LOGMA:

Samlerhuset utvider logistikkfunksjonen

Samlerhuset AS går mot strømmen og utvider logistikkfunksjonen i Norge selv om bare 30 % av volumet går innenlands. Hvorfor har de lyktes med sin vekst, og hvorfor har de valgt å skille ut logistikk som funksjon og sentralisere den til Norge? Dette var noe av bakgrunnen for LOGMAs medlemsmøte hos Samlerhuset i mars.

Jarle Aaram

Samlerhuset AS har som forretningsidé å skape samlere ved å fortelle en historie om produktet. Dette skaper en merverdi ved at alle som samler også får en beskrivelse av produktet og bakgrunnen for det, samt at ekthet og opprinnelse blir garantert. Med produktene følger også eksklusive tilleggsprodukter for oppbevaring, fortalte Øyvind Skarholt, logistikkdirektør for Norden, da han ønsket velkommen til medlemsmøtet.

Samlerhuset ble etablert i Oslo i 1994, og driver markedsføring og salg/distribusjon av samlerobjekter, i hovedsak mynter og minnemedaljer. I dag er de etablert i 8 land i Europa og har totalt 550 ansatte. De tilbyr mer en 50.000 forskjellige produkter fra de siste 2.000 år og har mer enn 6 millioner kunder. Totalt antall forsendelser i 2003 var ca 4,5 millioner.

Logistikk er sentralt

Verdikjeden består av fire hovedtrinn, som er markedsføring, innkjøp, kundeservice og logistikk. Markedsføring og innkjøp samarbeider nært for å sikre tilstrekkelig varetilgang uten å få for store lagerbeholdninger. Innkjøp er i stor grad felles for hele Norden for å sikre stordriftsfordeler.

Logistikk er en meget viktig funksjon for Samlerhuset, og dekker lager, montasje/ sammenstilling, plukking/pakking og forsendelse. Logistikkfunksjonen på Kolbotn dekker Norge, Sverige, Danmark og Finland, og har 42 ansatte. De har ca 3.000 kvm areal og lagerfører 20.000 artikler fra ca 300 leverandører. De betjener ca 1,2 millioner kunder og har ca 1,6 millioner forsendelser årlig. Det store antallet kunder skiller Samlerhuset fra mange andre handelsbedrifter, og gjør at de er ekstremt systemavhengige for å kunne opprettholde høy servicegrad. De har i dag Movex som felles ERP-system for hele Norden, og benytter standard med noen tilpasninger og en egen modul for abonnement.

Rundt 70 % av forsendelsene gjelder abonnement, som består at et antall mynter som sendes en og en med jevne mellomrom. Rekkefølgen de enkelte myntene sendes i kan variere for hver kunde. Dette betyr at Samlerhuset for hver kunde kan velge hvilken av de gjenstående myntene de vil sende neste gang, men at samlingene til slutt blir identiske. Denne fleksibiliteten gjør at de kan redusere kapitalbindingen på lageret og samtidig oppnå høy servicegrad. Det er viktig å alltid være leveringsdyktig. I et abonnement er en dag tapt lik 1/365 tapt omsetning.

De øvrige 30 % av forsendelsene gjelder kampanjer og enkeltordrer. Samlerhuset har stor variasjon i volum pr uke. Dette løser de ved en kombinasjon av god systemstøtte, stor fleksibilitet i arbeidsstyrken, ekstern hjelp og plukking/pakking til lager for abonnement.

Standardisering er kreativt

Samlerhuset har tjent penger i hele perioden med ekspansjon. Det er to sentrale årsaker til at de har lyktes med dette, organisasjon samt systemer og prosesser. Det er lagt stor vekt på eksport og deling av know how samt sentralisering av fellestjenester. De lokale organisasjonene bygges fra bunnen med korte beslutningslinjer og handlefrihet med klare rammer.

Der er ett felles ERP-system for hele Norden med et felles begrepsapparat og uten lokale tilpasninger. Effektive og vel innarbeidede rutiner og prosesser blir kopiert til de lokale enhetene, slik at alle har felles rutiner og prosesser. «Å standardisere er noe av det mest kreative du kan gjøre», som Skarholt uttrykte det.

Logistikk eget forretningsområde

Samlerhuset har valgt å skille ut logistikk i et eget område kalt Clockwork. Visjonen er å være den mest kompetente leverandør av Direkte Logistikk av produkter med høy kvalitet, og med medarbeidere som FIKSER de mest optimale løsningene for kunden og kundens kunde. FIKSER står i denne sammenheng for fleksible, integrerte, kvalitetsbevisste, serviceinnstilte, engasjerte og resultatorienterte.

De er nå midt i prosessen med å skille ut logistikk, og erfaringene så langt er positive. Umiddelbart var der en del blandede reaksjoner internt og et stort informasjonsbehov, men dette førte raskt til mange forslag til forbedringer og økt anseelse for egen jobbfunksjon. Den «nye» kunden har også fått økt forståelse for verdikjeden og økt fokus på å gjøre ting riktig fra begynnelsen siden kostnadene med feil nå blir mer synlige.

De frammøtte fikk også en interessant omvisning på lageret. Vi benytter anledningen til å takke Samlerhuset for et hyggelig og lærerikt medlemsmøte.

 www.samlerhuset.no

Årets logistikk-høydepunkt i Göteborg

Konferansen Logistik & Transport 2004 blir årets høydepunkt for logistikkinteresserte i Skandinavia. Konferansen finner sted på Svenska Mässan i Göteborg 25. - 27. mai. I tilknytning til konferansen er der også en utstilling. Bli med til Göteborg for tre dager med mye faglig påfyll!

Konferansen har et omfattende program som skulle gi mange presentasjoner for enhver smak. Se   for fullstendig informasjon og konferanseprogram. LOGMAs medlemmer får 25 prosent rabatt på deltakeravgiften, se   eller kontakt sekretariatet for nærmere opplysninger.www.logistik.towww.logma.no

Logistikk for bedre lønnsomhet

Logistikk som blir integrert i bedriftens totaløkonomi er et godt verktøy for å øke inntektene og forbedre lønnsomheten. Logistikk blir belyst både som et strategisk verktøy i utvikling av bedriften, som et middel i markedsføringen for å øke konkurranseevne og inntekter og som en metode for å redusere kostnader.

Lageret koster alltid penger, og det er viktig å få maksimal effekt av dette. Konkurransefordeler gjennom effektive lagerløsninger er en egen sesjon. Avanserte løsninger, morgendagens lagersystem og nye muligheter for kostnadseffektivisering av forsyningskjeder er noen av temaene.

Bilindustrien har presset fram nye logistikkstrukturer, og globaliseringen den siste tiden har forsterket dette. Tre hovedkonsepter innen dette området blir belyst i en egen sesjon. Hvilke utfordringer medfører hver av disse, og kan de overføres til andre bransjer?

Dagligvare er en annen bransje som har vært drivkraft for nye løsninger. Denne utviklingen blir belyst fra både produsentens, grossistens og detaljistens side. Andre sentrale tema er forpakninger og detaljhandelslogistikk - varetrykk eller Just in time?

Forsyningskjeder og transport

Hva er Supply Chain? Hvorfor er kjedene ulike, og er det egentlig kjeder eller er det nettverk? Det tradisjonelle bildet er en forenkling som kan skape problemer i noen tilfeller. Nyere løsninger er basert på fleksible nettverk.

Godstransport tar før eller senere den enkleste og mest effektive veien fra produsent til forbruker. Hvordan dette kan gjøres er tema for en av sesjonene. De miljømessige virkningene av transport er også i fokus. Lønnsomhet innen transportbransjen blir belyst i en separat sesjon gjennom temaet «Hvordan kan dyre transporter være ulønnsomme?»

Produksjonslogistikk

Produksjonslogistikk står sentralt på konferansens tredje dag. Dette er et område hvor Sverige har stått vesentlig sterkere enn Norge. Produksjonens betingelser i et globalt marked har forandret seg. Produksjonen må være fleksibel og ha nærhet til markedet. Hvordan har globale «svenske» bedrifter løst sin produksjonslogistikk?

Effektiv produksjon forutsetter både effektive systemer og effektive prosesser. Systemløsningene må dekke stadig nye krav. Hva er forskjellen mellom «bred» og «dyp» funksjonalitet, og hva er best i de ulike tilfeller?

Bransjeløsninger

Logistikk innen helsesektoren har stått i fokus både i Norge og i Sverige. Forsyning av forbruksmateriell har vært sentralt i lang tid, siden dette er et område der en kan oppnå betydelige, direkte innsparinger. Logistikk for legemiddel og sykepleieprodukter stiller spesielle krav, blant annet til sporbarhet og til dokumentasjon. Også på dette området er det et stort potensiale for å spare penger.

På konferansen er der også en rekke sesjoner for ulike bransjeløsninger, som skogsprodukter, reservedeler, kjemiske produkter og byggevarer.

www.logistikk-ledelse.no© 2004

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!