Ekornes:

Gjør det bedre i morgen enn idag!

Helt siden Ekornes ble etablert på 1930-tallet har mottoet vært: «Gjør det bedre i morgen enn idag». - Siden 90-tallet har vi jobbet med å kutte enhetskostnadene pr. produkt. Fortsatt er forbedringspotensialet stort og vi er langt fra i mål. Vi skal alltid investere i produktivitet og ha fokus på effektivisering. Vi regner payback på hver investerte krone. Så langt har veksten absorbert det vi har frigjort av arbeidskraft, sier adm. direktør Nils-Fredrik Drabløs i Ekornes ASA.

Trond Schieldrop Ikornnes

Ekornes gjør vei i vellingen på det internasjonale møbelmarkedet. 3. kvartal i fjor hadde selskapet en omsetning på i overkant 1,3 milliarder kroner, og resultatet før skatt var på nærmere 20 prosent av omsetningen.

- Målsetningen er å vokse 5-10 prosent hvert år og opprettholde dagens resultatnivå, sier adm. direktør Nils-Fredrik Drabløs i Ekornes ASA.

Han legger til at egenkapitalandelen var på om lag 70 prosent. Den er for høy, og vil nå bli nedjustert.

- På produktutviklingsområdet har vi fokus på standardisering av komponenter og kontroll over komponentproduksjonen, sier Drabløs, og forteller at selskapet har integrert all underleverandørvirksomhet slik at man har full kontroll over produksjonsprosessen fra A til Å. MPS-systemet brukes til kommunikasjon mellom selskapets fabrikker og avdelinger, slik at det hele tiden er tilstrekkelig med komponenter for dagens og morgendagens produksjon.

Fra selskapet ble etablert på 1930-tallet har mottoet vært: «Gjør det bedre i morgen enn idag».

- Siden 90-tallet har vi jobbet med å kutte enhetskostnadene pr. produkt. Fortsatt er forbedringspotensialet stort og vi er langt fra i mål. Vi skal alltid investere i produktivitet og ha fokus på effektivisering. Vi regner payback på hver investerte krone. Så langt har veksten absorbert det vi har frigjort av arbeidskraft, sier Ekornesdirektøren.

Desentraliserer beslutningsprosessen

Ledelsesfilosofien til Drabløs er å desentralisere beslutningsprosessen ut i alle deler av organisasjonen. Hver avdeling har et avdelingsutvalg hvor avdelingsledelsen, driftsingeniører og valgte representanter for arbeiderne deltar. Hvert tiltak diskuteres og omfatter alt fra produktivitet, trivsel til HMS.

- Det er også en beslutningsstruktur i bedriften med et fullmaktshierarki hvor investeringer under et vist nivå blir klubbet igjennom på avdelingsnivå. Beløp over en viss størrelse inngår som en del av selskapets årlige investeringsbudsjett.

Høy automatiseringsgrad

Design inngår som en viktig ingrediens i tilvirking av møbelprodukter. Men det er like viktig å kunne industrialisere produktet slik at det lar seg produsere på en effektiv måte. Ekornes blir av mange oppfattet som en av Norges mest robotiserte fabrikker.

- Vi har automatisert store deler av produksjonen og har 40-50 roboter i kontinuerlig drift, sier Drabløs, og legger til at selskapet har en organisasjon som er sterkt knyttet til verdiskapningsprosessene.

- Vi har ingen personalavdeling, og heller ikke en teknisk avdeling. Medarbeidere med ansvaret for industrialisering og automatisering, er organisert inn mot produksjonsavdelingene. Slik sett er de en del av verdiskapningsprosessen i de enkelte avdelingene.

Felles produktsortiment world wide

Ekornes selger sine produkter i stor deler av verden, og omsetningsmessig står Norden, Europa forøvrig og USA for 25 prosent hver. Det resterende salget fordeler seg hovedsakelig på Asia, Russland og andre tidligere østblokkland.

Ekornes bruker et markedsføringskonsept og en felles kommunikasjonsplattform tilpasset selskapets nasjonale og internasjonale avdelinger og møbelforhandlere. Det er stort fokus på intern kommunikasjon, markedsføring og salg. Kundene tilbys det samme produktsortiment enten de bor i Japan, USA, Storbritannia eller i Norge. Ifølge Drabløs virker det inkluderende, skaper store verdier og gjør møbelforhandlerne til en Ekornespartner. En del av butikkene har egne avdelinger med Ekornes Gallery eller Stressless studioer.

Selskapet har salgskontorer i Tyskland, Finland, Frankrike, Storbritannia, USA og via importør i Japan. I løpet av inneværende år overtar Ekornes selv også ansvaret for det japanske markedet, Sør-Korea, og Australia. Mindre markeder er fortsatt basert på lokale importører.

Globalt IT-system

Ekornes benytter et integrert MPS-system fra SYSteam, som dekker selskapets syv fabrikker og alle globale salgskontorer.

- Vårt gamle IT-system var ikke i stand til å takle årtusenskiftet, og den nye løsningen ble «tvangsinnført» i alle deler av selskapet før år 2000, sier Drabløs, som forteller at alle serverne er oppkalt etter en norrønsk gud. MPS-systemet har fått det klingende navnet Ymer - gudepakke.

- Her registreres alle ordrer - enten de kommer fra USA, Storbritannia eller Frankrike. Vi har hele tiden god oversikt over forsendelsene og slipper integreringsprosesser mot forskjellige eksterne systemer, forteller Drabløs, og legger til at de også benytter et strekkodesystem som er koblet opp mot det sentrale datasystemet. Når produktene er ferdigstilt passerer de et lesehode, som registrerer at de er klar for transport.

Omfattende transport

- Daglig produseres det 1.300 sitteplasser på våre fabrikker. Det nye fabrikkanlegget på Ikornnes har kapasitet til å produsere til sammen 2.000 sitteenheter, opplyser Drabløs, og legger til at komplekse logistikksystemer og rettidig transport er helt avgjørende for å få møbelproduktene frem til hver bidige krok av verden.

Produkter til de oversjøiske markedene sendes med containerskip til Rotterdam for videreforsendelse til Japan og USA. Transporten til Storbritannia går direkte i container fra fabrikken til Newcastle, mens distribusjon i Norden skjer i nært samarbeid med Emdal Transport & Spedisjon. Stresslesser og sofaprodukter til de øvrige europeiske markedene besørges av Waagan Transport som hver dag transporterer seks 100 kubikks traller til et distribusjonssenter utenfor Hamburg for videre distribusjon til forskjellige europeiske forhandlere.

Alle enheter er ordreprodusert bortsett fra de som går til lager i USA og Japan. Det tar nærmere 20 dager å skipe møbelprodukter til selskapets bufferlager i New Jersey, og derfor har Ekornes hele tiden varer underveis på havet for å dekke USA-markedets behov.

Selskapet arbeider aktivt med å redusere lagerholdet på Ikornnes.

- Vi produserer rett i traller og containere slik at vi unngår stort lagerhold, og vurderer å automatisere deler av lagerfunksjonene. Vi bruker for mye tid til å finne frem til rett produkt i ekspedisjonen. Et viktig poeng er å flytte mye av mellomlagringen og distribusjonen ut til markedet. Prosessen er kommet godt i gang, men det gjenstår en god del før vi er i mål, sier Drabløs.

Det er utarbeidet rapporter på leveringspresisjon, som måles ut fra første gangs bekreftet leveringstid til kunden.

- Det er en enorm trafikk på kundeordredatabasen med opp mot 20.000 daglige hits. Brorparten er fra forhandlerne som ønsker å forandre på alt fra farge til modell. Ut fra første gangs leveringstid har vi en presisjon på rundt 85 prosent. Tar du med forandringene kunden står for er presisjonen på 98 prosent ut fra fabrikk.

Satser på ytterligere vekst i Sentral-Europa og USA

På spørsmål om den fremtidige utviklingen til Ekorneskonsernet, opplyser Drabløs at Sentral-Europa og USA er de markedene med sterkest vekstpotensial. I tillegg jobber vi oss nå inn i store russiske byer. I Japan er kjøpekraften høy, men potensialet her er langt fra utnyttet. I USA har vi vært representert i 30-40 år. De siste 10 årene har vi bygd opp en organisasjon på 40 medarbeidere, som årlig selger møbelprodukter for nærmere 400 millioner kroner. Dette tallet kan økes betraktelig de nærmeste årene, avslutter Drabløs.

www.ekornes.no 

www.logistikk-ledelse.no© 2004

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!