helsetjenestens lederforbund 2. og 3. september 2004 på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo.

Fjorårets konferanse om logistikk i helseforetak ble en stor suksess med rundt 250 deltakere totalt og mange positive tilbakemeldinger. Som i fjor vil vi også denne gangen ha som siktemål å tydeliggjøre sammenhengen mellom pasientlogistikk, varelogistikk og effektivitet. Samtlige innlegg på konferansen vil med ulike «ståsted» ha effektivitet som fokus.

Noen av temaene på konferansen vil være

I tilknytning til konferansen vil der også være en utstilling hvor leverandører til helseforetak vil presentere nyheter og aktuelle varer og tjenester.

Oppdatert informasjon, program og påmelding finnes på

www.logma.no/hostkonferansen2004

www.logistikk-ledelse.no© 2004

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!