«Logistik & Transport» og «RoRo»:

Göteborg i logistikkens tegn

Tre dager i slutten av mai står i logistikkens tegn i Göteborg. Både «Logistik & Transport» og «RoRo» har omfattende konferanseprogrammer og interessante utstillinger. Ifølge prosjektleder Börje Larsson i Svenska Mässans tyder alt på at arrangementene til sammen vil trekke bortimot 10.000 besøkere, med hovedvekt på beslutningstakere.

Christian Ryg

Logistik & Transport ble første gang arrangert i 1996, og har hittil vært holdt vært annet år. I 2003 ble det holdt en mindre konferanse, kalt kompetanseforum. Dette var etter uttalte ønsker fra store deler av bransjen, for å ha et årlig møtested, og kompetanseforum vil alternere med Logistik & Transport i framtiden.

I år blir det 140 foredragsholdere og paneldebattanter som skal legge fram sine emner. Øverst på listen er den svenske infrastrukturminister Ulrica Messing, som skal snakke om infrastruktur for vekst.

Konferansen er lagt opp med en rekke parallelle foredrag, som til dels skal ta for seg ulike bransjer og deres særtrekk når det gjelder logistikk. I tillegg er det felles arrangementer. Enten man arbeider innen detaljhandel, skog og skogprodukter, kjemi, legemiddel og sykehus eller bygg, skal det finnes interessante foredrag og debatter.

IT og logistikk vil bli behandlet. Forskning og hva resultatene kan brukes til har fått to økter. Transport av farlig gods blir behandlet grundig i en lang del, der sikkerhetsrådgivere og statlige spesialister møtes. Her er det dessuten mulig å stille spørsmål på forhånd, ved å sende disse til.info@sakerhetsradgivarna.se

Dag to avsluttes med en paneldebatt på høyt plan. Fem av Sveriges mest kjente professorer innen logistikk møtes for å gi noen glimt av hva de mener vil bli framtiden. Konferansen har i år tatt utgangspunkt i vareeiers problemstillinger, og programmet er satt sammen i nært samarbeid med en rekke bransjeorganisasjoner.

Arrangement for ledere

Prosjektleder Börje Larsson i Svenska Mässan understreker overfor Logistikk & Ledelse at rundt 60% av de besøkende representerer vareeier og transportkjøper, mens de resterende kommer fra ulike deler av logistikk- og transportbransjen. Når det gjelder deres funksjon i sine respektive firmaer, er igjen rundt 60% i en eller annen form for leder- og beslutningstakerfunksjon.

Messen kan grovt deles i fire grupper utstillere. Det er for det første transport og logistikk, som er godt representert. Dessuten finnes en del utstillere av materialhåndteringsutstyr og maskiner. IT-bransjen stiller med logistikksystemer for transportoptimering, kommunikasjonsutstyr, utstyr for merking og identifisering og kobling til administrative, overordnede systemer. I tillegg kommer firmaer som tilbyr konsulenttjenester og kompetanse. Den fjerde gruppen utstillere representerer infrastruktur; havner, veivesen, baneverk, luftfartsmyndigheter og sjøfartsverk.

- Visjonen, sier Larsson, - er å fungere som en møteplass for både utøvere og kjøpere. Her skal man kunne treffe både eksisterende og potensielle kunder, diskutere ideer og løsninger og se mulige nye forbindelser. Man skal kunne utvide sin kompetanse og trekke erfaringer. Ikke minst skal messen gi grunnlag for forretningsutvikling for alle parter.

Tanken er at siden Göteborg er et sentrum i Skandinavia når det gjelder logistikk og transport, så skal også Logistik & Transport være den største messen og konferansen i sitt slag i Skandinavia. Programmet for konferansen tyder på at man har lagt seg i selen for å nå det målet.

 www.logistik.to

www.logistikk-ledelse.no© 2004

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!